Slavko Barbaričs

 

Seko man ar sirdi

 

 

Ielādēt rakstu doc formāta (105 kB)

 

Nebīsties, es esmu vienmēr kopā ar tevi.

 

Veltīšanās akts Bezvainīgās Marijas sirdij.

 

Ak, bezvainīgā Marijas sirds, kas pārpildīta ar bezgalīgu labestību, dāvā mums savu mīlestību. Tavas sirds mīlestības stars, ak, Marija, lai apgaismo mūs visus. Ienes savu mīlestību mūsu sirdīs tā, lai mēs ilgotos pēc Tevis. Mīlam Tevi bezgalīgi. Ak, Marija, ar savu pazemīgo un žēlsirdīgo sirdi, palīdzi mums, kad sagrēkosim. Tu zini, ka grēko visi! Dari, lai mēs visi caur Tavu bezvainīgās Mātes sirdi paliktu izpestīti no visa, kas mūsu dvēseles dara slimas. Dari, lai mēs varētu vienmēr lūkoties uz Tavu mātišķo sirdi, lai mēs kļūtu ticīgi caur Tavas sirds labestību. Amen.

Šo tekstu nodiktēja Vissvētākā Jaunava Marija Jeļenai Vasilijai 28.novembrī. 1983.g.

Mana Māte, mīlestības un žēlsirdības Māte, lūdz Dievu par mums.

 

Ievads

 

            Dārgie svētceļnieki!

Jūs atrodaties vietā, uz kurieni dodas tūkstošiem svētceļnieku no visas pasaules. Tāpat kā visi citi, arī jūs atbraucāt, lai rastu mieru. Meklējot mieru, meklējiet arī Dievu. Daudzi cilvēki ir pārliecinājušies, kā Dievs caur Miera Karalieni - Mariju, dod mieru tiem, kas meklē. Miers, kura alkst jūsu dvēsele, uzliek pildīt daudzus pienākumus. Ja jūs tos pildīsiet no visas sirds un dvēseles, Dievs dāvās jums mieru.

  Šī grāmatiņa grib jums palīdzēt atklāt šos pienākumus un pieņemt tos tā, kā Dievs tos pasludināja caur Miera Karalieni Mariju.

  Atrodoties Medjugorjē, jūs iesiet uz parādīšanās kalnu Križevaca un pēc tam atgriezīsieties baznīcā, šī sanktuārija lūgšanu vietā.

  Jums būs arī izdevība satikt Dievmātes parādīšanās aculieciniekus. Baznīcā varēsiet izsūdzēt grēkus un piedalīties Svētā Misē un adorēt Kristu Vissvētākajā Sakramentā.

Visā, ko jūs šeit darīsiet kā svētceļnieki, jūs vadīs un jums palīdzēs Miera Karaliene. Lai ar Miera Karalienes aizbildniecību jūsos paliek ticība šeit atklātajam mieram. Saņemot šeit mieru, jūs saņemsiet spēku, lai ienestu mieru savā ģimenē, draudzē, kā arī visai pasaulei.

 

            Lai miers ar jums visiem!

 

 

Miera skola - Medjugorje

 

  Kad jūs esat gatavi doties svētceļojumā uz sanktuāriju, gribot vai negribot esat sagatavojušies iestāties miera skolā. Šīs skolas skolotāja ir Miera Karaliene - Marija. Viņa bieži jums atkārto - atnācu Jums palīdzēt atrast mieru. Šī skola, kā jebkura cita, nav no vieglajām, var būt pat ļoti grūta, tās ir lietišķās studijas, kur varat sagatavoties un iemācīties dzīvot mierā, kā arī kļūt par miera nesēju šinī nemierīgajā pasaulē.

  Šīs skolas mērķis ir miers. Galvenie mācību priekšmeti ir - Atgriešanās, LŪGŠANA, Gavēnis, Ticība.

  Marija kā gādīga māte aicina lūgties Rožukroni, piedalīties Svētajā Misē, iet pie grēksūdzes, lasīt Sv. Rakstus. Visiem praktiskajiem vingrinājumiem ir viens mērķis – mūs mācīt augt mīlestībā uz katru dzīvību, kopjot, sargājot, mīlot un kalpojot tai. (Pāvesta Jāņa Pāvila II Enciklika Evangelium Vitae, N5). Pildot šos pienākumus, mēs tuvojamies mieram. Katra diena un katra satikšanās ar citiem cilvēkiem rāda, par cik mēs esam tuvāk mieram.

  Citiem vārdiem sakot - jūs atrodaties tanī pašā skolā, kuru izgāja Kristus, kurš ir mūsu miers. Viņš savu pēdējo Miera Karaļa eksāmenu nolika, gandarot pie krusta par mums visiem.

  Tas bija brīdis, kad Marija apzinājās, ka var būt par Miera Karalieni, tāpēc mums nav šaubu, ka viņa mūs māca būt izpalīdzīgiem kalpiem visai cilvēcei. Pēdējais eksāmens miera skolā tiek likts personīgajā Krustā, skatoties uz Kristus Krustu, zem kura stāvēja Marija un mācīja mūs piedot. Viņa mūs aicina iziet caur Kristus Krustu, lai mēs atklātu Viņa mīlestību ciešanās un piedošanā. Pieņemot visus priekšmetus šinī skolā, mēs sev atklājam labāko ceļu, pēc kā tiecas katra cilvēka sirds. Nebīstieties, bet droši dodieties kopā ar Mariju.

 

Iekšējais Miera ceļš

 

