2004.XII

2005.I 2005.II 2005.III 2005.IV 2005.V 2005.VI

2005.VII

2005.X 2005.XI 2005.XII

2006.I

2006.II

2006.III

2006.IV

2006.V

2006.VI

2006.VII

2006.VIII

2006.IX

2006.X

2006.XII

2007.I

2007.II

2007.III

2007. IV

2007.V

2007.VI

2007.VII

2007.VIII 2007.IX

2007.X

2007.XI

2007.XII

  2008.I

2008.II

2008.III

2008.IV

2008.V

2008.VI

2008.VII

2008.VIII

2008.IX

2008.X

2008.XI

2009.I

2009.II

2009.III

2009.IV

2009.V

2009.VI

2009.VII

2009.VIII

2009.IX

2009.X

2009.XI

2009.XII     2010.III  

2010.V

2010.VI

 

 

Medjugorjes Balss

Lūgšanu grupu avīze

2004.gada 1. decembris

 

Dārgie Miera Karalienes draugi!

Sirsnīgi sveicu jūs visus, kuri nes savā sirdī Dievmātes vēstījumus. Viens no vissvarīgākajiem Dievmātes vēstījumiem ir aicinājums uz lūgšanu. Viņa aicina mūs kā uz personīgu lūgšanu, tā arī uz kopējo lūgšanu - ģimenēs un lūgšanu grupās. Pateicamies Dievam par visiem, kuri atsaucas Viņas aicinājumam. Daudzi, kuri bijuši Medjugorjē un vēlās dzīvot pēc Mātes Marijas vēstījumiem, savā personīgajā dzīvē sastopas ar dažādām grūtībām. Bieži pietrūkst pieredzes un atbilstoša atbalsta. Cita problēma - kā uzturēt dzīvu šo saiti ar Medjugorji.

Daudzi jautā, kā izpildīt to, ko mums piedāvā Dievmāte Medjugorjē, savā ikdienas dzīvē, lai mācītos un pieaugtu Viņas skolā.

Viens no līdzekļiem, kuru piedāvā Marija – tās ir lūgšanu grupas. Viņa aicina mūs veidot lūgšanu grupas, lai mēs varētu pieaugt kopā un atbalstīt cits citu. Lūgšanu grupa – tā ir draugu grupa, kuriem ir viens mērķis. Pats galvenais Marijas Miera Karalienes mērķis- kopā ar Mariju pieaugt svētuma ceļā, lūgties, lai piepildās Viņas nodomi. Dievmāte Medjugorjē  bieži norāda, cik svarīgi, ka ir šādas lūgšanu grupas. Piemēram, 25.06.2004.g.vēstījumā Viņa saka: „Dārgie bērni! Arī šodien prieks mājo Manā Sirdī. Es vēlos jums pateikties par to, ko jūs darāt manu nodomu īstenošanas labā. Ikviens no jums ir svarīgs, tāpēc, bērniņi, lūdzieties par ikkatru sirdi, kura ir atgriezusies un ir kļuvusi par miera nesēju pasaulē. Lūgšanu grupām ir liels spēks, un caur tām, bērniņi, es varu redzēt, ka Svētais Gars darbojas pasaulē. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam.”

Mēs Medjugorjē vēlamies atbalstīt jūsu pamudinājumu uz kopēju lūgšanu. Vispirms jau caur lūgšanu, kas ir pats spēcīgākais siržu satikšanās līdzeklis, kā arī ar vēstulēm, kuras sūtīsim ik mēnesi.

Vēstulēs būs vēstījums, ko saņemam no Dievmātes, ko Viņa mums dod Medjugorjē, sākot ar 1987.gadu ik mēnesi, lai vestu mūs svētuma ceļā. Pēc vēstījuma seko priestera Ljubo Kurtoviča pārdomas un aicinājums lūgties nodomā, kurš aktuāls šai vēstījumā. Tālāk seko vairākas lappuses no priestera t. Slavko Barbariča grāmatas „Lūdzieties kopīgi priecīgu sirdi”. Šai grāmatā priesteris t. Slavko Barbaričs mūs māca, kā veidot un vadīt lūgšanu grupas, kā kopīgi lūgties.

Vispirms piedāvājam jums apvienoties lūgšanu grupās, un visām lūgšanu grupām, kuras jau eksistē, vienotā lūgšanu kustībā, kas apvieno cilvēkus no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Latvijas un Slovākijas.

