Medjugorjes Balss

Lūgšanu grupu avīze

2008.gada jūnijā

Ielādēt rakstu doc formāta (549 kB)

Dievmātes vēstījums 2008.gada 25.jūnijā
Mīļotie bērni! Arī šodien ar lielu prieku manā sirdī es aicinu jūs uzklausīt manus vēstījumus un sekot tiem. Kļūstiet prieka pilni miera un mīlestības nesēji šajā pasaulē, kurā nav miera. Es esmu kopā ar jums un svētīju jūs visus kopā ar Manu Dēlu Jēzu, kurš ir Miera Karalis. Pateicos jums, ka atsaucaties manam aicinājumam.


Dievmātes vēstījums 2008.g. 2.jūlijā, kad Dievmāte kopā ar Mirjanu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Dārgie bērni! Ar mātišķu mīlestību es ilgojos jūs mudināt uz tuvākmīlestību. Lai Mans Dēls Jēzus kļūst jums kā mīlestības avots. Viņš, kurš varēja savas visvarenības spēkā izdarīt jebko, ir izvēlējies mīlestības ceļu, lai dotu jums paraugu. Vienlīdz arī šodien Dievs caur Mani sūta jums savu bezgalīgo labestību un jums, bērni, ir pienākums atsaukties uz to. Ar tādu pašu labestību un augstsirdību jums ir jāizturas pret dvēselēm, kuras sastopat. Lai jūsu mīlestība tās atgriež. Tādā veidā Mans Dēls un Viņa Mīlestība atdzims jūsos.
Vēl Dievmāte piebilda: Jūsu sirdīs un jūsu lūgšanās vienmēr lai ir ieskauti jūsu gani - garīgie vadītāji.

20.06.Ivanam

Šoreiz Dievmāte atnāca priecīga un laimīga. Un Viņa tuvojās, visus sveicinot ar savu mātišķo sveicienu - lai ir slavēts Jēzus Kristus, mani mīļie bērni!

Pēc tam Dievmāte lūdzās kādu laiku ar izstieptām rokām pār mums. Īpaši Viņa lūdzās par klātesošajiem slimniekiem un svētīja mūs visus ar savu Mātes svētību.

Svētīja visus dievbijības priekšmetus, ko cilvēki bija atnesuši pasvētīšanai. Pēc tam Ivans atvēlēja visus mūs Dievmātes gādībai, atvēlēja visas mūsu vajadzības, mūsu nodomus, mūsu ģimenes, un īpašā veidā slimniekus atvēlēja Dievmātes gādībai. Pēc tam Dievmāte sacīja:

Mīļie bērni, arī šodien Māte jūs aicina - atjaunojiet manus vēstījumus, dzīvojiet saskaņā ar vēstījumiem. Mīļotie bērni, es esmu kopā ar jums, un aizbildinu pie Mana Dēla par jums visiem. Lūdzieties, lūdzieties, mīļotie bērni. Pateicos jums, ka atbildat manam aicinājumam.

Tad mēs kopā ar Dievmāti lūdzāmies Tēvs mūsu .. un Gods Dievam..

Pēc tam Dievmāte aizgāja (kļuva neredzama), aizejot gaismā, kura mirdzēja  krusta veidā un ar sveicienu - ejiet mierā, mani bērni!


2008.gada 25.jūnijā vizionārei Ivankai Ivanković Elez Dievmāte deva ikgadējo vēstījumu. Vēstījums ilga 6 min, tas bija Ivankas mājā, klāt bija vīrs un trīs bērni. Ivanka teica: „Dievmāte runāja par devīto noslēpumu. Un deva mums savu Mātes svētību.”


Dārgie Miera Karalienes draugi!