Meklējot mieru, jūs gribat apjaust, kurš iekšējais ceļš ved pie tā. Marija mums saka - iekšējo ceļu var atrast, saprotot un izpildot dažus pienākumus. Vispirms vajag iemācīties lūgties ar sirdi. Tas nav nekas cits, kā lūgties ar mīlestību. Ja arī neprotat lūgties, tas nenozīmē, ka nevar lūgties ar sirdi. Tas, kurš grib lūgties ar sirdi, grib uzklausīt, ko saka Dieva Māte. Kad pratīsim lūgties ar sirdi, atnāks miers dvēselē. Lūgšana atver mūsu sirdis, mēs alkstam miera, kuru saņēmām pēc labas grēksūdzes un gandarīšanas. Ja cilvēks sāk dzīvot garīgo dzīvi, viņš saprot, ka vajag izlīgt ar visiem ļaudīm, ar Dievu un pašam ar sevi. Trešais līdzeklis ceļā uz iekšējo mieru ir gandarīšana par grēkiem, piedalīšanās SVĒTĀ Misē ar visu sirdi un dvēseli. Visu šo pienākumu izpildīšana ir sākums lielajai mīlestības skolai Sv. Mise ir satikšanās ar neizmērāmo Dieva mīlestību, upurētu par mums visiem. Mises upuris ir neizmērojama Dieva žēlsirdība, kurā redzam, kā Kristus upurēja sevi. Visai mūsu dzīvei ir jābūt paraugam. Kas savā dzīvē piedod, ir liecinieks Dieva Mīlestībai. Kad dara labu, sargā, mīl, kalpo katrai dzīvei, tas jau atrodas mīlestības skolā. Tikai tādā saskaņā mūsu dzīve var pārvērsties vienmērīgā nepārtrauktā liturģijā. Mēs savā dzīvē kalposim un slavēsim Dievu, ar to sagatavojot ceļu garīgajam mieram. Ļoti svarīga šinī ceļā ir Euharistija, adorācija, personīgā tikšanās ar Kungu Jēzu. Svētceļnieka programma: lūgšana, gavēnis, gandarīšana, Svēto Rakstu lasīšana, ceļš uz Podbrdo un Križevaca kalnu. Tie ir līdzekļi, kuriem viens mērķis - novadīt dvēseli līdz mieram. Tas, ko mēs darīsim, būs lielā augošā mīlestība uz Dievu un tuvāko. Dārgie svētceļnieki, esiet gatavi uzņemt to kā pienākumu, lai jūsu dvēseles ieietu miera ceļā.

 

 

Satikšanās Podbrdo kalnā

 

  Viss sākās 1981.gada 24. jūnijā. Ivanka Ivankoviča, Mirjana Dragiceviča, Ivans Dragicevičs, Ivans Ivankovičs, Milka Pauloviča un Vicka Ivankoviča ar lielu saviļņojumu paziņoja, ka redzēja Dievmāti ar Jēzus bērniņu Podbrdo kalnā. Nākošā dienā, 25. jūnijā Milka Pavloviča, Ivans Ivankevičs Madonnu vairāk neieraudzīja. Redzēja divi citi - Marija Pavloviča, Jakovs Čolo. Trešajā dienā - tas ir 25. jūnijā pēc kopējas parādīšanās Dievmāte parādījās no jauna Marijai Pavlovičai. Apstājās pie krusta ar skumju seju, norādot ar roku; atkārtoja – “Miers, Miers, Miers, tikai Miers, Mieram jābūt starp Dievu un cilvēkiem, kā arī cilvēku starpā”. Šai vietā tika nolikts liels koka krusts. Tagad Dievmāte parādās katru dienu starp izredzētiem. Marija, Vicka, Ivans, Jakovs satiekas ar Dievmāti katru dienu.

  Mirjanai un Ivankai Dievmāte parādās vienreiz gadā (Mirjanai papildus parādās katra mēneša otrajā dienā. Priekš jums un mums visiem Podbrdo ir satikšanās vieta ar Mariju.

Ir ļoti svarīgi lūgties Kungu, lai jums atvērtu sirdis un dvēseli un uzasinātu iekšējo balsi, lai jūs redzētu un dzirdētu to, ko Viņa pateica, sajustu Viņas klātbūtni. Te uz šā kalna lūdzās izredzētie. Ejiet arī jūs Rožukroņa ceļu. Apstājieties pie katra noslēpuma, kas norāda ainas no Jēzus un Marijas dzīves. Lūgties Rožukroni nozīmē būt kopā ar Kungu Jēzu un Mariju. Novērtējiet viņu dzīves priekus, bēdas, sāpes un slavu. Katra daļa no Rožukroņa satur 5 noslēpumus. Pa ceļam no stacijas līdz stacijai skaitiet desmito daļu Rožukroņa.

 Dariet to sekojoši:

Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Es ticu ….

Pirmā daļa. Priecīgie noslēpumi:

Pirmais priecīgais noslēpums.

Eņģelis Gabriels pasludina Marijai, ka Dievs viņu ir izredzējis par pasaules Pestītāja Māti. Uz to Marija atbild, sacīdama: “Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc taviem vārdiem”. Lūgsimies par mieru katrai sirdij... Lai tāpat kā Marijas Sirds, tā arī mūsu sirdis pieņemtu Dieva gribu un atrastu mieru.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Otrais priecīgais noslēpums

Marija, Tu apmeklēji Elizabeti. Viņa priecīgi Tevi sveica un lūdzās kopā ar Tevi. Lai mūsu sirdis priecīgi Tevi pieņem, lūdzas ar Tevi un dzīvo mierā.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Trešais priecīgais noslēpums.

Marija, Tu Betlēmē dzemdēji Jēzu un pieņēmi viņu ar Mātes mīlestību. Eņģeļi dziedāja: Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Palīdzi, ak, Marija, lai visi ļaudis kļūtu miera un labas gribas cilvēki. Palīdzi visiem vecākiem, lai viņi pieņemtu ar mīlestību savus bērnus un dzīvotu saticībā.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Ceturtais priecīgais noslēpums

Marija, Tu atnesi Jēzu uz svētnīcu kā Jaunās Derības upuri Dievam. Vecais Simeons redzēja Viņā gaismu, kas apgaismo tautas un tiek dots viņa tautas godam. Ak, Marija, lūdz kopā ar mums par visiem, kas atbildīgi par Baznīcu, un tiem, kas valda pār tautām, lai viņu sirdis atveras mieram un lai patiesam katra cilvēka mieram viņi kalpotu.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Piektais priecīgais noslēpums.

Marija, Tu meklēji un atradi Jēzu svētnīcā. Tavas skumjas pārvērtās priekā. Tu izaudzināji viņu, Nācaretē Viņš pieauga zinībās un gudrībā. Palīdzi visiem vecākiem un audzinātājiem izaudzināt bērnus tā, lai viņi saprot miera nozīmi dzīvē un spēj pretoties katram nemieram un ļaunumam, lai augtu gudrībā.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Otrā daļa. Sāpīgie noslēpumi.

Pirmais sāpīgais noslēpums.

Jēzu, Tu asins sviedros Getzemanes dārzā lūdzies par mums. Tu lūdz Tēvu, lai ietu garām ciešanu biķeris, bet arī sacīji: “Tēvs, Tavs prāts lai notiek”. Lūdzam tevi, piedod mums, ka daudzreiz nepieņēmām Tēva gribu, atdari mūsu sirdis, lai tās būtu gatavas Tēva gribu pieņemt. Apžēlojies par visiem, kuri arī tagad saskaras ar grūtām garīgām dvēseles un miesas ciešanām un nerod mieru.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Otrais sāpīgais noslēpums.