          Īpaši katra mēneša pirmajā sestdienā mēs garīgi vienosimies ar visiem, kuri lūdzas, ar visām lūgšanu grupām. Mūsu pirmā tikšanās lūgšanā būs 2004.gada 4.decembrī, t.i., šī mēneša pirmajā sestdienā.

Katrā no šīm valstīm būs koordinators, kurš ik mēnesi pārsūtīs jums šo vēstuli un būs ar jums kontaktā. Vēstules beigās jūs atradīsiet koordinatoru kontaktdatus no šīm valstīm. Mēs šeit, Medjugorjē, lūgsimies par jums, un jūs tur, kur atrodaties, par visu mūsu lūgšanu kustību. Dažās vietās, tur, kur iespējams, piedāvājam jums organizēt lūgšanu grupas kā Medjugorjē (Rožukroņa lūgšana, sv.Mise, vissvētākā Sakramenta adorācija). Mēs paziņosim arī lūgšanu laiku un vietu, lai jūs pēc iespējas varētu tajās piedalīties.

Lūgsimies Dievmātes nodomos un arī viens par otru un par Viņas nodomu īstenošanu katrā no mums un caur mums. Pateicamies visiem, kuri mīlestībā un vienkāršībā atsauksies šim aicinājumam.

Marija, mūsu Māte, pateicamies Tev par to, ka Tu mūs aicini uz lūgšanu. Tu uzticies mums un saki, ka katrs no mums svarīgs pestīšanas plānā. Tev, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs veltījam šo mūsu jauno sākumu un nākotni, mūsu sirdis, dzīves, ģimenes, lūgšanu grupas. Palīdzi mums palikt uzticīgiem un pastāvīgiem šai ceļā, pa kuru Tu mūs ved pie Jēzus.

 

Terēze Gažiova  Medjugorjē.

 

 

Komentārs  25.11.2004.Dievmātes vēstījumam no Medjugorjes

 

Lūdzieties manos nodomos

 

Dievmātes vēstījums 2004.g. 25. novembrī

 

Dārgie bērni! Šai laikā Es aicinu visus jūs lūgties manos nodomos. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties par tiem, kuri vēl nepazīst Dieva Mīlestību un nemeklē Dievu Pestītāju. Bērniņi, esiet Manas viņiem pretī izstieptās rokas un ar savu piemēru tuviniet viņus Manai Sirdij un Mana Dēla Jēzus Sirdij. Dievs jūs atlīdzinās ar žēlastībām un visaptverošu svētību. Pateicos, ka atsaucaties manam aicinājumam.

 

Marija kā Baznīcas māte un mūsu Māte iet kopā ar mums, modina mūsu sirdsapziņas un aicina mūs. Šinī Adventa laikā Viņa mūs aicina, lai mēs lūgtos Viņas nodomos. Dieva Māte labāk par mums pašiem zina, kas mums vajadzīgs, Viņa pati ir gājusi šo ceļu, kas mums tagad vēl priekšā. Viņa ir dzīvojusi virs zemes un sasniegusi Debesu Tēvijas mūžīgo godību, kas ir arī mūsu dzīves mērķis. Viņa ilgojas, lai mēs arī to sasniegtu, lai mēs nepielaistu kļūdas savā dzīves ceļā. Savas lūgšanas, nodomus un sirds ilgas mēs saliksim Viņas sirdī un Viņas rokās, jo Viņa labāk zina, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir vajadzīgs ģimenēm un visai pasaulei, kurā mums šobrīd ir nācies dzīvot.

Svētais Augustīns sacījis: Dievs mūs radīja bez mūsu līdzdalības, bet Dievs nevar mūs izglābt bez mūsu līdzdalības. Mēs esam atbildīgi par mūsu dzīvi, bet arī par savu tuvinieku dzīvi. Dievs ilgojas, lai mēs būtu līdzstrādnieki jaunas un labākas pasaules veidošanai. Šī iemesla dēl Marija aicina mūs, lai mēs lūgtos un justu atbildību par visiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva Mīlestību un kuri nemeklē Dievu, savu Pestītāju. Cilvēces brīvība ir ievainota ar grēku, bet cilvēka sirdī arvien paliek slāpes pēc Dieva, kuras neviens un nekas nespēj remdēt, kā tikai pats vienīgais Dievs. Jaunava Marija aicina mūs uz lūgšanu, bet lūgšanas būtība pastāv tajā, lai mēs savu gribu savienotu ar slāpēm, ar slāpēm pēc Dieva. 