Ar lielu pateicību mēs svinējām 27-to Dievmātes parādību gadadienu. Tas patiesi priekš mums ir liels prieks un žēlastība – redzēt simtiem svētceļnieku, kas ierodas šeit ar vienu mērķi: atbildēt Dievmātes aicinājumam.
Dievmāte mūs aicina: Kļūstiet prieka pilni miera un mīlestības nesēji šajā pasaulē, kurā nav miera.
25.jūnijā te satikās visi, kas bija ieradušies no Ukrainas, Lietuvas, Latvijas, Slovākijas daudzām lūgšanu grupām. Mēs kopā pateicāmies un lūdzāmies par to, lai mēs mācītos Dievmātes skolā, lai paliktu uzticīgi Dievam. Pēdējā vēstījumā mēs dzirdam Viņas aicinājumu: „Sekojiet Man”. Kā to realizēt? Domājot par to, man neatliek nekas cits, kā tikai pārdomāt par Dievmātes lēnprātību un pazemību, Viņas vienkāršību un pieticību. Viņa it kā iet cauri visiem Evanģēlijiem kaut kā neuzkrītoši, klusējot. Savas Sirds klusumā Viņa pieņem vislielākos noslēpumus, un pie tam paliek apslēpta. Viņa visu dara tikai tādēļ, lai Viņas Dēls būtu pirmajā vietā, bet Viņa paliktu ēnā.
Ja mēs gribam Viņai sekot, tad mums tas viss jāpārdomā ikdienas. Cik bieži mēs dodam pirmo vietu nevis Viņas Dēlam, bet sev. Šai mēnesī centīsimies kļūt pazemīgāki. Pūlēsimies kļūt neievērojami, mazi, palikt pēdējā vietā, ēnā, lai mūsos staro Jēzus – tā, kā to vienmēr ir darījusi Dievmāte. Sekosim Viņai.
Alfonss Sarahs, liels Medjugorjes draugs, saka: „kad vizionāre Marija Pavloviča man teica, ka Dievmāte nāk pelēkā apģērbā, man uzreiz viss kļuva skaidrs. Pelēkā krāsa nozīmē kalpošanu. Marija nāk, lai kalpotu.”
Atcerēsimies, ka tā bija arī Pasludināšanas noslēpumā, kad Viņa atbildēja Eņģelim: „Es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc Tava vārda”. Iesāksim mūsu dienu ar lūgšanu, katru rītu atkārtosim kopā ar Mariju: „Te, Kungs, es esmu, šodien es gribu kalpot, es gribu mīlēt, nest Tavu mieru visiem, kurus satikšu. Es vēlos būt līdzīgs Tev, Marija. Visā dienas laikā mēs atjaunosim sevī šo lēmumu „būt maziem, pazemīgiem, kalpot, kļūt mīlestība un nest Jēzus mieru”.

 

Ar mīlestību un lūgšanām, jūsu Terēze

Medjugorjes priestera Ljubo Kurtoviča komentārs

  Dievmātes vēstījumam 2008.gada 25. jūnijā

PĀRDOMAS PAR VĒSTĪJUMU LŪGŠANU GRUPĀM:
Kļūstiet prieka pilni miera un mīlestības nesēji  
 