Jēzu! Tu tiki šaustīts Pilāta sētā, ievainots, bet Tu visu izcieti ar mīlestību. Dāvā mums žēlastību, lai mēs spētu atgriezties un atteikties no visa, ar ko mokām sevi un citus, radot nemieru. Dāvā žēlastību vecākiem, lai viņi uzvarētu ļaunumu, kurš iznīcina mieru ģimenēs.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Trešais sāpīgais noslēpums.

Jēzu, Tevi kronēja ar ērkšķu kroni, pazemoja Tevi un spļāva uz Tevi, kad teici, ka esi Karalis. Pateicamies Tev, ka tik daudz cieti, lai mūs atpestītu. Izglāb dvēseles, kas pildītas ar ļaunumu, lādēšanos, dzeršanu, narkotikām, naidu, izmisumu, bailēm, īgnumu un depresiju un dāvā tām patiesu brīvību un mieru.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Ceturtais sāpīgais noslēpums.

Jēzu, Tu tiki notiesāts uz nāvi un pacietīgi nesi savu krustu. Marija mūs māca lūgties, lai mēs pacietīgi un ar mīlestību spētu nest savu krustu tāpat kā Tu. Lūdzam Tevi, dāvā mums pacietības un mīlestības žēlastību, kad cietīsim, lai mēs nezaudētu mieru. Uzlūko visus, kuri tagad nes smagas slimības krustus, lai viņi Tevī rod spēku un iepazīst mieru. Apžēlojies par vecākiem ar slimiem bērniem, invalīdiem, mātēm atraitnēm, bērniem bāreņiem un cietušajiem karā, par visiem tiem, kas vēl nes kara pēdas miesā un dvēselē. Kā arī par tiem, kas atrodas cietumos un arī par viņu ģimenēm. Lai viņos iemājo miers.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Piektais sāpīgais noslēpums.

Jēzu, Tu nomiri pie Krusta, bet visas ciešanas un nāvi ar Tevi kopā izdzīvoja Tava Māte Marija. Pateicamies Tev par Tavu nāvi Krustā. Paldies, ka devi Mariju mums par Māti. Mirstošajiem un dvēselēm šķīstītavā dod savu mieru. Esi mums žēlīgs un dāvā mums mieru tagad un mūsu nāves stundā. Marija, mēs Tev veltījam visus, kuri bēdīgi, visus vecākus, kas raud par saviem bērniem un visus cilvēkus. Miers lai ir ar viņiem.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Trešā daļa. Augstās godības.

Pirmais Augsto godību noslēpums.

Jēzu, Tu uzvarēji nāvi, augšāmcēlies, atvērdams mūžīgās dzīves vārtus. Visus, kuri Tevi meklēja, Tu sveici ar vārdiem - Miers Jums. Neraudi un nebaidies - Es esmu. Lai katrā sirdī atdzīvojas mīlestība, ticība, cerība prieks un miers, lai pazūd ļaunums, grēks, visu veidu garīga nāve.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Otrais Augsto godību noslēpums.

Jēzu Tu 40 dienas stiprināji apustuļus ticībā, skaidroji rakstus un sagatavoji, lai viņi turpinātu pasaulē Tevis iesākto taisnības, mīlestības un miera valstības sludināšanu. Pēc tam Tu uzkāpi debesīs. Kā Tu svētīji visus apustuļus un visus, kuri bija Tavā tuvumā, tā tagad svētī Pāvestu, bīskapus, priesterus, visu ordeņu brāļus un māsas, lai visā Tavā Baznīcā valda miers.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Trešais Augsto godību noslēpums.

Jēzu, Tu sūtīji Svēto Garu uz apustuļiem, kuri deviņas dienas kopā ar Mariju lūdzās. Svētais Gars pilnībā pārvērta viņu dzīves un viņi tūlīt sāka sludināt Evaņģēliju. Apžēlojies par mums visiem, par mūsu ģimenēm, Baznīcu, pasauli un sūti mums savu Garu, miera, mīlestības, taisnības un piedošanas Garu, vājajiem spēka Garu, gudrības un padoma Garu.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Ceturtais Augsto godību noslēpums

Debesu Tēvs, mēs pateicamies par Marijas, Tavas kalpones uzņemšanu debesu godībā. Lai viņa, mūsu svētītā Māte, ir mūsu vidutāja Tava troņa priekšā. Tēvs, uzklausi mūsu lūgšanas, ko no mūsu sirds dziļumiem uz Tevi raidām.

(Klusībā katrs iedomājas savas vajadzības Tēvam, Jēzus vārdā ar Mariju)

(Ja ir neliela grupa svētceļnieku, var lūgties visi kopā balsī)

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

Piektais Augsto godību noslēpums

Slavējam Tevi, Debesu tēvs caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, ka Mariju kronēji par Debesu un zemes Karalieni un atsūtīji mums kā Miera Karalieni. Paldies par visu, ko Tu esi mums caur viņu, Tava Dēla Māti, mums dāvājis un gribēsi vēl dot.

Tēvs mūsu … 10x Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam… Mans Jēzu…

 

Krusta ceļš.

......

......

 

Parādīšanās vietā

Kad atnāksiet tanī vietā, kur Dievmātei bija pirmā satikšanās ar izredzētiem, noskaitiet:

Es ticu… 7 x (Tēvs mūsu … Esi sveicināta Marija … Gods lai ir Tēvam…)

kā arī veltīšanās lūgšanu Vissvētākajai Jaunavai Marijai.

Veltīšanās nozīmē pieņemt Mariju kā Māti, pildīt viņas noteikumus, atdot viņai visu savu dzīvi.