Ja cilvēks savu sirdi nepiepildīs ar slāpēm pēc Dieva mīlestības, tad viņš vēlēsies savas sirds tukšumu piepildīt ar citām lietām, tas ir – elkiem. Mēs esam liecinieki tam, kā cilvēks savas dzīves ceļā var pūlēties kāpt ideālu kalnā un kā cilvēks var krist, tiecoties pēc elkiem. Mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības un tāpēc Dievs ir mūsu vienīgais ideāls. Viss cits ir tikai elki. Vienīgi Dievs var piepildīt dvēseli ar dzīves jēgas gaismu un vienīgi Dievs var dot mums spēku dzīvot, ejot Viņa ceļu. Dievs caur Jaunavu Mariju noliecas pār mums, ilgojoties tuvināt mūs sev, tikai ne ar spēku, bet ar mīlestību. Bet Mīlestība nerimstas, iekams tā neredzēs esam laimīgu to personu, kuru mīl. Mīlestība ir tas spēks, kura Dieva Māti atveda pie mums virs zemes pie Viņas bērniem. Mīlestība šo daudzo gadu garumā dod Viņai spēku, Mīlestība ir tas avots, no kura Viņa smeļas spēku, un īsteno savu uzvaru daudzās sirdīs. Mēs varam Dievmātei palīdzēt, un to Viņa arī ilgojas un tādēļ arī mūs aicina tagad. Lai mēs spētu palīdzēt Jaunavai Marijai, mums ir jāpietuvojas Viņas sirdij. Mums ir pašiem savu sirdi un savu dzīvi jāpārveido vispirms par tādu, kādu mes vēlamies redzēt dzīvi savos līdzcilvēkos. Un reizē par to arī jālūdzas. Nav cita veida un nav cita ceļa. Mēs zinām, ka nav iespējams citus cilvēkus labot ar to vien, ka sniedzam viņiem padomus, atgādinājumus, gudrus vārdus vai pārmetumus. Citus cilvēkus ir iespējams pārveidot, darīt labākus tikai caur mīlestību un caur mūsu personīgo atgriešanos, caur to, ko viņi vēlas redzēt mūsos. Dieva Māte mūs lūdz, lai mēs būtu Viņas rokas. Viņai nav citu roku, kā tikai mūsējās. Viņa ilgojas, lai mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu vārdi, mūsu sirdis kļūtu kā Viņas un Viņas Dēla Jēzus darba instrumenti. Mīlestība vienmēr ilgojas līdzināties savam iemīļotajam ideālam. No dienas dienā mēs kļūsim līdzīgāki tam, ko mēs turēsim mūsu acu priekšā, mēs līdzināsimies savam dzīves izvēlētajam ideālam. Tādā veidā mūsu domas vārdi, sirdis kļūs līdzīgas Jēzus un Marijas domām, jūtām, vārdiem un sirdīm. Tikai tad mēs spēsim tuvināt citu sirdis Marijai un Jēzum, vai arī, pareizāk sakot, Viņi caur mums tuvinās šīs sirdis savām Sirdīm. Lūgsimies kopā ar svētīgo māti Terēzi: ja Tu gribi, Dievs, manas rokas, lai tās visu dienu palīdzētu trūkumcietējiem, mans Dievs, tad es atdodu tev savas rokas. Ja tu gribi manas kājas, lai tās augu dienu ietu pie tiem, kas mani gaida, tad mans Dievs, es dodu Tev savas kājas. Ja Tu gribi manu balsi, Kungs Dievs, lai tā augu dienu runātu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešami Tavas mīlestības vārdi, tad mans Dievs, es atdodu Tev manu balsi. Ja tu gribi manu sirdi, lai tā no rīta līdz vakaram mīlētu visus bez izņēmuma, tad, mans Dievs, es atdodu Tev manu sirdi.