Šai vēstījumā Dievmāte atver Savu mātišķo sirdi, kura piepildīta ar lielu prieku. No Savas Visšķīstākās Sirds Viņa runā uz mūsu cilvēciskajām sirdīm, vēloties savienot tās ar Savu Sirdi un Sava Dēla Jēzus Kristus Sirdi. Jēzus vēlās mums dāvināt Savu žēlastību caur Savu Māti Mariju, un Viņa vēlās aizvest mūs pie sava Dēla. Dievmāte mūs aicina sekot Viņai un uzklausīt to, ko Viņa mums saka: „Dārgie bērni, es vēlos, lai Mana Sirds, Jēzus Sirds un jūsu sirdis kļūtu par vienotu mīlestības un miera sirdi.”(25. 07.1999). „Šodien Es aicinu jūs pilnībā atvērties Man, lai es varētu jūs pārveidot un vest pie Mana Dēla Jēzus Sirds, Kurš piepildīs jūs ar savu Mīlestību. Tikai tā, bērniņi, jūs atradīsiet patiesu mieru- mieru, kuru var dot vienīgi Dievs”.
(25.10.1998). vēstījumi, ko mums dod Dievmāte ir sava veida bākas, kuras rāda mums virzienu, lai mēs nenomaldītos un nepazustu ceļā. Mātišķie vārdi, ar kuriem Viņa nāk pie mums, mums kalpo kā atbalsts, lai mēs varētu sekot Viņas dzīves piemēram. Dievmāte vēlās atbalstīt un stiprināt mūs, lai mēs nebaidītos cīnīties un sekotu Kungam, neskatoties uz visiem pārbaudījumiem, grūtībām un kārdinājumiem, kuri liek mums pakrist ceļā. Dievmātes vēstījumi iziet no Viņas Mātes Sirds un tādēļ sadzirdēt tos un īstenot dzīvē mēs varam tikai ar sirdi. Sirds – tās ir tas, kas paslēpts no cilvēku acīm un nav pieejams mūsu saprātam. Tikai Svētais Gars var iekļūt mūsu sirdī un to iepazīt. Sirdī mēs pieņemam lēmumus, tajā mājo patiesība, ar sirdi mēs izvēlamies dzīvību vai nāvi. Sirdī notiek satikšanās un savienība ar Dievu, jo mēs esam radīti pēc Dieva līdzības un dzīvojam vienotībā ar Viņu. Dievmāte mūs aicina kļūt par priecīgiem miera un mīlestības nesējiem šai nemiera pilnajā pasaulē. Tikai sirds, kura meklē, ilgojas un lūdz no Dieva mieru, spējīga pieņemt šo mieru. Dievs nedod mums to, ko mēs nemeklējam. Mēs varam nest un dāvināt citiem tikai to, ko nesam paši. Patiesais miers ir tikai tas miers, ko mums dāvina Dievs. Daudzos savos vēstījumos Dievmāte aicina mūs kļūt par priecīgiem miera nesējiem šai nemiera pilnajā pasaulē. 25.10.1997. vēstījumā Viņa mums saka: ‘Bērniņi, Es ilgojos, lai jūs kļūtu priecīgi miera un Dieva prieka nesēji šajā nemiera pilnajā pasaulē.”
25.06.1997. vēstījumā Viņa saka: Bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu dvēseles miera pamats. Atveriet savu sirdi un veltījiet Dievam laiku, lai Viņš kļūtu jūsu lielākais draugs. Ja jūs nodibināsiet patiesu draudzību ar Dievu, tad nekādas dzīves vētras nespēs to izpostīt».
25.01.96 vēstījumā Jaunava Marija mums saka: „lūdziet Dievu, lai Viņš jums dāvā patiesu mieru. Es aicinu, lai jūs savā sirdī pieņemtu lēmumu glabāt mieru. Dzīvojot ar mieru sirdī, jūs sapratīsiet, dārgie bērni, ka miers ir Dieva dāvana. Dārgie bērni, bez mīlestības jūs nespējat dzīvot mierā. Miera auglis ir mīlestība, bet mīlestības auglis ir piedošana. Es esmu ar kopā jums un aicinu jūs visus, dārgie bērni, lai jūs vispirms piedotu savas ģimenes tuviniekiem, lai tā jūs kļūtu spējīgi piedot visiem.
25.12.1995 Viņa mums saka: «. Jēzus ir Miera Karalis, un tikai Viņš spēj dāvāt jums mieru, pēc kāda slāpst jūsu sirdis. Es esmu kopā ar jums un īpašā veidā dāvāju jums Jēzu, tagad, šais jaunajos laikos, kad ir tik liela nepieciešamība izvēlēt Dievu un atdot Viņam pirmo vietu savā dzīvē. Šis laiks ir žēlastības laiks.
Medjugorjē Dievmāte nāk kā Miera Karaliene. Lūk, kādēļ Viņas vēstījumos skan aicinājums uz lūgšanu par mieru. Miers – tā ir Dieva dāvana, kuru mēs varam un mums nepieciešams izlūgt no Dieva. Gan miers, gan karš nāk no cilvēka sirds. Ja mūsu sirdī būs miers, tad tas arī bez vārdiem izplatīsies uz apkārtējiem. Ja mūs sirdī nebūs miera, tas atspoguļosies arī uz tiem, kurus mēs satiekam un ar kuriem kopā dzīvojam. Lai svētā Jaunava Marija, Miera Karaliene un Jēzus Kristus Māte svētī un ved mūs miera ceļā, tā miera, kas ir Dieva svētības pilnība.
Lūgsimies: Vissvētā Jaunava Marija, mūsu Māte un Miera Karaliene, lūdzam Tevi: esi arī mūsu sirds Karaliene. Mūsu sirds Karaliene, mēs nesam un veltam Tev savas nabadzīgās sirdis un sirsnīgi lūdzam: ar savu Mātes Sirds labestību, ar varu, ko Tev devis Dievs, iznīcini visu to, kas ievaino Tavu Dēlu. Nostiprini mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, un visā pasaulē Jēzus Sirds un Tavas Sirds valstību. Lai jūsu svētās Sirdis mūžīgi valda mūsos. Mēs veltam Tev, Jaunava Marija, mūsu sirdis, mūsu ģimenes, lūgšanu grupas un visu pasauli. Esi mūsu Valdniece. Valdi mūsos un savieno mūs ar Kungu Dievu visā pilnībā, lai mēs pilnībā piederētu Jēzum. Amen.