Marija, es ticu, ka Tevi Visvarenais Dievs atsūtīja uz šo vietu, lai mani iedvesmotu mieram. Ticu, ka Tevi ar Jēzus bērnu uz rokām ieraudzīja izredzētie, Viņš ir miera nesējs

  Šodien sevi veltu Tev un pieņemu Tevi kā Māti, tā kā Jēzus, Tavs Dēls, Tevi pieņēmis. Gribu Tev piederēt vienmēr, būt Tavā Mātes miera un mīlestības skolā. Tāpēc atsakos no visa ļauna un grēka, sliktas varas un nekārtības, nesaskaņām, ļaunā gara un viņa varas. Ticu, ka ar Tevi un Tava Dēla Jēzus vārdā uzvarēšu katru ļaunumu un atsacīšos no visiem sliktiem ieradumiem. Caur Tevi sagatavošos mieram, solu, ka tālāk dzīvošu mierā ar Dievu un cilvēkiem. Apsolu, ka sargāšu katru dzīvību, sargāšu un kalpošu viņai. Piedodu visiem, kas mani aizvainojuši, pāri darījuši un lūdzu piedošanu tiem, kurus esmu aizvainojis. Piederu Tev ar visu savu miesu, garu un dvēseli. Veltu Tev savu ģimeni, visus cilvēkus, kuri Tevi godina. Lai caur Svēto Garu mana sirds paliek par troni Tavam Dēlam, tā, kā Viņam bija Tava sirds. Es pateicos Tev, ka pieņēmi mani kā savu bērnu un gribi mani sargāt un vest pa labklājības ceļu uz mūža mieru. Ar Tavu aizbildniecību lai Tēvs atpestī visu pasauli caur Tava dēla Jēzus Kristus nopelniem caur Svēto Garu.

 

Pateicība Miera Karalienei

  Esmu Tavā parādīšanās kalnā, Marija. Vietā, kur pirmo reizi Tevi ieraudzīja nobijušies bērni. Pagāja jau 18 gadi, kopš atnāci uz šo kalnu ar savu Bērnu Jēzu. Pagāja 18 gadi, kad pirmo reizi apraudājies pie krusta un piesauci mūs uz apvienošanos.

            Šodien gribu Tev pateikties.

            Pateicos Tev, ak, Marija, par katru Tavu atnākšanu.

            Pateicos par Taviem noteikumiem un katru vārdu, kā arī par to, ka mūs nosauci par saviem dārgiem bērniem.

            Pateicos par to, ka varu tiešām noticēt, ka mēs esam Tev dārgi un mūs mīli.

            Pateicos Tev, ka aicināji, lai mēs lūgtos, ka pateicoties lūgšanai, sapratīsim Tavu mīlestību. Tad mēs liesim prieka asaras.

            Pateicos Tev, ka pateici: mēs esam svarīgi Tev, ka bez mums nevari nekam līdzēt.

            Šodien no rīta, uz Tava parādīšanās kalna, mana dvēsele dzied pateicības un slavas dziesmas, slavējot ar Tevi un caur Tevi Kungu, kas atsūtīja Tevi pie mums. Esi sveicināta, ak, Marija Miera Karaliene, TEVI godina mana dvēsele kopā ar Elizabeti un kopējo draudzi un ar visiem svētceļniekiem. No kurienes mums tāda žēlastība, ka mūsu Māte nāk pie mums. Esi svētīta ar izredzētiem un viņu ģimenēm.

  Esi svētīta ar visām ģimenēm, kas Tevi pieņēma un dzīvo mierā. Esi svētīta ar visām lūgšanu grupām visā pasaulē, pateicamies, ka māci mūs lūgties.

            Esi svētīta ar visiem, kas atnāca no tuvām un tālām zemēm, lai kopā ar mums te lūgtos.

            Esi svētīta ar visiem, kas izsūdzēja grēkus un izlīga ar Kungu.

            Esi svētīta ar tiem, kuri caur Tavu aizbildniecību iemantoja garīgo un miesas veselību.

            Esi svētīta ar visiem tiem, kas atceras Tavas parādīšanās pasaulē 18 gadadienu. Slavējam Tevi par visu, ko Kungs caur Tevi vēl grib pasludināt.

            Esi svētīta ar visiem tiem, kas vēl ir Tavi ienaidnieki, kas netic Tavai atnākšanai Kalnā, ka arī viņiem Tu pierādīsi savu Mātes mīlestību.

            Caur Tevi lūdzu Kungu, lai apmierinātu katru sirdi un dotu mieru visām tautām.

           Caur Tevi lūdzu Kungu par visiem slimajiem garā un miesā. Caur Tevi lūdzu Kungu par visiem cietušajiem karā un invalīdiem.

            Caur Tevi lūdzu Kungu par visiem dzimtenes sargiem, kuri krita no pārspēka.

            Caur Tevi lūdzu, lai Tava Bezvainīgā sirds tiktu vienmēr un visur slavēta, lai caur Tavu piesaukšanu Dievs dāvātu mieru pasaulei.

            Lai ir slavēts Visuvarenais Dievs, tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen.

 

Koka krusts.

Nokāpjot no kalna, atradīsim lielu koka krustu, kas nolikts parādīšanās vietā 1981.gada 26. jūnijā.

Te Dieva Māte raudāja un piesauca mieru. Nometieties ceļos pie krusta un palieciet klusībā, lai jūsu sirdīs piedzimst dziļa lūgšana par mieru.

 

Debesu Krusts.

Vēl viena nozīmīga Marijas parādīšanās vieta ir Debesu Krusts.

Šeit Dievmāte parādījās izredzētiem, kad tie slēpās no policijas. Tagad šeit dažreiz parādās Dievmāte Ivanam, kad viņš ar savu lūgšanas grupu nāk otrdienās un piektdienās.

Nosaukumu Debesu Krusts ir dabūjis no skata debesīs, kur ir attēls krustā.

Tagad krusts uzlikts parādīšanās kalna pakājē.

 

Godināšana

Dievmāte lūdza, lai mēs pielūgtu Jēzu Vissvētākajā Altāra sakramentā. Pielūdzot jūs esat ar Jēzu, tāpat kā viņš ar mums.

 

Svētie Raksti

18.sept.1984

Dārgie bērni! Šodien aicinu jūs un jūsu ģimenes lasīt Svētos Rakstus. Turiet to redzamā vietā, lai jūs varētu to vienmēr lasīt un lūgties. Pateicos, ka uzklausījāt manu aicinājumu.

 

Satikšanās ar Križevac.

Arī šajā kalnā parādās Dievmāte. Viņas parādīšanās kļuva par aicinājumu visiem svētceļniekiem un draudzes locekļiem, lai viņi satiktos ar Jēzu ciešanās un atklātu Viņa mīlestību. Krusta ceļa stacijas ir veidojis Karmelo Pudzolo, un visās tajās, izņemot Ģetzemanes dārzu, ir klāt arī Dieva Māte. Križevac nepievelk šos daudzos svētceļniekus ar dabas skaistumu, vai tajā uzceltā krusta augstumu, bet tāpēc, ka ceļš uz mieru nenovēršamā veidā ved caur krustu. Savām dievbijības darbībām svētceļnieki ir pievienojuši arī krusta godināšanu. Kāpjot pa smago ceļu līdz krustam Križevacā, viņi noiet Krusta ceļu, kurš ir atzīmēts ar 15 stacijām, ko bronzā atveidojis itāļu mākslinieks, un ar Augšāmcelšanos kā 16. staciju.

