Dr. Slavko Barbaričs

 

LŪDZIETIES AR SIRDI

 

Ielādēt rakstu doc formāta (375 kB)

 

Fr.Slavko Barbaric OFM
March 11, 1946 - November 24, 2000

Lūgšanu vietas Medjugorjē.

 

Atklāsmes iesākās Podbrdo kalnā, parasti to sauc par Rožukroņa kalnu. Vēlāk, radušās situācijas dēļ, parādības notika mājās, baznīcā, draudzē. Kādu laiku parādības notika arī Križevaca kalnā. Kad piekļūšana kalniem vairs nebija aizliegta, lūgšanu dzīves prakse Medjugorjē vairs neietver tikai vakara programmu draudzes baznīcā, bet arī gandarošas uzkāpšanas Podbrdo kalnā pie Bijakovičiem un Križevaca kalnā pie Medjugorjes. No tā brīža, šīs vietas ir iekļautas svētceļnieku apmeklējumu plānos.

Tāpēc, kad ierodies Medjugorjē viens pats vai kopā ar grupu, ieej baznīcā un palūdzies. Tas ir sākums. Atdod godu Jēzum. Atver Viņam savu sirdi, ja vari pieej pie grēksūdzes, iesāc šeit savu Medjugorjes apmeklējumu. Ņem dalību Svētajās Misēs savā dzimtajā valodā (Ja ir iespējams) un pēc Sv. Mises pateicies. Tie ir pirmie soļi, kuri tev jāliek: jālūdzas baznīcā, jāsatiekas  ar Jēzu, līdzīgi, ka gani satikās ar Viņu.

Ja vari, no turienes kājām dodies uz Križevaca kalnu (Krusta kalnu). Sāc lūgties, it kā tu būtu ceļā uz Kalvāriju. Kalna pakājē sāc “Krusta ceļu”. Apstājies pie katras stacijas un pārdomā to, vari palīdzēt sev ar šo grāmatu. Dari to brīvi nesteidzies. Esi kopā ar Jēzu. Kad nonāksi virsotnē, nometies ceļos un lūdzies krusta priekšā, neatkarīgi no laika apstākļiem. Esi pacietīgs, lūdzies ilgi krusta priekšā. Apraudi savus grēkus, atver Dievam savu sirdi krusta priekšā, tad sapratīsi tā nozīmi. Šinī grāmatā atradīsi arī krusta pagodināšanas lūgšanu. LŪDZIES! Nepiegriez uzmanību tam cik daudz laika ir pagājis! Tas kurš izturēs krusta pakājē, tam būs drosme iet tālāk un pateicoties gūtajiem pārdzīvojumiem būs spējīgs pieņemt to, ko Dievs no viņa gaida, vēlas.

No kalna, no krusta pakājes, skatienam paveras plaša apkārtne. Īpaši uz Podbrdo, uz parādīšanās vietu.  Ej arī turp lūgties. Kalns nav tik stāvs, kā Križevacs  vai Kalvārija, vajag turp iet. No Jēzus dzīves mēs redzam daudzus notikumus, kas saistīti art kalniem. Pirms uzkāpšanas debesīs sapulcināja mācekļus uz kalna, un no turienes tos aizsūtīja uz Jeruzalemi, bet pēc tam izsūtīja pa visu pasauli, lai sludinātu Viņa Vārdus. Tur no jauna atver savu sirdi. Īpašā veidā sajutīsi augšāmcēlušos Jēzu. Ieraudzīsi ceļu, kas paveras tavā priekšā, lai dotos pretī gaidošajai pasaulei, pasaulei, kas pilna sāpju un grūtumu. Marija parādījās šajā kalnā, vispirms ar Bērnu Jēzu rokās, bet vēlāk turot rokā krustu. Daudzi atgriezušies mājās no šī kalna, ir sākuši atbildēt Kunga aicinājumiem.

Dārgais svētceļniek, ja paliksi Medjugorjē vairākas dienas, atkārto šo ceļu. Tā ik reizes būs cita pieredze, citi pārdzīvojumi.

Nemeklē vizionārus, neskraidi pa veikaliem, centies dzīvot vienkārši. Marija māca mums jaunu dzīves veidu- vienkāršībā. Ja nepiekritīsi satikt Jēzu Betlēmē, Tabora kalnā, Jeruzalemē un Kalvārijā, tad nebūsi spējīgs saprast to, kas ir svarīgs šajās Medjugorjes lūgšanu vietās, ne arī neatklāsi savu aicinājumu, ne arī kā uz to atbildēt.