 

Franciskāņu tēvs priesteris Ljubo Kurtovičs


Mūsu nākošā tikšanās būs 05.07.2008, pirmajā jūlija sestdienā
Šai mēnesī lūgsimies Dievmātes nodomos.


Medjugorjē es atklāju Jēzus Sirdi

2002.gadā, gavēņa un klusuma rekolekcijās Medjugorjē man atklājās Jēzus Sirds, kaut arī pareizticībā nav Vissvētākās Jēzus Sirds un Bezvainīgās Jaunavas Marijas Sirds godināšanas tradīcijas.

Reiz, kad mēs kāpām Križevac kalnā, Kungs man atklāja lūgšanā, ka Viņa ciešanās un sāpēs Viņa Sirds nekad nepārstāja mīlēt. Es it kā ieraudzīju Viņa mīlošo Sirdi un visus cilvēkus, kuri Viņu mocīja. Šī apziņa dziļi izmainīja visu manu dzīvi. Es uzkāpu kalnā, nosēdos krusta pakājē un ieraudājos. Šīs asaras nebija skumju asaras, tās bija mīlestības asaras, kas mazgāja manu sirdi. Un tai brīdī es sajutu, ka tā visa dēļ ir vērts dzīvot. Es sapratu, ka vajag veltīt savu sirdi Jēzus Sirdij. Jēzus mīlošā Sirds-tas ir tas, ko mums jāuzklausa... bet tai brīdī es vēl nezināju, kā. Jēzus pakāpeniski atvēra manu sirdi Dievmātei. Tai laikā – vēl līdz svētceļojumam uz Medjugorji, es jau sajutu savā sirdī aicinājumu uz priesterību un iesniedzu pieteikumu garīgajā seminārā. Es uzzināju, cik svarīga ir priestera svētība un sapratu, ka, ja mēs veltam sevi Jēzus Sirdij, tad varam iekļūt savas sirds dziļumos un no šiem dziļumiem svētīt ar Viņa Sirdi, ar Viņa Mīlestību. Kad es to apzinājos, es sapratu, ka vairs negribu piederēt sev un ja es pilnībā sevi atdodu Dievam, Viņš var darboties caur mani. Es varu kļūt par Viņa rokām, acīm, smaidu, vārdu…Es vienkārši ilgojos nest un dot Jēzu, Kurš manī. Es vēlos tikai vienu: lai būtu iespējami mazāk manis un pēc iespējas vairāk Jēzus, Kurš kalpo caur Mani. Medjugorjē es jūtos tā, kā būtu ciemos pie savas mammas. Kaut arī savu paaicinājumu es apzinājos vēl pirms Medjugorjes, tikai tur sapratu, kādam jābūt priesterim. Es jūtu, ka daļa manas sirds uz visiem laikiem palika Medjugorjē.

Sergejs, Krievija


25.02.1997.
Dārgie bērni! Šodien īpaši aicinu, lai jūs atvērtos Dievam Radītājam un kļūtu darbīgi. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai šajā laikā jūs palūkotos apkārt un censtos ievērot, kam vajadzīga jūsu palīdzība, garīgā vai materiālā. Caur savas dzīves piemēru, dārgie bērni, jūs kļūsiet it kā Dieva rokas turpinājums, un tas ir tas, ko cilvēce meklē, pēc kā ilgojas. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka esat aicināti, lai dotu liecību, lai kļūtu prieka pilni Dieva vārda un Dieva mīlestības nesēji pasaulē.
 