Križevac kalns

Jūs atrodaties Križevac virsotnē. Draudzes priesteris Bernandīns Moljans un draudzes locekļi uzbūvēja šo krustu no dzelzsbetona un tas ir 8,56 metrus augsts. Uz tā viņi iegrieza vārdus - Jēzum Kristum, cilvēces Pestītājam kā ticības, mīlestības un cerības zīmi, atceroties 1900. Jēzus ciešanu gadadienu. No visa ļauna glāb mūs, Jēzu.

Krustā ir iemūrētas relikvijas, kas atvestas no Romas - tā krusta fragments, kurā tika piesists Jēzus Kristus. Lielākā daļa no šī krusta tiek glabāta Romā, Jeruzalemes Svētā Krusta baznīcā. Krusta celšanu Križevacā pabeidza 1934.g. 15.martā. Pēc tam kļuva par paradumu, ka tā piekājē pirmajā svētdienā pēc Jaunavas Marijas dzimšanas svētkiem tiek noturēta Sv. Mise, atceroties Svētā Krusta paaugstināšanu.

 Tā ir lūgšana šī krusta priekšā: Mēs cildinām Tavu Krustu, jo tas ir Tavas mīlestības zīme. Ar Savu visdārgāko Asiņu spēku mazgā visus mūsu grēkus un sargi mūs no visa ļaunā. Lai no šīs vietas iztek miera straume - uz draudzi, uz Baznīcu un visu pasauli. Svētī un aicini uz Savām Debesīm tos, kuri uzcēla šo krustu. Svētī visus, kuri ir lūgušies tā priekšā un kuri vēl lūgsies, paklausot Marijai, Tavai Mātei, kura mūs aicina: - Lūdzieties Krusta priekšā, no Krusta nāk liela žēlastība.

Esi slavēts Jēzu, jo ar Savu Krustu tu atpirki mūs mūžīgai dzīvei. Amen.

 Noskaitiet vēl piecreiz Tēvs mūsu, lai godinātu Kristus rētas. Atgriežoties no Krusta kalna, jūs atradīsiet staciju, kas ataino augšāmcelšanos, apstājieties tur un nodziediet kādu dziesmu, kas slavina šo notikumu. Pēc tam klusumā nokāpiet no Križevaca. Kungs Jēzu, mēs pateicamies Tev par pirmo dāvanu pēc Tavas Augšāmcelšanās - par mieru. Lai mana sirds un katra cilvēka sirds dzird to sveicinājumu, ko tu sacīji savai Mātei, sievietēm, kas tevi ieraudzīja un saviem apustuļiem - Miers jums. Nebaidieties. Es ticu, ka tu esi dzīvs, ka tu dzīvo un esi mūžu mūžos. Amen.

Cieniet pļavas un vīna dārzus, caur kuriem ejat, svētceļojot uz Križevacu un Podrbro. Izmantojiet šo laiku vienatnē vai arī grupā lūdzoties.

Svētās Grēksūdzes sakraments, caur kuru Dievs piedod mums mūsu grēkus. Grēksūdzes laikā cilvēks izlīgst ar Dievu un tuvākajiem. Bez piedošanas un izlīgšanas nevar būt miera. Jēzus sūtīja pasaulē savus apustuļus, lai viņi sludinātu Evaņģēliju, ārstētu slimos, izdzītu ļaunos garus un piedotu grēkus. Viņš pats iestādīja Svēto grēksūdzi, brīdi, kad cilvēks satiekas ar žēlsirdību, pārdzīvo piedošanu un uzsāk jaunu dzīvi. Marija aicināja mūs visus uz mieru. Tādēļ Viņas skolā svētā grēksūdze ir tik svarīga. Tādēļ viņai bija jāsauc mūs uz izlīgšanas Sakramentu. Visiem svētceļniekiem grēksūdze Medjugorjē saistīta ar sevišķu miera dāvanu. Marija savos vēstījumos sauc mūs uz grēksūdzi un izlīgšanu. Un tā kā ar grēksūdzi saistīta arī garīgā vadība, tāpēc ir labi, ja ir viens un tas pats priesteris, kuram jūs sūdzat grēkus. Labi būtu atcerēties tādus notikumus, kas palīdzētu jums saprast grēka būtību un patiesas grēksūdzes nozīmi. 1981. g. augusta sākumā, atklāsmes laikā vizionāri paziņoja tiem, kas sapulcējušies - ja viņi grib, viņi var pieskarties Dievmātei. Viņi ņēma cilvēkus pie rokas, cilvēki sadevās rokās un šādā veidā viņi varēja pieskarties Marijas apģērbam. Pieskaroties Viņai, katrs izjuta kādu sevišķu pārdzīvojumu. Vieni izjuta siltumu, citi kaut ko līdzīgu vieglam elektriskās strāvas pieskārienam, citi iesaucās. Bet vizionāri pēkšņi iesaucās: nepieskarieties vairāk Dievmātei. Pēc atklāsmes beigām viņi paskaidroja, ka viņi ieraudzīja uz Dievmātes apģērba traipus, kuri palika no dažiem pirkstiem. Marija tad sāka raudāt un vizionāriem paskaidroja, ka tā ir grēka zīme. Un tad viņa aicināja visus uz grēksūdzi. Daudzi no tiem jau nākošā dienā sameklēja biktstēvu. Medjugorje kļuva par grēksūdzes vietu. Kāds priesteris nosauca konfesionālu par skaistuma salonu. Visskaistākās un visvērtīgākās ir izjūtas, ko pārdzīvo gan priesteri, gan svētceļnieki tieši grēksūdzes laikā. Dārgie svētceļnieki, ticēsim, ka arī jums būs spēks nokrist ceļos pie biktstēva un lūgt piedošanu un izlīgumu. Tādēļ sagatavojiet sevi, lai tiktos ar žēlsirdīgo Dievu izlīguma Sakramenta veidā. Sagatavojieties, pārdomājiet par savu attieksmi pret Dievu un sevi pašu. Tad sameklējiet priesteri un izsūdziet grēkus. Lūdzieties, lai jūs varētu izpildīt to, ko jūs solījāt un jūs atbrīvotos no ļauna un no grēkiem, lūdzieties Dieva mīlestību. Pilnveidojiet pazemību un caur lūgšanu izmainiet savu dzīvi. Vaicājiet savai sirdsapziņai, vai jūs pildiet Dieva baušļus.

