Slavko Barbaričs

LŪDZIETIES AR SIRDI

 

Ak, Marija, es pateicos Tev, ka Tu man palīdzēji saprast, kā arī es viens un mazs cilvēks esmu svarīgs visas pasaules atpestīšanas glābšanas darbā. Es pateicos Tev, ka Tu man liec saprast, ka arī es varu šodien nest šai pasaulei mieru un mīlestību.

Slavko Barbaričs

Seko man ar sirdi

 

Šodien sevi veltu Tev un pieņemu Tevi kā Māti, tā kā Jēzus, Tavs Dēls, Tevi pieņēmis. Gribu Tev piederēt vienmēr, būt Tavā Mātes miera un mīlestības skolā. Tāpēc atsakos no visa ļauna un grēka, sliktas varas un nekārtības, nesaskaņām, ļaunā gara un viņa varas...

Māsa Emanuela

  Deniss Nolans

 

 “Baznīcas autoritātes par Medjugorji.”

...šobrīd Vatikāna oficiālā atziņa ir tāda, ka ikviens ir tiesīgs doties svētceļojumā uz Medjugorji. Turklāt ticīgie šajos svētceļojumos ir tiesīgi aicināt sev līdzi priesteri.

Marija Valtorte

JĒZUS   KRISTUS

Otrais publiskās darbības gads

I. daļa

Jums nav ne jausmas kādu ļaunumu var nodarīt cilvēks cilvēkam ar savu naidīgo neizpratni. Es lūdzu jūs atcerēties, ka jūsu Mācītājs vienmēr ir bijis ļoti miermīlīgs pret tiem, kam dvēsele ir slima...

 

Marija   Valtorte

J Ē Z U S   K R I S T U S

Otrais publiskās darbības gads  

II. daļa

Mēs neesam Tevis cienīgi. Piedod mums (mūsu) muļķību. Tu spēj saskatīt skaistumu, jo esi svēts un lūkojies ar sirds acīm. Mēs, miesas niecība, izjūtam tikai miesas nogurumu... Neņem to vērā. Tici, ka pat paradīzē mēs būtu skumji bez tevis. Bet kopā ar Tevi... ak, sirdij tas vienmēr ir skaisti...

Marija   Valtorte

J Ē Z U S   K R I S T U S

Otrais publiskās darbības gads  

III. daļa

 

Es zinu to, ko sātans nezin, un daru to, ko viņš nespēj. Un daru to kā Dieva Dēls, jo neviens pats no sevis to nespēj. Es, kopš mūžiem pastāvot savienībā ar Tēvu, rīkojos tā, kā rīkojas Viņš. Tēvs mīl Mani, Savu Dēlu, tāpat kā Es Viņu mīlu.

Marija Valtorte

Jēzus Kristus

Trešais publiskais darbības gads

 

Ticība ir ziedu vainags, kuram ir arī ērkšķi. Svētīgs ir tas, kurš tic ne tikai laimīgos brīžos, bet arī traģiskos. Kas prot mīlēt ne tikai tad, kad Dievs tā ceļā kaisa ziedus, bet arī tad, kad tas tiek guldīts uz ērkšķiem.

 

Marija   Valtorte

Apslēptā  dzīve

Jēzus dzimšana – publiskās darbības sākums

 

Jēzus lika man paņemt jaunu burtnīcu un pirmajā lappusē ierakstīt to, ko nodiktēja man 16.augustā: “ Mēs runāsim par Mariju.” Es paklausu un rakstu...

Marija   Valtorte

JĒZUS   KRISTUS CIEŠANAS

 

 E s  s a k u   v i s i e m:  visi, kas zemes pastāvēšanas gadsimtos mūžīgās dzīvības vietā izvēlēsies nāvi, padarot Manu Upuri veltīgu – jūs visi toreiz bijāt Manā priekšā, un ar šādu apziņu Es devos satikties ar nāvi.

Karlo Kareto

 

Mans TĒVS, es uzticos TEV

 

... Kareto ir piedzīvojis Dievu kā garīgo kalngalu un dziļumu pārdzīvojumos, divkāršā pārdzīvojumā, kas ir tikai viens, kur mēs satiekamies ar cilvēkiem un reizē ar Dievu..

 

Slavko Barbaričs

IEVAINOTĀS SIRDS PĒRLES

 

Šī grāmata ir veltīta visiem, kas mīl, aizstāv un glāb dzīvību. Es lūdzu Dievu, Dzīvības Avotu, Mariju, Miera Karalieni un Dzīvības Māti, lai atgriežas visi, kas nemīl, un neaizstāv, bet iznīcina dzīvību...

Krievu valodā doc fails 725 kB liels

Svētā Asīzes Franciska dzīvesstāsts

 

Krievu valodā doc fails 450 kB liels

.

   

 

No vecmammas pūra lādes

VACO LYUGŠONU GROMOTA

1914.g. izdevums 31 Mb; 25 Mb

Jēzus sirds

1927.g. izdevums 45 Mb ; 31 Mb

Jēzus mūka

1934. g. izdevums 24 Mb ; 17 Mb

Uz augšu sirdis

1939.g. izdevums 51 Mb ; 37 Mb

Rožu kronis

1940.g. izdevums 59 Mb ; 43 Mb

DIEVS ar mums

1952. g. izdevums TORONTO 33 Mb; 26 Mb

Katoļu lūgšanu un dziesmu grāmata

Rožukronis

1959. g. izdevums 8 Mb ; 5 Mb

STIGMATIZĒTAIS TĒVS PIO

Kārlis Vagners (Pašizdevums) 4 Mb ; 3 Mb

Tuvāk pie Kristus

1935.g. izdevums 5 Mb ; 4 Mb

Apologetika

1934. g. izdevums 18 Mb ; 15 Mb

NOVENNA Sv. Jezupa gūdam

1928. g. izdevums 1 Mb ; 1 Mb

SVĀTŌ GODA DŌVONA

1933. g. izdevums 53Mb ; 42Mb

Katoliskais Katkisms

1937. g. izdevums 83Mb ; 66Mb

Gorejga majze

1901. g. izdevums 72Mb ; 64Mb

NOVENNA

Dīva Svātō Gora gūdam

1933. g. izdevums 24Mb ; 21Mb

Gona roksts par jaunōtnes audzinōšonu

1928. g. izdevums 12Mb ; 11Mb

SVĀTA IGNATA REKOLEKCIJAS

1911. g. izdevums 104 Mb ; 11 Mb

Bībeles īss apraksts

190?. gada izdevums 52 Mb ; 5,8 Mb