Jakovam Colo 25.12.1999.
Izmetiet ārā no savas sirds visu tumsību un atļaujiet Dieva gaismai un Dieva mīlestībai ienākt jūsu sirdī, lai tā iemājotu tajā mūžīgi. Esiet Dieva gaismas un mīlestības nesēji visiem cilvēkiem, tā, lai visi spētu sajust jūsos un pieredzēt caur jums patiesu gaismu un mīlestību, kādu vienīgi Dievs spēj dot. Es svētīju jūs ar savu Mātes svētību.
 

25.05.2004.
Dārgie bērni! Arī šodien mudinu, lai jūs pilnībā veltītos Manai Sirdij un Mana Dēla Jēzus Sirdij. Tikai tādā veidā ar katru dienu jūs aizvien vairāk piederēsiet man un aizvien vairāk iedvesmosit viens otru svētumu. Tad prieks valdīs jūsu sirdīs un jūs būsiet patiesi miera un mīlestības nesēji.
 

25.05.1993
... Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu lūgšanā atvērties Dievam, lai Svētais Gars varētu sākt darīt brīnumainas lietas jūsos un caur jūsu klātbūtni šai pasaulē. Es esmu kopā ar jums un es aizbildinu par ikkatru no jums Dieva priekšā, tāpēc ka ikviens no jums, mīļie bērni, esat ļoti svarīgi manā pasaules glābšanas plānā. Dievs var jums dot mieru, ja jūs atgriezīsities un lūgsieties, tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un dariet to, uz ko iedvesmo jūs Svētais Gars...

 

25.02.1997
... Dārgie bērni! Šodien īpaši aicinu, lai jūs atvērtos Dievam Radītājam un kļūtu darbīgi. Es aicinu jūs, dārgie bērni, lai šajā laikā jūs palūkotos apkārt un censtos ievērot, kam vajadzīga jūsu palīdzība, garīgā vai materiālā. Caur savas dzīves piemēru, dārgie bērni, jūs kļūsiet it kā Dieva rokas turpinājums, un tas ir tas, ko cilvēce meklē, pēc kā ilgojas. Tikai tā jūs sapratīsiet, ka esat aicināti, lai dotu liecību, lai kļūtu prieka pilni Dieva vārda un Dieva mīlestības nesēji pasaulē..
 

25.04.2004

... Arī šodien jūs aicinu, lai jūs vēl augstākā pakāpē dzīvotu saskaņā ar maniem vēstījumiem pazemībā un mīlestībā tā, lai Svētais Gars piepilda jūs ar savu žēlastību un spēku. Tikai tādā veidā jūs kļūsiet par miera un piedošanas lieciniekiem....


25.06.1988

... Šodien Es aicinu jūs uz mīlestības pilnu atdevi Dievam. Bērni, mīlestība pacieš visu, kas ir grūts un rūgts Jēzus dēļ, kurš ir pati Mīlestība. Dārgie bērni, lūdziet Dieva palīdzību. Tomēr nevis tā, kā jūs no cilvēciskā viedokļa to gribētu, bet gan - lai viss notiktu saskaņā ar Dieva Mīlestības gribu. Atdodiet sevi Dievam, lai Dievs varētu jūsu dvēseli dziedināt, iepriecināt un piedot visu, kas jūsu dvēselē ir šķērslis ceļā uz mīlestību. Tādā veidā Dievs veidos jūsu dzīvi, un jūs augsiet mīlestībā. Dārgie bērni, godiniet un pielūdziet Dievu, lai Dieva mīlestība varētu pieaugt jūsos no dienas dienā līdz pat pilnībai...
 

25.10.1993

… Dārgie bērni, es nespēju jums palīdzēt, ja jūs nedzīvojat saskaņā ar Dieva baušļiem, ja jūs nedzīvojat ar Svētās Mises upuri, ja jūs neizvairāties no grēka. Es aicinu jūs, lai jūs kļūtu par mīlestības un labestības apustuļiem. Šajā nemiera pilnajā pasaulē lieciniet par Dievu un Dieva mīlestību, un Dievs jūs svētīs un dos jums visu, ko jūs no Dieva lūgsiet....
 