Statuja - svētais Leopolds. Netālu no ārējiem konfesionāliem ir svētā Leopolda Mandiča skulptūra. Šis franciskānis kapucīnietis ir dzimis 1866.g. Hercegovinā Melnkalnē. Viņš ir miris 1942.g. 2.jūlijā Padujā, Itālijā. Viņš tika pasludināts par svēto 1983.gadā Viņš bija horvāts, kurš veltījis visu savu dzīvi dvēseļu glābšanai, pieņemot grēksūdzes 12 stundas dienā vairāk nekā 40 gadus. 2. pasaules kara laikā, kad viņa vecā baznīca tika sabombardēta, saglabājās tikai viņa bikts krēsls. Lūdziet viņa starpniecību, lai jūs varētu labi un svēti izsūdzēt grēkus.

Svētā Jēkaba baznīca ir katra draudzes locekļa un svētceļnieka lūgšanu dzīves centrs. Draudzes locekļi sāka to būvēt 1934.gadā un pabeidza 1967.g. Baznīcu grezno vitrāžas, kuras labajā pusē parāda 14 ainas no Jaunavas Marijas dzīves un kreisajā pusē ainas, kas saistītas ar parādīšanos. Tās veidojis mākslinieks Branimirs Dorotičs no Zagrebas. Logi tika ielikti 1987. gadā. Krusta ceļa stacijas, kuras ir izvietotas baznīcā, tika iesvētītas 1996.gada 23.februārī, un tās ir veidojis itāļu mākslinieks Trefino Saki no Milānas. Medjugorjes draudzē no atklāsmju sākuma ir bijuši sekojoši priesteri: tēvs Jozo Zovko 80-82.g., tēvs Tomislavs Pervants -88.g., tēvs Leonardo Orečs līdz 91.g., tēvs Ivans Landeka no 91.g. Katra svētceļnieku grupa priekšpusdienā piedalās Svētajā Misē, kas tiek noturēta viņu valodā un brīžiem arī adorācijā pēcpusdienā, bet vakarā visi sapulcējas kopā. Tas ir trīs stundu lūgšanu laiks, ieskaitot Svēto Misi, kas ir atbilde uz Marijas aicinājumiem. Pirmo daļu sastāda sagatavošanās Sv. Misei un tas ir vislabākais laiks pirms grēksūdzes. Šajā laikā tiek noskaitītas divas Rožukroņa daļas, priecīgā un sāpīgā, litānija un lūgšana uz svēto Garu. Marija aicina mūs, lai mēs sagatavotos Sv. Mises pārdzīvošanai. Tāpēc arī šeit ir ievesta šī lūgšanu stunda, jo tieši caur kopīgu lūgšanu un dziesmām sirds atveras Dievam un sagatavojas uz tikšanos ar dzīvo Jēzu Euharistijā. Kas šajā laikā gaida uz grēksūdzi, tas lūdzas kopā ar tautu. Šīs sagatavošanās laikā vizionāri lūdzas par atklāsmi, kura ir parasti apmēram 20 minūtes pirms Svētās Mises. Tad mēs ieturam klusumu, lai mēs varētu apzināties Marijas klātbūtni. Viņa šajā laikā atnāk un ved mūs pie Jēzus. Viņas vienīgā vēlēšanās un vienīgais uzdevums tiek pildīts ar to, ka viņa ved mūs pie Jēzus. Otro lūgšanu programmas daļu sastāda Svētā Mise. Marija vēlējās, lai svētā Mise būtu visu lūgšanu centrs. Piedalīsimies tajā no visas sirds un dvēseles. Evaņģēlijs tiek lasīts visās pazīstamākajās valodās. Gaidot uz Evaņģēlija lasīšanu savā valodā, lūdzieties, lai jūs varētu uzklausīt Dieva vārdu un lūdzieties par visiem, kuri ar jums klausās Dieva vārdu. Trešo daļu sastāda lūgšanas pēc Sv. Mises- Es ticu ,.. 7x Tēvs mūsu... Esi sveicināta... Gods lai ir Tēvam.. Vienmēr šīs lūgšanas notiek uz ceļiem. Pēc tam tiek svētītas devocionālijas, ūdens un citas svētlietas, pēc tam seko lūgšana par dziedināšanu un Rožukroņa 3 daļa. 3.daīas noslēpumi tiek vienmēr skaitīti Dieva Mātes nodomā. Paliec uz šīm lūgšanām. Marija vēlas, lai mēs paliktu ar Jēzu. Viņš ir ar mums. Ceturtdienās uzreiz pēc svētās Mises, saskaņā ar Marijas vēlēšanos mēs paliekam Jēzus priekšā Vissvētākā Sakramenta adorācijā. Piektdienās pēc svētās Mises mēs lūdzamies Krusta priekšā. Pēc katras adorācijas un krusta lūgšanas notiek lūgšana par dvēseles un miesas dziedināšanu. Katram svētceļniekam, katrai grupai jāpiedalās vakara lūgšanās, ir jālūdzas kalnos, jāiet pie grēksūdzes, jānāk uz adorāciju un jāgatavojas, lai turpinātu savā draudzē, savā ģimenē šo Dievmātes lūgšanu programmu. Kad laika apstākļi atļauj, vakara lūgšanas notiek ārpusē, ārējā altārī. Saglabājiet lūgšanu garu un lūgšanu visā vakara laikā, it kā jūs būtu baznīcā. Lūdzieties šai laikā, kas ir žēlsirdības pilns. Marija, Miera karaliene ir atnākusi pie mums, lai mums palīdzētu. Uzklausīsim viņas nepārtraukto aicinājumu.