Medjugorje, 26.11.2004.                                                   Priesteris Ljubo Kurtovičs  

 

 

Lūgšanu nodoms šai mēnesī

 

Sirsnīgi sveicu dārgos brāļus un māsas, kuri godina mūsu Debesu Māmiņu, vissvētāko Jaunavu Mariju, Miera Karalieni. Vēlos pateikties Miera Karalienei, kura atmodinājusi tik daudzās sirdīs slāpes pēc Dieva, kurš ir vienīgais miera un pestīšanas Avots. Pateicos visiem jums, kuri sadzirdēs un turpinās klausīties mūsu Māmiņas Marijas balsī. Ir svarīgi, lai mūsu sirdīs atkal un atkal atdzimtu Viņas balss, tikai tad Dievs sāks dzīvot mūsos un kļūs mūsu Gaisma, kas vedīs mūs uz mūžīgo pestīšanu. Mums vajadzīgas lūgšanu grupas, kuras palīdz mums ceļā pie Dieva, un kuras mums var palīdzēt par paraugu kļūt citiem ceļā uz tādu pasauli, kurā valdīs Dieva patiesība, taisnība un mīlestība. Jaunava Marija aicina mūs nostiprināt un pārbaudīt mūsu ticību lūgšanu grupās, kopienās un ģimenēs. Mums vajadzīga gan personīgā, gan kopējā lūgšana. Mēs šai pasaulē esam piedzimuši bez mūsu gribas un līdzdalības, bet mēs nevaram iet ticības ceļu vieni paši, mums vajadzīgs, lai šai ceļā ietu arī mūsu līdzcilvēki un līdzdalībnieki, mēs vajadzīgi cits citam, lai uzmundrinātu, pamudinātu un nestu viens otra nastas. Dievmāte saka: „Mīļie bērni, jūs esat man vajadzīgi, bez jums es nespēju īstenot Dieva nodomus pasaulē.”

25.novembra vēstījumā Dievmāte mūs aicina īpaši lūgties Viņas nodomos, par tiem, kuri nepazīst Dieva Mīlestību un par tiem, kuri negrib meklēt Dievu Pestītāju. Lūgsimies kopā ar Mariju un lūgsim Viņu, lai mēs iepazītu Viņas Sirdi un Viņas Dēla Jēzus Sirdi, tad arī pats Dievs, pati Mīlestība vedīs mūs uz lūgšanu gan par sevi, gan par citiem, kā lūdzās svētīgā Māte Terēze no Kalkutas: „Es zinu, cik ļoti Dievs mani mīl, un tas man liek iet pie maniem brāļiem un māsām, lai katrs cilvēks sajustu šo Dieva Mīlestību, ar kādu Kungs mīl mani.” 

Šī mēneša laikā īpaši lūgsimies par sirdīm, kuras ir grēka verdzībā, par katru sirdi, kura nepazīst Dievu.

Marija, mūsu Māte, Miera Karaliene, mēs liekam Tavās rokās savas rokas, ved mūs pa glābšanas un dzīvības ceļu. Lai katrai sirdij, kura ilgojas Dieva, mūsu rokas kļūtu par Tavām mīlestības pilnām rokām, kas stiepjas tai pretī. 

 

Priesteris Ljubo Kurtovičs

Šī mēneša laikā īpaši lūgsimies par Ukrainu.  

 

 

Lūgsimies kopā priecīgu sirdi (priekšvārds)

 

Daudziem ticīgajiem Medjugorje ir unikāla lūgšanas skola. Pabijuši šeit, Medjugorjes draudzē, daudzi svētceļnieki sāk lūgties. Tieši Medjugorjē viņi atrod lūgšanu dzīves bagātību un nolemj sekot Dievmātes norādījumiem.

Pašā parādību sākumā Dievmāte aicināja lūgties: „Es ticu…”, 7 x „Tēvs mūsu…Esi sveicināta, Marija… un Gods lai ir Tēvam..”. tieši tā Viņa pati lūdzās ar vizionāriem (izņemot ‘’ Esi sveicināta..”). turpmāk Viņa aicināja katru lūgties vienu Rožukroņa daļu, bet no 1984.gada augusta – visas trīs Rožukroņa daļas katru dienu- Priecīgo, Sāpīgo un augstās Godības”. Šai pašā gadā Viņa aicināja Medjugorjes draudzi adorēt Jēzu vissvētākajā Sakramentā. Taču Viņa neapstājās un aicināja visu draudzi piedalīties svētajā Misē ne tikai svētdienās. Viņa aicināja mūs tāpat lūgties Krusta priekšā un lūgties Krusta Ceļa lūgšanas, lai satiktos ar Jēzu, kurš cieš par mums. Vissvētākā Jaunava aicināja mūs ik dienas lasīt Svētos Rakstus un ik mēnesi iet pie grēksūdzes. Kaut arī ticībā katram var būt sava pieeja, aicinājums uz lūgšanu paliek. Dievmāte aicina mūs lūgties ģimenē un grupās. Vizionieri uzsver, ka pirmā lūgšanu grupa ir ģimene, un tikai pēc tam – lūgšanu grupa tās parastajā izpratnē.