 

Slavko Barbaričs OFM:

Lūdzieties kopā priecīgu sirdi

 

XXII. SVĒTĪBAS NOZĪME UN JĒGA

(otrā daļa)

 

  

“25.10.1997.
Dārgie bērni! Arī šodien es esmu kopā ar jums un aicinu jūs visus uz dvēseles atjaunotni, dzīvojot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Dārgie bērni, lai lūgšana kļūst jūsu dzīvesveids. Kļūstiet par paraugu citiem. Dārgie bērni, es ilgojos, lai jūs nestu mieru un Dieva prieku mūsdienu nemierīgajai pasaulei. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Es esmu ar jums un svētīju ar manu Mātes miera svētību. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.
Svarīgi ir pareizi saprast, ko nozīmē vārds „svētība”. Ebreju vārdam „berakrab”- vārdam svētība ir tā pati sakne, kas vārdam „ceļgals”, ”pielūgsme”. Bez tā šis vārds satur arī tādu jēdzienu kā „dāvana, žēlastība un miers”. Grieķu izteiksme „euljgia”, latīņu “benedicere” un horvātu “blagosloviti” ir pazaudējusi daudz ko no savas sākotnējās jēgas. Tādēļ pastāv bīstamība, ka vārds „svētība” tiks saprasts virspusēji, herētiski un vēl vairāk - kā viena no maģiskām formām. Kaut kas tāds vienmēr notiek, kad svētību saprot kā aizsardzību no ļauna vai kā kaut ko, kas nes veiksmi, līdzīgi amuletam. Svētījot un slavējot Dievu, cilvēks īstenībā lūdz Dieva svētību un Dieva dāvanas. Svētība – tas, pirmkārt, ir jautājums par attiecībām starp Dievu un cilvēku, un jau pēc tam cilvēka attiecībām ar tuvākiem un dabu.
Saņemot svētību no Dieva, cilvēks iegūst pilnību un piepildīts ar miera un mīlestības dāvanām, kļūst par svētību visiem apkārtējiem. Tā Ābrahams, kuru Dievs svētīja ar īpašu svētību, arī pats kļūst par svētību citiem: „Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis.» (Rad 12,2-3).
Noass arī saņēma svētību no Dieva un deva to tālāk saviem dēliem, lai viņi sāktu būvēt jaunu pasauli, atjaunotu garā (Rad 9,1) Un Dievs svētīja Noasu un viņa dēlus un sacīja: "Augļojieties, vairojieties un piepildiet zemi.
. Visi patriarhi, tai skaitā Ārons, Mozus, Dāvids, Zālamans saņēma svētību un svētīja vārda pilnā nozīmē. Elizabete svētīja Mariju. Zaharijs svētīja Izraēlu.
Svētībā ir arī eshatoloģiskā daļa, jo tas, kurš svētī, sagatavo ceļu Mesijam. Jēzū Kristū mēs tiekam svētīti „ar pilnīgu garīgu svētību» (Еf 1,3). Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.
Pirms Savas aiziešanas Debesīs Jēzus svētīja visus, kuri bija ar Viņu Eļļas kalnā sūtīja viņus uz Jeruzalemi lūgties un gaidīt apsolīto Mierinātāju Svēto Garu (Lk 24,51) Un notika, kad Viņš tos svētīja, Viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs.