 

MEDITĀCIJAS

 

Rožukronis

 

Visās Dievmātes parādīšanās reizēs Viņa aicina mūs uz lūgšanu. Nemeklēja, ne arī deva jaunas formulas. Aicināja mūs uz atgriešanos pie tradicionālajām lūgšanām, dodot tām jaunu elpu.

Tas pats ir Medjugorjē. Sakumā Dievmāte prasīja pēc minimuma: 7 Tēvs mūsu…; 7 Esi sveicināta…; 7 Gods lai ir… Vēlāk prasīja kronīti, bet vēlāk visu Rožukroni. Debeskāpšanas vigilijā 14. Augustā 1984.gadā Dievmāte sacīja mums caur Ivanu Dragicēviču: "Vēlos, lai šajās dienās cilvēki lūdzas pie Mana sāna pēc iespējas vairāk. Lai stingri gavē trešdienās un piektdienās, lai ikdienas lūdzas, vismazākais Rožukroni- Priecīgo, Sāpīgo un Augstās Godības noslēpumus."

 

Rožukroņa nozīme

 

Rožukroņa lūgšanās nenozīmē neko citu, kā tikai kontakta nodibināšanas iespējas meklēšanu ar Jēzu un Mariju.

Pārdomājot noslēpumus, sekojam Jēzum un Marijai Viņu vissvarīgākajos dzīves notikumos. Pārdzīvojam priecīgo Dieva Piedzimšanas laiku, upurēšanu svētnīcā, kā arī sāpīgo agoniju un asiņainos sviedrus uz Jēzus pieres, šaustīšanas rētas uz Viņa muguras, Krusta nešanu un ērkšķu kroni uz Viņa galvas. Tieši tāpēc satiekamies ar Jēzu un Mariju. Šādā veidā iegūstam Gara dāvanas, kuras garantē mums uzvaru pār nāvi un kapu, un dod mūžīgās dzīves apsolījumu.

Rožukroņa lūgšanās nenozīmē, ka jālūdzas kādā apslēptā stūrī, tālu no pasaules un ikdienas dzīves. Vairāk nozīmē mācīšanos, kā nest personīgos un citu krustus, ņemot par piemēru Jēzu un Mariju. Būt ar Viņiem nozīmē piekrist pieņemt panicināšanu, atmešanu, pievilšanu, bez atmaksas meklēšanas. Nozīmē nekrist grūtsirdībā saskaroties ar savām problēmām un grūtībām. Sekot Jēzum un Marijai nozīmē uziet uz jauna ceļa, tāda cilvēka ceļa, kurš tic uz Dievu; tāda kurš izmaina pasauli ap sevi.

Katru lūgšanu var noskaitīt ātri, var pastāvīgi atkārtot lūgšanas formulas vārdus, bet tā arī nesatikt ne Jēzu, ne arī Mariju. Ja tā rīkojamies, zaudējam laiku un riskējam, ka nekad nepietuvosimies Dievam un neiemīlēsim lūgšanu. Tas ir tā, it kā mēs vēlētos saglabāt draugu, nekad nevēloties atrast laiku lai ar viņu satiktos un parunātu. Draudzība nepārprotami izdziest.

Lūk kāpēc ir svarīgi veltīt laiku, lai palūgtos kronīti, vai kādu citu lūgšanu.

Šajā nodaļā atradīsiet meditācijas, kas tuvinātas kronītim un spontānai lūgšanai un kas saistītas ar Bībeles tekstiem. Tās ir Rožukroņa Priecīgās, Sāpīgās un Augstās Godības daļu noslēpumi. Otrajā un trešajā daļā atradīsiet "Kronīti par mieru" un "Jēzus kronīti".

Pirms iesākam, būtu labi sev atgādināt sev Dievmātes vēstījumus kas attiecas uz Rožukroni:

"Dārgie bērni! Šodien es ilgojos jums pasacīt, ka daudzas reizes esat iepriecinājuši mani ar savām lūgšanām, bet vēl tomēr ir daudz tādu cilvēku šajā draudzē, kuri nelūdzas, un tādēļ mana Sirds ir noskumusi. Tādēļ lūdzieties, lai es varētu aiznest visas jūsu lūgšanas un visus jūsu upurus Kungam. Pateicos, ka jūs atbildat uz maniem aicinājumiem."(04.10.1984.)