          Ne lūgšanu saturs, ne veids nav nekas jauns. Aicinājums uz lūgšanu mums jau zināms bija pašā sākumā. Tādā gadījumā, kas tai visā ir jaunums? Tas, ka ierodoties Medjugorjē, daudzi sāk saprast lūgšanas nepieciešamību, un sāk lūgties.

Dievmātes vēstījumos aicinājums lūgties skan pat biežāk, kā aicinājums uz mieru. Mēs to sapratīsim, kad pieņemsim to faktu, ka lūgšana ir līdzeklis, lai sasniegtu mērķi, bet mērķis ir miers.

Šīs grāmatas uzdevums ir palīdzēt visiem, kas atbildējuši uz Dievmātes aicinājumu – vai tas ir viens atsevišķs cilvēks, vai ģimene, vai lūgšanu grupa,- saprast šo aicinājumu un pūlēties, lai pieaugtu Dievmātes garā.

Lielākā dāvana, ko iegūstam Medjugorjē, tas ir ne tikai atziņa, ka nepieciešama lūgšana, bet patiesa nepieciešamība lūgties un atbildēt uz Dievmātes vēstījumiem. Tieši tas ir galvenais, ko saprotam Medjugorjē. Tikai lūgšanā var piepildīt Dievmātes aicinājumu galveno mērķi – lai valdītu miers starp Dievu un cilvēku un miers cilvēku starpā.

          Šai grāmatā es vēlējos paskaidrot, kā radās un veidojās Dievmātes vēstījumi, kā arī apmācību un metodoloģiju Viņas skolā. Tāpat es vēlos, lai šī grāmata palīdzētu katram cilvēkam, katrai lūgšanu grupai, lai izvairītos no tām bīstamām kļūdām, kuras viņi var pieļaut, kā arī pilnībā izmantot to labumu, ko gūstam kopīgā lūgšanā.

Šī grāmata satur arī praktiskus padomus lūgšanu grupu veidošanā un kopējā lūgšanā.

Ļoti svarīgi, lai, pateicoties notikumiem Medjugorjē, pēc iespējas vairāk cilvēku atbildētu uz aicinājumu lūgties, kļūtu cienīgi un uzticīgi mācekļi, kuriem ir patiesa vēlēšanās lūgties. Tā ir Medjugorjes vislielākā dāvana. Dievmātes vēstījumi un aicinājums lūgties pats par sevi nav nekas jauns. Jaunais un spēka avots ir tas, ka vēstījumi ir kā motivācija lūgšanai un lūgšanas pieredze.

Medjugorjes notikumu jēga un spēks ir šāds: ja neviens nebūtu atbildējis uz aicinājumu uz lūgšanu, visiem vēstījumiem un notikumiem Medjugorjē nebūtu nekādas nozīmes.

Es vēlos, lai lasot šo grāmatu, jūsos rastos dziļa vēlēšanās uz lūgšanu un šī vēlēšanās vispirms būtu personīgā līmenī, pēc tam ģimenes līmenī, un jau pēc tam – lūgšanu grupas līmenī. Svētais Gars- Viņš ir īstais aicinātājs uz lūgšanu. Tāpēc mums visiem, kuri mācās Marijas skolā, svarīgi ir lūgt Svēto Garu, kā mūs Dievmāte māca un aicina.  Kad Svētais Gars savā pilnībā izlīs pār mums, tad mūsu sirds būs spējīga lūgties nemitīgi. Lai notiek tā. (Amen)

                                                           

priesteris t. Slavko Barbaričs, OFM                                                           Sv. Jēkaba draudze Medjugorjē


 

Koordinātes

 

Междугорье  Терезя Гажиова mail: terezia.gaziova@tel.net.ba

                       tel.fax 00387 36 650 004

 

Россия             Oльга Князева 450059, Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 24/1, кв.34

                       mail: knyazev@anrb.ru tel.fax 007 3472771617 (для Ольги)   

                       Tel.mob: 07 9 17 464 3735

 

Украина         Славик Тайпс mail: karmelakriss@pobox.sk tel: 00 380 503 724 077

 

Литва             Дануте Тотораитите terese333@freemail.lt tel: 00 370 52 343 330

 

Латвия           Зинаида Лапса mail: zinaida@eriga.lv  tel. mob: 00371 8318855,                        

                     003719139702

 

Словакия      Марта Ухалова mail: marta@maria.sk tel. 00421 905 412 040