Šeit ir divas lūgšanas:

Manas dzīves pēdējā brīdī, ak, Marija nepamet mani. Tevī es esmu atradis patvērumu, piekļauj cieši mani sev, Māt. Kad acis nodzisīs, kad sirds apklusīs, kad cilvēki par mani aizmirsīs, šajā pēdējā dzīves cīņā, Māte, palīdzi man, neatstāj mani, žēlsirdīgi mani ved, esi mana aizstāve tiesā. Kad es cietīšu ugunīs, kad es gaidīšu durvju priekšā, lūdzies par mani ar eņģeļiem, lūdzies par mani augstībā, lūdzies par mani savu mīļoto Dēlu, Viņš tik labprāt uzklausa savu Māti. Padod man savu roku no troņa, Māte, ved mani pie Kunga. Dari, ka es vienmēr tā domātu, it kā tā būtu mana pēdējā doma, kuru es domāju šeit. Kungs, dari, ka es vienmēr tā runātu, it kā tas būtu mans pēdējais vārds, kuru es varu pateikt. Kungs, dari, ka es vienmēr tā strādāju, it kā tas būtu mans pēdējais darbs, ko es varu izpildīt. Kungs, dari, ka es vienmēr tā ciestu, it kā tās būtu manas pēdējās ciešanas, kuras es vēl varu upurēt. Kungs, dari, lai es vienmēr tā lūdzos, it kā tā būtu mana pēdējā izdevība, lai runātu ar Tevi šeit virs zemes... lai es adorētu Jēzu šeit virs zemes Vissvētākajā Sakramentā. Medjugorjes draudze dara to katru trešdienu un piektdienu pēc vakara Mises. Adorācija ir sevišķs laiks, lai tiktos ar Jēzu Vissvētākajā Sakramentā. Tas ir sevišķas mīlestības un žēlastību laiks. To apstiprināja Marija, pasvītrojot, ka tad Viņš vienmēr ir ar mums. Adorēt, tas nozīmē būt ar Jēzu, jo Viņš ir nolēmis būt ar mums. Ir arī adorācijas kapela, kurā pēcpusdienas stundās ticīgie var lūgties klusumā Vissvētākā Sakramenta priekšā. Daudzas kopienas jau ir ievedušas iknedēļas adorāciju uz visām 24 stundām. Ir arī tādi, kas ir ieveduši nepārtraukto adorāciju. Draudzes kopiena Medjugorjē vēl nav ievedusi nepārtraukto adorāciju, bet Miera oāzes kapelā, netālu no Parādīšanās kalna, nepārtraukti ir izstādīts Vissvētākais Sakraments. Gan ticīgie individuāli, gan grupas var saņemt atļauju palikt tur uz visu nakti lūgšanā. Kad jūs tur ieradīsieties, dārgie svētceļnieki, mēģiniet noorganizēt adorāciju savās lūgšanu grupās. Izlasiet Dievmātes 1995. gada septembra vēstījumu un jūs sapratīsiet, par ko ir runa.

Dārgie bērni! Šodien jūs aicinu, lai jūs iemīlētos Vissvētākajā Altāra Sakramentā. Adorējiet Jēzu, dārgie bērni, jūsu draudzēs, un tā jūs kļūsiet vienoti ar visu pasauli. Jēzus kļūs jūsu draugs, un jūs tad spēsiet runāt par Viņu ne tā, kā par kādu tik tikko pazīstamu. Vienotība ar Jēzu kļūs jūsu dvēseles prieks, un jūs kļūsiet par Jēzus mīlestības lieciniekiem, tās mīlestības, kāda Viņam ir uz ikkatru radību. Dārgie bērni, kad jūs adorējat Jēzu, jūs esat vienlīdz tuvu arī man, savai Debesu Mātei. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.

 

Marija vēlās, lai ģimene lūgtos kopīgi no rīta un vakarā. Ģimene ir pirmā un vissvarīgākā lūgšanu grupa. Bez kopīgas lūgšanas ģimenē, Marija vēl grib, lai ticīgie tiktos reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās un lūgtos kopīgi. Daudzu iemeslu dēļ ir ērti organizēt lūgšanu grupas pēc nodarbošanās un pēc vecuma, tāpēc tiek dots padoms jaunajiem, lai viņi lūgtos kopā, un lai vecāki lūgtos kopā ar bērniem un lūgtos kopā ar veciem cilvēkiem, lai viņi visi veidotu lūgšanu grupas, lai satiktos mājās pie slimajiem, pie visiem pieņemamā laikā. Labi ir, ja dažādu stāvokļu, nodarbošanos un dažādu vecumu ticīgie satiekas kopā un lūdzas arī ģimenē. Šīs tikšanās parasti ilgst apmēram divas stundas. Vienmēr tās ir kādam iepriekš jāsagatavo. Ir labi, ja grupa ir saistīta ar priesteri un ja viņš laiku pa laikam vada tikšanos. Lūgšanas grupas dalībnieki var to sagatavot pēc kārtas. Ja grupa satiekas mājās, tad šai tikšanās varētu būt sekojoša kārtība - lūgšanās uz svēto Garu, Sv. Rakstu lasījums un īsas pārdomas, Rožukroņa lūgšana, Dievmātes vēstījuma nolasīšana un pārdomāšana, dziesmas, liecības un sarunas, personīgā lūgšana un svētība. Ja tikšanās notiek baznīcā reizē ar svēto Misi, tad grupa lūdzas pirms svētās Mises, sagatavojoties uz Euharistiju un pēc Sv. Mises uz kādu laiku paliek pateicības lūgšanā vai arī, ja tas iespējams, organizē adorāciju. Šo Marijas aicinājumu ir pieņēmuši daudzi svētceļnieki un tā ir radušās daudzas grupas, kuras seko Dievmātes aicinājumam. Lūgšanu grupā tās dalībnieki pieaug garīgi un caur kopīgu lūgšanu palīdz Marijai izpildīt tās plānus. Pēc Dievmātes aicinājuma 2 reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās - tiekas lūgšanu grupa, kuru viņa vada pati caur Ivanu. Tā tika izveidota 1982. gadā. Medjugorjē ir arī vēl citas grupas, kuras ir atbildējušas uz Marijas aicinājumiem. Kad tu atgriezīsies mājās, nepaliec viens, atrodi lūgšanu grupu vai arī dibini to pats kopā ar draugiem.

Praktiski padomi, kā uzvesties gan kalnos, gan baznīcā.

Dārgie svētceļnieki! Mēs gribam jums piedāvāt arī piemērotu uzvedību lūgšanu vietās un Mātes sanktuārijā. Lai mēs varētu uzturēt lūgšanu gaisotni, pareizi ir pamanīt, ka visapkārt ir cilvēki, kuri, tāpat kā jūs, grib būt lūgšanā un klusumā. Tādēļ es aicinu jūs kalnos un baznīcā un arī baznīcas apkārtnē uzvesties, cik klusu vien iespējams. Baznīca, baznīcas laukums un kalni ir lūgšanu vietas, tāpēc izvairīsimies no jebkura lieka vārda. Nevajadzīgi un skaļi vārdi var traucēt citiem lūgšanā. Mums arī jāpievērš uzmanība savam apģērbam, tam jābūt pieklājīgam. Svētceļojumu vieta nav tūrisma centrs, dažādiem cilvēkiem ir dažādas gaumes, taču eksistē arī tāda vispārīga norma, vispārīgi noteikumi, kā ģērbties. Nevajadzētu izvēlēties blūzītes bez piedurknēm, no īsus bruncīšus un kleitas virs ceļiem. Arī kalni ir sanktuārija daļa, tāpēc svētceļnieks tur neatstās atkritumus. Viņš neiededzinās svecītes, jo tas draud ar ugunsgrēku, viņš arī kalnos nesmēķēs, neēdīs un nedzers, un to nedarīs arī baznīcā vai tās tuvumā. Kalnos nevajadzētu neko pirkt, jo tur tirgošanās aizliegta. Tirgošanās atrauj no lūgšanas un traucē tiem, kas lūdzas. Pat ja kāds jums kaut ko grib pārdot, nevajag neko pirkt, tādā veidā mēs pasargāsim lūgšanu vietu svētumu. Sanktuārija dienesti būs jums pateicīgi, ja jūs ņemsiet vērā šos padomus.