"Dārgie bērni, visas lūgšanas kuras lūdzaties vakarā mājās, lūdzieties par grēcinieku atgriešanos, jo pasaule dzīvo grēka tumsā. Ik vakaru skaitiet Rožukroni." (Vēstījums tika dots Jākovam, kurš bija slims, 08.10.1984)

Parādību gadadienā Marija Pavloviča pajautāja Miera Karalienei: "Ko tu vēlies no priesteriem? Jaunava Marija atbildēja: "Es aicinu jūs, lai jūs visus mudinātu lūgties Rožukroni. Ar Rožukroņa palīdzību jūs uzvarēsiet visu ļaunumu, ar kādu sātanam ir nodoms šajos laikos vajāt katoļu Baznīcu. Lai visi priesteri lūdzas Rožukroni! Veltījiet laiku Rožukroņa lūgšanai."(25.06.1985.)

"Dārgie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs ar īpašu lūgšanas spēku nostātos cīņā pret sātanu. Sātans grib radīt sevišķi spēcīgu iespaidu tieši tagad, kad esat zinoši par viņa darbošanos. Cīnieties pret Sātanu un uzvarēsiet ar Rožukroni rokās. Es pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem."(08.08.1985.)

"Dārgie bērni, šodien aicinu jūs lai jūs ar dzīvu ticību sāktu lūgties Rožukroni. Šādā veidā varēšu jums palīdzēt. Jūs, dārgie bērni, vēlaties iegūt žēlastības, bet nelūdzaties. Nevaru jums palīdzēt, ja nevēlaties izkustēties no vietas. Dārgie bērni, aicinu jūs, lai jūs lūdzaties Rožukroni un lai jums Rožukroņa lūgšanās ir pienākums kuru jūs pildāt ar prieku. Šādā veidā sapratīsiet, kāpēc esmu ar jums tik ilgi. Vēlos jums iemācīt, kā jālūdzas. Pateicos, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu."(12.06.1986)

 

Krusta cEĻŠ

 

Ievada meditācija

 

Jēzu, Tava Māte aicina mūs pārdomāt par Tavām mokām un nāvi. Viņa aicina pagodināt Tavu Krustu. Esmu gatavs kopā ar Viņu sekot Tev Tavā Krusta Ceļā, ar visu mīlestību, līdzīgi tai kādu parādīja Tev mūsu Māte, sekojot Tev līdz pat Kalvārijai. Vēlos nest savu Krustu, līdzīgi, kā Tu nesi savējo. Lūkojoties uz Tavu piemēru iemāci man, kā palīdzēt citiem, viņu krustu nešanā. Iemāci mūs celties pēc kritieniem.

Marija, Jēzus Krusta Ceļā dodos kopā ar Tevi. Nesu savu, savas ģimenes, Baznīcas un visas pasaules krustu. Es gribētu uz saviem pleciem paņemt katru krustu, lai palīdzētu visiem cilvēkiem. Marija, Tu sacīji Medjugorjes draudzes locekļiem: "Jums draudzes locekļi ir liels un smags krusts, bet nebīstieties to nest. Mans Dēls ir šeit, lai jums palīdzētu". (05.IV.1985.)

Šie vārdi ir sacīti arī man, lai vairotu manu drosmi. Paldies tev. Āmen.

 

1.stacija

 

Jēzu, Pilāts Tevi notiesāja uz nāvi.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

"Pilāts sacīja viņiem: Jūs atvedāt pie manis šo cilvēku, it kā Viņš būtu tautas kūdītājs; lūk, es Viņu izjautāju jūsu klātbūtnē un neatradu pie šī Cilvēka nevienas no tām vainām, kādās jūs Viņu apsūdzat; Un Hērods arī ne, jo es jūs aizsūtīju pie viņa un, lūk, nekas nav darīts, ar ko Viņš nāvi būtu pelnījis…(Lk23;14-15)

"Taisnais aizies bojā, un neviens to neņem pie sirds, dievbijīgie kļūst nedienu nomākti, un neviens to neievēro. Bet pie miera nāk un atdusas savā dusas vietā mierīgi ikviens, kas godam gājis savu taisno ceļu… Par ko jūs smejaties? Pret ko jūs atverat savu muti un izkarat savu mēli? Vai jūs neesat atkritēju bērni, melu dzimums!"(Is57;1-2-4)

"Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā."(1Pēt3;18)

 

Jēzu, lūk esmu tavā priekšā, bet Tu nenotiesāji mani. Tu neskaties uz manām kļūdām, bet vēlies mani no tām atbrīvot. Paldies! Patiesi nožēloju, ka tik daudz esmu tiesājis citus, ka esmu runājis ļaunu  par saviem tuvākajiem, nereaģējot, esmu izdarījis tik daudz netaisnību citiem.