Tādā veidā svētība vienmēr ir dāvana, kura tiek dota reizē ar dzīvību un kļūst par cilvēka īpašumu. Ja mēs paskatīsimies uz to, ko Jaunava Marija saka savos vēstījumos un kā Viņa svētī, mēs skaidri redzēsim, ka tas pilnībā atbilst Bibliskajai tradīcijai. Viņa ir „Svētītā starp sievietēm”. Dievmāte kļuva par svētību visiem, un Viņa dod savu svētību mums. Mēs zinām, ka, svētot mūs, Viņa kā Māte stāda mūs Dieva priekšā. Dievmāte mūs aizstāv, aizbildina par mums. Viņa dāvā mums žēlastības un rāda mums ceļu. Lūk, kādēļ, Viņa mums saka, ka svētī mūs ar miera, prieka un mīlestības svētību, kas būtībā ir Svētā Gara dāvanas. Viņa svētī mūs ar Dieva svētību kopā ar Savu Dēlu Jēzu, Dievmāte grib, lai mēs būtu svētīgi, lai mēs būtu Dievā, lai mums tiktu dota katra svētība un lai mēs to nestu visiem cilvēkiem un katrai radībai. Svētība tiek piedāvāta katram, un katram nepieciešami to saņemt un dot to saviem tuvākiem. Īpaši tas attiecas uz vecākiem un bērniem. Tādēļ tik svarīga ir mātes un tēva svētība. Kad Marija runā par savu Mātes svētību, tad Viņa pauž Bībeles nozīmē mums visu Savu Mātes mīlestību un maigumu, rūpes un aizbildniecību. Svētība, savā būtībā ir atgriešanās Dieva pasaulē no ļaunuma un grēka pasaules, no garīgās un materiālās nabadzības, no atšķirtības lāsta no Dieva. Un pretēji, lāsts, tas ir process ar mīnus zīmi – no radīšanas uz sagraušanu, no bagātības uz nabadzību, no dzīves uz nāvi, no miera uz nemieru. Tas ir sātana darbs, kurš velk cilvēku uz grēku, lai uzveltu lāstu uz cilvēku pašu, viņa ģimeni un visu pasauli. Jēzus atpirka mūs bauslības lāsta
(Gal 3, 13). Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.” Lāsta noņemšana no cilvēka un no pasaules ir daļa no glābšanas nodoma. Taču atrodas ļaudis, kuri ar savu uzvedību uzveļ sev lāstu. Briesmīgajā Tiesas dienā Jēzus teiks tiem, kuri atradīsies pa Viņa kreisai rokai: „Ejiet no manis, jūs nolādētie» (Мt 25,41). „Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem”.
Mēs mācāmies Dievmātes skolā. Katrā parādīšanās reizē un katrā Savā vēstījumā Viņa mūs svētī. Dievmāte apdāvina mūs ar savu svētību un visām ar to saistītām žēlastībām. Savukārt, mēs esam aicināti pieņemt šo svētību un nest to tuvākiem. Katram vārdam, kas nāk no mūsu lūpām, jābūt svētībai – miera, mīlestības un dzīvības, mātišķības un tēvišķības, patiesības un taisnības dāvanai. Saņemot svētību, mēs tiekam aicināti nekad nenest lāsta vārdus un nedarīt neko, kas varētu mums vai mūsu tuviniekiem tuvināt šo lāstu. Daudzi svētceļnieki lūdz priesterus svētīt viņus ar īpašu Mātes svētību, lai, savukārt, mēs to varētu dot citiem. Viņi lūdz kādu īpašu lūgšanas formulu. Ir arī tādi, kuri paziņo, ka ‘dod’ Dievmātes svētību un viņiem ir tiesības to dot citiem. To nedrīkst darīt, jo tas ved ne tikai pie virspusējas, bet arī kļūdainas svētības izpratnes. Labi, ka daudzi ļaudis zina par to, ka Dievmāte dod svētību un pienākumu nest Viņas svētību citiem. Taču svētība nenotiek, pateicoties kādām formulām, bet pirmā kārtā pateicoties tam, ka mēs mainām savu personīgo dzīvi – atteikšanos no grēka un ļaunuma un ieiešanu Dieva mierā. Tikai tad tu vari ne tikai dot svētību, bet arī pats kļūsti par svētību katram.
Galu galā, tieši to vēlās Dievmāte. 