Vietas kur var iedegt sveces.

Ja jūs nopirksiet sveci, vai kāds jums lūgs, lai jūs viņa vārdā nopērciet un aizdedziniet svecīti, tad mēs jums iesakām šādas sveces atnest uz svētīšanu vakara Sv. Misē un pēc tam ņemt tās uz mājām. Jūs varat iedegt tās Rožukroņa skaitīšanas laikā. To pašu jūs darāt ar svecēm, kuras jūs gribat iedegt Medjugorjē savu draugu vārdā. Nododiet tās viņiem, un pasakiet, lai viņi pie tām lūdzas paši. Ja jums tomēr ir jāiededz svece Medjugorjē, tad jūs to varat darīt pie koka krusta baznīcas labajā pusē.

Par svētīto ūdeni un svētītajiem priekšmetiem.

 Ja kāds grib ņemt uz mājām līdzi svētītas devocionālijas vai svētīto ūdeni, lai atrod trauku, piepilda to ar ūdeni un atnes to ar trauku uz svētīšanu pēc svētās Mises. Ja kāds nevar piedalīties svētajā Misē, lai palūdz priesteri, lai viņš svēta ūdeni un devocionālijas atsevišķi. Svētītie priekšmeti. atgādinās mums, ka mums ir jādzīvo saskaņā ar Dievmātes aicinājumiem, atgādinās par mūsu veltīšanos Dievmātei un pasargās mūs no ļauna.

Medjugorje no ģeogrāfijas un vēstures viedokļa.

Medjugorjes draudze ir izvietota Hercegovinā, kas ir Bosnijas un Hercegovinas sastāvdaļa. Draudzes sastāvā ietilpst 5 ciematiņi un vārdu draudze ir saņēmusi no vislielākā ciematiņa- no Medjugorjes. Nosaukumam ir slāviska izcelsme un tas nozīmē vietu starp kalniem. Draudze tika nodibināta 1892. gadā un nodota Sv. Jēkaba aizbildniecībā, kas ir svētceļnieku aizbildnis. Piecus gadus vēlāk tika pabeigta vecās baznīcas celtniecība. Priekš tiem laikiem tā bija pietiekami liela un skaista baznīca. Bet tā bija uzbūvēta nedrošā vietā un pēc neilga laika sāka parādīties plaisas un izbrukumi. Tāpēc pēc pirmā pasaules kara radās doma būvēt jaunu baznīcu . Šī doma tika realizēta. Jauno baznīcu iesvētīja 1969.gadā. Celtnieki, paši nezinot kāpēc, izbūvēja svētnīcu pārāk lielu priekš toreizējā draudzes locekļu skaita. No laikiem, kad sākās atklāsmes, Baznīca un tās apkārtne tiek pakāpeniski modernizēta. Vecās baznīcas paliekas var redzēt parkā, kas atrodas pa kreisi no pašreizējās baznīcas. No ģeogrāfiskā viedokļa Medjugorjes draudze atrodas starp diviem apgabaliem, starp kalnu apgabalu ziemeļos un piejūras - dienvidos. Tā ir izvietota 200m augstumā virs jūras līmeņa. Pateicoties kalnu grēdai, kas to apjož apmēram 200m augstumā, šeit tiek aizturēti Vidusjūras vēji. Hercegovinā un arī Medjugorjes draudzē ir Vidusjūras klimats ar maigām ziemām un siltu vasaru un ar izteiktu lietainu pāreju uz aukstāku gada laiku. Vidējā gada temperatūra ir apmēram +14 grādi pēc Celsija. Medjugorjes draudze atrodas uz krasa ģeoloģiskā pamata, tādēļ šis apgabals ir trūcīgs ar ūdeni. Augsnes veids šeit ir piemērots tabakas un vīnogu audzēšanai. Šo apkārtni apdzīvo horvāti, kuri pārcēlās uz šejieni 7.gs.sākumā, visticamāk no Viduseiropas, kaut kur mūsdienu Polijas dienvidos, pārejot pāri Karpatiem. Ierodoties savā jaunajā tēvijā, viņi arī tika kristīti. Līdz 15.gs. viņi bija pastāvīga horvātu valsts, tad no austrumiem iebruka turki un atņēma Horvātijai tās vidusdaļu, Bosniju un Hercegovinu. Tas notika 1462.gadā. Kopā ar turkiem šeit ieradās arī citas tautas, kas bija pareizticīgie, piemēram, serbi. Zem turku varas te valdīja terors un vajāšanu rezultātā daļa no horvātu tautas tika padzīta un daļa islamizēta. Pareizticīgie tika sargāti, tāpēc viņiem nevajadzēja tik masveidīgi pāriet islamā. Ar laiku Bosnijā un Hercegovinā izveidojās 3 kopienas- horvātu, serbu un musulmaņu.

 Katrs saprata brīvību citādi, tāpēc izcēlās šausmīgs karš. Starptautiskā kopiena, ko plosīja dažādas intereses, neprata nostāties patiesības pusē, un tāpēc arī neapturēja karu, lai gan tādas iespējas bija. Šodien Medjugorjes draudze atkal dzīvo mierā, gaidot svētceļniekus no visām pasaules malām. Vietējie iedzīvotāji atkal ir ieguvuši mieru, savu cilvēcību, savas saites ar Dievu. Pēc tā, ko viņi pārdzīvoja, viņi kļuva par patiesības, mīlestības un miera lieciniekiem. Sakarā ar lielo svētceļnieku pieplūdumu, Medjugorjes ainava nepārtraukti mainās. No tipiskas lauku apkārtnes tā pārveidojas par pilsētniecisku un iedzīvotājiem ir jāpiemērojas tiem laikiem, kuros tiem patlaban jādzīvo.