Jēzu, dāvā man žēlastību, no šī brīža pilnībā piederēt Tev. Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri iet krusta ceļus, kāpjot Križevacā, vai kaut kur citur. Esi viņiem žēlsirdīgs, atcel spriedumu kura dēļ viņi cieš, vai sagādā ciešanas citiem. Lai visi cilvēki kļūst savā starpā par brāļiem un māsām, lai taisnīgie vairs neiet bojā, lai valda mīlestība un miers.

Marija, Tu dzirdēji spriedumu, bet nenosodīji. Paliec ar mani un visiem Saviem bērniem. Paldies, ka sacīji: "Dārgie bērni! Īpašā veidā es ilgojos šovakar aicināt jūs būt izturīgiem kārdinājumos. Padomājiet, kā Visvarenais Dievs dienu no dienas cieš jūsu grēku dēļ. Ja jums atgadīsies ciešanas, salieciet tās kā upuri Dievam. Pateicos, ka atbildat uz manu aicinājumu." (29III.1984.)

(Pēc īsa klusuma brīža upurē Dievam visus savus krustus un ciešanas)

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

2.stacija

 

Jēzu, Tu ņēmi uz saviem pleciem Krustu.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

 “Un Viņš savu Krustu nesdams, gāja uz tā saucamo pieres vietu, ebrejiski Golgātu.”(Jņ19;17)

“Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes bija uzkrāvis sev, turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu… Kungs uzkrāva Viņam visus mūsu grēkus Viņam. Kad Viņš tika sodīts un spīdzināts, Viņš padevās un neatdarīja savu muti, kā jērs ko ved uz nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā; tā Viņš apklusa un neatdarīja savu muti.”(Is53;4,6b,7)

“Bet Viņš runāja visiem: Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi un ik dienas ņem savu krustu, un seko man… Jo ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemantos visu pasauli, bet pats sevi pazudinās un sev darīs zaudējumus?”(Lk9;23,25)

 

Jēzu, Tu labprātīgi tajā brīdī paņēmi Krustu, jo tāda bija Tēva griba. Tu atļāvi ņirgāties par sevi, lai mūs atpestītu. Man ļoti žēl, ka tik daudz reižu esmu atgrūdis krustu, izvēloties vieglāko ceļu. Nožēloju, ka pretojos mīlestības un pacietības Krustam izvēloties nesaskaņu, naida, egoisma un nepacietības krustu. Tagad daudz labāk saprotu, ka ar savu izturēšanos apgrūtināju ar krustu sava tuvākā plecus. Piedod man! No šodienas vēlos pieņemt savus krustus, tā pat kā Tu pieņēmi un iemīlēji savējo… Tagad piedodu visiem tiem, kuri tik daudz reižu ir apgrūtinājuši manus plecus  ar smagiem krustiem. Lūdzu par visiem tiem kuri mani ir netaisnīgi apvainojuši, nemīlējuši, par tiem kuri nepiedeva man manas vājības un kļūdas, bet atmaksāja ļaunu ar ļaunu. Es piedodu viņiem un lūdzu Tevi, lai arī Tu man piedotu.

Marija, tagad labāk saprotu Tavu klātbūtni. Izlūdz man žēlastību labprātīgi pieņemt un nest savu krustu. Paldies, ka aicini mani uz lūgšanu, lai spētu pieņemt ciešanas, un pieņemt tās ar mīlestību.

”Dārgie bērni! Šajās dienās, kad ar sirds prieku jūs godināt krustu Križevaca kalnā, es ilgojos, lai arī savu ikdienas dzīves krustu jūs pieņemtu ar prieku. Īpaši, dārgie bērni, lūdzieties, lai jūs spētu pieņemt sāpes un ciešanas ar mīlestību, tā kā to jau darīja Jēzus. Vienīgi tad es varēšu jums dāvināt mīlestību un dziedināšanu, saņemot atļauju no mana Dēla Jēzus. Es  pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.”(11.09.1986.)

Marija, nenogurstoši māci mani, kā pieņemt un nest savu krustu.