 


Avīze “Голос Меджугорья” — tas ir aicinājums visiem, kuri vēlas lūgties Dievmātes nodomos, lai pildītu Viņas plānu. Liecinot ar savu dzīvi, mēs kļūstam par Marijas gaismu šai pasaulē, mēs pūlamies nest mieru. Miera Karaliene 25.6.2004 vēstījumā teica: «Dārgie bērni! Arī šodien manā sirdī ir prieks. Es vēlos pateikties jums visiem par to, ka īstenojiet Manus nodomus. Bērniņi, katrs no jums ir svarīgs, tādēļ lūdzieties un priecājieties kopā ar Mani par katru sirdi, kura atgriezās un kļuva par miera rīku šai pasaulē. Lūgšanu grupas ir stipras, un caur tām, mīļotie bērni, Es varu redzēt, ka Svētais Gars darbojas visā pasaulē. Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu».
Mūsu mazā avīzīte iznāk katru mēnesi, no 2004.gada decembra, pēc katra mēneša 25.datuma, kad Dievmāte dod vēstījumu. Avīze no krievu valodas tiek tulkota latviešu, lietuviešu un slovāku valodās un to var lasīt internetā. Ar avīzes “Голос Меджугорья” palīdzību mēs apvienojamies ar lūgšanu grupām austrumu valstīs. Kopā ar mums lūdzas mūsu brāļi un māsas Krievijā un Ukrainā, Lietuvā, Latvijā, Moldāvijā un Baltkrievijā, Kazahstanā un Tadžikistānā, Slovākijā un Čehijā.
Lūgšanu grupas pulcējas pēc norunas vismaz reizi nedēļā. Mēs tiekamies ģimenēs vai baznīcā. Tikšanās ir ļoti vienkāršas: Rožukroņa lūgšana, Dieva Vārda apcere, Vēstījumi, lūgšanas Dievmātes nodomā, tuvāko vajadzībās, sevis veltīšana Bezvainīgās Jaunavas Marijas sirdij.
Mēs tiecamies īstenot dzīvē Dievmātes vēstījumus
Lūdzamies Rožukroni katru dienu
Gavējam trešdienās un piektdienās
Ik mēnesi ejam pie grēksūdzes
Lūdzamies par priesteriem
Satiekamies grupā vismaz reizi nedēļā
Garīgi mēs apvienojamies lūgšanā mēneša pirmajā sestdienā. Kad tas ir iespējams, grupas biedri organizē lūgšanu tikšanos, lūdzas trīs Rožukroņus, piedalās Svētajā Misē, adorē Vissv.Sakramentu, lasa pārdomas no šīs avīzes. Visu mēnesi lūdzas nodomā, kurš ievietots avīzē.
 


  ВСТРЕЧА НАРОДОВ

С 18 до 20 июля в городе Тячив на Украине состоится паломническая встреча народов бывших коммунистических стран, на которую мы приглашаем всех, кто совместными молитвами хочет соединиться в намерении за обращение России и победу Непорочного Сердца Марии.

В этих молитвах мы хотим объединиться в намерении простить все обиды и несправедливости, причиненные коммунистическим режимом. Проживание, завтраки и ужины обеспечены в семьях, обеды — в ресторане. Группы или отдельные лица, которые хотят участвовать в этих молитвах, могут звонить

о.Петру Креницкому по телефону 0038 0985777938 или писать по емаилу: krenicky@mail.ru или

Марте Порубовой по тел. 0038 080977710327 (00420 731 625 871) или по емаилу:

marta.porubova@caritas.cz.

Очень важно, чтобы группы записались до 14.6.2007 г. в связи с организацией проживания.

 

 

КООРДИНАТОРЫ

Россия

Oльга Князева

tel.fax 007 3472771617

(для Ольги)

tel.mob: 07 917 464 3735

olga_knyazeva@list.ru, knyazev@anrb.ru

Украина

Дуда Мирослав

tel: 00380 50 5026414

posmishka@mail.uz.ua

Литва

Дануте Тотораитите

tel: 00370 52 343 330

i.kondratiene@vdtat.lt

Mirija@one.lt

Латвия

Зинаида Лапса

tel.mob: 00371 8318855,

zinaida@inbox.lv

Молдавия

Владимир Надкреницини

 

nadkrenicinii@mail.ru

Словакия

Марта Ухалова

tel:00421 905412040

marta@maria.sk

Междугорье

Терезя Гажиова

tel.fax: 0038736650004

terezia.gaziova@tel.net.ba

 

 Web:www.medjugorje.ru; http://katolis.eks.lv/ ; www.gospa.sk;