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

3.stacija

 

Jēzu, Tu nokriti pirmo reizi.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Priekš vājajiem kļuvu kā vājais, lai iegūtu vājos. Kļuvi viss priekš visiem, lai katrā gadījumā kādus izglābtu."(1Kor9,22)

“Vakaram iestājoties, atnesa pie Viņa daudzus ļaunā gara apsēstos, un ar vārdu Viņš izdzina garus un dziedināja visus, kas bija slimi, lai izpildītos pravieša Isaja vārdi, kas saka: Viņš uzņēma mūsu vājības un nesa mūsu slimības.” (Mt8,16-17)

 

Jēzu, lūkojos, kā nokriti pirmo reizi. Zini, ka Krusts, kuru nesam  no savas gribas var kļūt ļoti smags. Tev obligāti nebija jākrīt, jo varēji pasaukt palīgā eņģeļu leģionus, bet Tu gāji cietoša cilvēka ceļu. Kļuvi visā mums līdzīgs, atskaitot grēku. Paldies, Tev par to Jēzu. Kad domāju par necieņu ko daudzkārt esmu izrādījis pret mīlestību, ticību un cerību par visiem maniem kritieniem, tad varu tikai sacīt: piedod man! Tik daudz reižu esmu atmetis savu krustu. Izvairījos no tā, bet citiem nācās krist zem tā smaguma. Tādejādi zaudēju ticību un cerību. Un kritu izmisumā…

Jēzu, paldies Tev, ka pēc šī kritiena Tu neatkāpies no šī sava ceļa. Paldies, ka nesacīji Tēvam: vairāk nevaru! Tu piecēlies un gāji tālāk. Jēzu dāvā man spēku  piecelties pēc katra kritiena. Pavadi mani, lai es vairs atkārtoti nekrītu.

Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuriem gāju garām bez gatavības sniegt palīdzību, šajos gadījumos, nesniedzot veldzi ciešanās. Jēzu, dāvā viņiem žēlastību piecelties. Iemāci mani, kā palīdzēt citiem.

Mans Pestītāj, ir pasaulē daudz personu, kuras stāvot šīs stacijas priekšā bija izlēmušas vairs nekrist, bet tagad no jauna ir satriektas ar ciešanu, grēku un ļaunumu krustu. Lai Tava žēlastība viņus atrod un pieceļ.

Zem bagātību un īpašumu iegūšanas tieksmes smaguma, mīlestība un taisnība ir sastopamas aizvien retāk. Daudzi cilvēki  ir tik ļoti atkarīgi no materiālajiem labumiem un tik ļoti piesaistīti zemei, ka nespēj vairs piecelties. Jēzu, Tu nokriti par visiem, lai visi spētu piecelties un uzsākt  augšāmcelšanas ceļu.

(Lūdzies par to personu, kuru pazīsti, un par kuru zini, ka pārdzīvo smagus pārbaudījumus.)

Marija, Tu bezpalīdzīgi lūkojies uz Tava Dēla kritienu…, bet Tava klātbūtne un Tava uzticība noteikti bija liela palīdzība. Paldies par apsolījumu, ka paliksi ar mums.

“Dārgie bērni! Nē, jūs nesaprotat, cik lielas žēlastības Dievs jums ir dāvājis. Jūs pat negribat papūlēties šais dienās, kad Svētais Gars īpašā veidā jums pieskaras. Jūsu sirds ir aizņemta ar zemes rūpēm, bet pievērsiet savu sirdi lūgšanai un tiecieties pēc tā, lai Svētais Gars nāktu pār jums. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus. (09.05.1985.)”

Marija, palīdzi mums staigāt, pieceļot mūs ar mūsu krustiem, un lai Tava Dēla kritiens mūs dziedina.

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

4.stacija

 

Jēzu, Tu satiki savu uzticīgo Māti, Mariju.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Visi, kas ejat pa ceļu nāciet un skatieties, vai ir lielākas sāpes nekā manas, kuras man licis izjust Kungs, kad uzliesmoja dusmās… padarīja mani vientuļu un cietošu ik dienas. Lūk tāpēc raudu, manas acis lej asaras; Mierinātājs ir tālu no manis, Tas kas varētu mani iepriecināt.”(Rdz1;12,13,16)

“Lūk, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas.”(Lk2;34-35)

 

Marija, Tu satiki Savu Dēlu ceļā uz Kalvāriju. Varēji mierināt Viņu tikai ar skatienu. Arī Viņa skatienā juti, ka uzņemas mūsu ciešanas, lai mūs atpestītu. Paldies Tev Marija, ka neaizgāji, ka Tava mīlestība bija stiprāka par rūgtumu. Satiekoties ar skatieniem, jūs no jauna pieņēmāt Tēva gribu. Abi cietāt un nesāt Krustu mīlestībā. Marija, izlūdz lai es būtu uzticīgs tāpat kā Tu.

Jēzu, piedod man, ka esmu izvairījies no tā, lai satiktu Tevi. Ļoti bieži manas tikšanās ar Tevi ir bijušas tikai virspusējas. Dāvā man žēlastību satikt tevi jebkurā situācijā. Vēlos satikties ar citiem, pat tad, kad ciešu, vai kad cieš viņi. Nevēlos vairs ne no viena aizgriezties, lai arī kas tas būtu, un lai arī kāds viņš būtu. Jēzu, lūzu tevi par visiem kas cieš un nesatiek nevienu, kas būtu gatavs palīdzēt . Lūdzu Tevi par visiem, kuri ir panicināti…

Jēzu, lūdzu tevi par visiem, kas lūdzas “Krusta Ceļu” šeit Križevacā. Lai viņi satiek Tevi! Arī Tu dodies, lai satiktos ar viņiem! Lai viņu dzīve izmainās. Lai viņu ciešanas pārvēršas labumā, kas nestu godu Tēvam.

Marija, Tu esi atvedusi daudzus cilvēkus uz Križevacu. Pavadi viņus šajā ceļā, līdzīgi kā pavadīji Savu Dēlu. Lai Tavs skatiens sastopas ar katra svētceļnieka skatienu, lai viņi cerību pilni atgrieztos mājās, nomierināti un pamudināti turpināt dzīves ceļu. Paldies par šo brīdinājumu:

”Dārgie bērni! Nē, nē, jūs nespējat mīlēt un nespējat ar mīlestību klausīties vārdus, kurus jums dodu. Pacentieties, lūdzu, saprast, mani mīļotie bērni, ka es esmu jūsu Māte un es atnācu uz zemi, lai jūs mācītu klausīties ar mīlestību, lūgties ar mīlestību, nevis piespiedu kārtā, it kā jūs nestu krustu. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.”(29.11.1984.)

Marija, vēlos no jauna iemācīties mīlestībā nest man doto krustu un mīlestībā satikt tos, kuri nes savus krustus.

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

5.stacija

 

Jēzu, Kirenejas Sīmanis palīdzēja Tev nest krustu.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Un kad Viņu veda, tie aizturēja kādu Sīmani no Kirenejas, kas nāca no laukiem, un uzlika viņam krustu, lai nes to Jēzum pakaļ.”(Lk23;26)

“Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī Viņam godībā parādoties, varētu līksmot un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums.”(1Pēt4;13-14)

 

Mans Jēzu, kareivju uzdevums bija radīt Tev pēc iespējas vairāk moku un pienaglot Tevi pie Krusta. Tāpēc arī apgrūtināja ar Krustu šo cilvēku, lai palīdzētu Tev to nest. Piespieda Kirenejas Sīmani, cilvēku, kurš atgriezās no Darba.

Un Tu Sīmani, kā Tu juties? Vai nebiji neapmierināts savā dvēselē? Vai nedomāji, kāpēc man viņam jāpalīdz? Strādāju visu dienu un atgriežos darba nogurdināts. Kāpēc man būtu jānes kāda krusts, kurš to ir nopelnījis saskaņā ar mūsu likumu? Kāpēc man jāpiedalās Viņā pazemošanā? Sīmani, ja tu tā domāji, saprotu tevi, bet neskatoties uz to palīdzēji Jēzum nest krustu un uzskatām tevi par veiksminieku. Sīmani, tāpēc tiki apbalvots ar mūžīgo dzīvi. Jēzu, paldies, ka pieņēmi šo palīdzību.

Jēzu, palīdzi man Tevi atpazīt katrā cietošā  cilvēkā. Dāvā lai es saprastu, ka varu būt laimīgāks par Kirenejas Sīmani, jo varu Tev palīdzēt katru dienu. Iemāci mani, lai es nepalaistu garām nevienu iespēju izmantot šo laimi, šeit virs zemes.

Jēzu, lūdzu Tevi par visiem tiem, kuriem nevēlējos palīdzēt viņu nelaimēs. Piedod man un dziedini manas brūces.

Paldies par visiem tiem, kuriem varēju palīdzēt Tavā Vārdā, un par visiem tiem, kuri man ir Tavā Vārdā palīdzējuši. Pateicos un lūdzu Tevi par visiem kuri tev palīdz mīlestībā uz Tevi un Tevī.

Jēzu, šeit ir daudzi, kuri ejot savu krusta ceļu, meklē Kirenejas Sīmani. Lai viņi šeit sajūt Tavu klātbūtni  un atgriežoties mājās būtu gatavi palīdzēt citiem nest viņu krustus, tādā veidā līdzdarbojoties Tavās ciešanās.

Marija, paldies par Tavu gatavību mācīt mani, kā atpazīt un mīlēt katru cilvēku, kā brāli vai kā māsu. Paldies, ka atgādināji man tieši šodien, ka varu palīdzēt Jēzum.

“Dārgie bērni! Es aicinu, lai jūs ar savām lūgšanām palīdzētu Jēzum īstenot visus Viņa nodomus, ko Viņš vēlas šajā vietā. Nesiet Jēzum arī upurus, lai izpildītos viss, ko Dievs ir ieplānojis, lai sātans nevarētu neko kaitēt. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.”(09.01.1986.)

Marija, kopā ar Tevi, upurēju savas lūgšanas, savus upurus, savu dzīvi, lai pasaulē iestātos miers un valdītu mīlestība.

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

6.stacija

 

Jēzu, Veronika noslaucīja Tavu Seju.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem”(Ps45;3)

“Viņam nebija nekāda izskata, nedz kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu. Nicināts un ļaužu atmests, vīrs kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs ne par ko viņu neturējām.”(Is53;2-3)

 

Jēzu, izkropļoja Tavu seju. Tavas asinis sajaucās ar sviedriem. Nebija iespējams Tevi pazīt, bet Tava Sirds bija skaista, ļoti skaista; Tā atspoguļoja Tavu Seju. Brīdī kad biji tik panicināts un tik pazemots, spīdēja Tavs iekšējais skaistums.

Un tad drosmīga sieviete, uzlūkojusi Tevi, tuvojās, lai noslaucītu Tavu seju. Jēzu, Tu neaizmirsi pateikties, Veronika atrada Tavas Sejas atspoguļojumu savā lakatā. Ne visi šai troksnī aizmirsa, ka daudz reizes nožāvēji rūgtuma, nesaskaņu, sāpju un ciešanu asaras. Paldies, Veronika, ka nebaidījies stāties pretī pazemojumiem un nicināšanai, lai nodarbotos ar Notiesāto.

Jēzu, nožēloju, ka ar grēku tik daudz reižu esmu izkropļojis savu un citu sejas. Jēzu, zinu, ka Tu esi vienots ar katru no mums un to, ka to, ko esmu darījis citiem, esmu darījis Tev. Piedod man.

Jēzu, Tu gribēji, lai mana seja un mana dzīve atspoguļotu Tavu Seju un Tavu Dzīvi. Tik bieži par to esmu aizmirsis, un Tava gaisma un Tavs prieks nevarēja izkļūt caur mani, lai nonāktu pie citiem. Lūdzu Tevi, nomazgā manu seju no visiem dubļiem un nolīdzini manas grumbas, lai caur mani spīdētu Tava gaisma. Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri gaidīja no manis vairāk mīlestības un sapratnes, tajā pat laikā, kad manu skatienu aptumšoja egoisms un pārgudrība, lai no šī brīža Tava Seja atspoguļojas mūsos un Tava gaisma spīd caur mums priekš visiem.

Paldies par visiem, kuri šodien aprūpē Tavus visvairāk panicinātos brāļus un māsas, jo tādā veidā caur viņiem, viņi palīdz Tev.

Jēzu, atnāc ar palīdzību īpaši manai tautai, lai tā atbrīvotos no laulības pārkāpšanas grēka, ar kuru tik ļoti panicina Tavu Seju, Tavu Vārdu, Tavu Godu un Cieņu. Piedod mums un dāvā mums savas žēlastības.

Marija Tu savā sirdī pateicies Veronikai par tavam Dēlam parādīto palīdzību. Izlūdz pie Viņa man un visiem svētceļniekiem, lai Viņa Seja atspoguļojas mūsējās, jo tāda ir arī Tava vēlēšanas.

“Dārgie bērni, šodien aicinu jūs, lai jūs pieņemtu lēmumu, vai vēlaties dzīvot pēc vēstījumiem, kurus jums dodu. Vēlos, lai jūs tos dedzīgi iemiesotu dzīvē, vēlos lai visi būtu Jēzus atspulgs, lai jūs liesmotu šajā neuzticīgajā pasaulē, kura staigā tumsā. Vēlos, lai jūs priekš visiem būtu gaisma un lai jūs šai gaismā liecinātu. Dārgie bērni jūs neesat aicināti uz tumsu, bet uz gaismu, tāpēc dzīvojiet ar gaismu savās dzīvēs. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam."(05.06.1985.)

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

7.stacija

 

Jēzu, Tu pakriti otro reizi.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Es esmu tārps un ne cilvēks, cilvēku apsmiets un ļaužu nievāts. Visi kas mani redz, nievā mani, savelk lūpas  un krata galvu: “Paļāvās uz Kungu, lai Viņu tagad atbrīvo, lai Viņu izrauj no bēdām, ja Viņu mīl”… Es esmu, kā izliets ūdens, visi mani kauli ir salauzti, mana sirds manās miesās ir kā izkusis vasks. Manas smaganas ir izkaltušas un mana mēle līp pie manām aukslējām, nāves pīšļos Tu mani esi guldījis. Ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielenc…”

(Ps22;7-9,15-16,17)

 

Jēzu, pēc tikšanās ar Mariju, Kirenejas Sīmani, Veroniku, Tu pakriti atkal. Tas noteikti bija sāpīgāk un smagāk nekā pirmajā kritienā. Satrakotā pūļa naids gāzās pār Tevi. Jo vairāk redzēja Tavu vājumu, jo vairāk kliedza. Bet Tu turpināji savu ciešanu ceļu, Tu gāji… Ak, paldies Jēzu par Tavu iešanu, par Tavu kritienu, par Tavu celšanos. Piekusu ceļā, no pārbaudījumiem un grūtībām, zaudēju laiku un atgriezos pie ļaunajiem ieradumiem. Jēzu, vēlos tagad no jauna piecelties un apsolu celties pēc katra kritiena.

Paldies, par Tavu pacietību attiecībā uz mani. Pie šī otrā kritiena, lūdzu Tevi par visiem tiem  kuri no jauna krīt, zaudē drosmi  un šaubās par Tavu žēlastību. Palīdzi viņiem piecelties, lai vairāk neviens nepaliktu nokritis ceļā, nokritis savu kļūdu vai dzīves grūtību dēļ. Lai jauni spēki piepilda viņu sirdis, lai spēcinātā griba aizvestu viņus līdz jaunai atdzimšanai.

Jēzu, lūdzu Tevi par visiem, kuri šeit Medjugorjē uzsāka jaunu dzīvi, bet vēlāk pakrita kārdinājumu vai ļaunu paradumu dēļ, lai viņi nepaliek grēkā, lai pazemīgi un sirds vienkāršībā pieņem šo kritienu. Palīdzi viņiem Kungs un dāvā, lai neviens netiktu pārbaudīts pāri tā spēkiem

Marija, paldies par Tavu parādīšanos, kuras daudziem cilvēkiem palīdzēja piecelties, jo atklāja Tavu mīlestību. Lai mierinājuma un pamudinājuma vārdi, kas ir Tavos aicinājumos skan manā sirdī:

“Dārgie bērni! Es aicinu jūs sagatavoties parādību gadadienai; jūs, draudzes locekļi, lūdzieties vairāk un lai jūsu lūgšana kļūst kā zīme tam, ka jūs esat atdevuši sevi Dievam. Dārgie bērni, es zinu, ka jūs visi esat noguruši darbā, un nezināt, kā savu nogurumu upurēt Dievam. Veltījiet sevi Man šajās dienās visā pilnībā. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.”(13.06.1985.)

Marija, lūdzu Tevi par šo draudzi, par visiem svētceļniekiem un par sevi pašu, lai mīlestība visus mūs stiprina, lai mēs bez garlaikošanās, kopā ar Tevi pārdomātu par jaunu atgriešanos…

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

8.stacija

 

Jēzu, Tu atradi mierinājuma vārdus Jeruzalemes sievietēm

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Viņi skatījās uz to, ko viņi bija sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā ļaudis skumst ikviens par savu pirmdzimto. Tajā dienā Jeruzalemē  būs liela raudāšana… Un raudās visa tauta, katra ģimene atsevišķi."

(Za12;10-12)

“Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja, kas par Viņu vaimanāja un apraudāja. Bet Jēzus pret viņiem pagriezās un sacīja: “ Jūs Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem  bērniem. Jo redziet, nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav bērnus nesušas un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad tie sacīs iesāks sacīt uz kalniem: Krītiet uz mums! Un uz pakalniem apklājiet mūs! Jo, kad to dara pie zaļa koka ,kas tad notiks pie nokaltuša?” (Lk23;27-31)

 

Jēzu, kluss un pazemīgu sirdi, Tavas mokas nepadarīja Tevi aklu vai kurlu. Uzlūkoji sievietes, kas raudāja par Tevi. Tu nekad nemīlēji glaimošanu. Cilvēku cilts Mocekli, caur Tavām Mokām un Krustu nevēlējies izsaukt līdzjūtību, bet aicināt uz dziļāku dzīves izmainīšanu.

Jēzu, piedod, ka esmu meklējis mierinājumu lietās, kuras man to nespēja dot. Tik daudz reižu, mīlestības uz sevi dēļ biju kurls uz patiesību un ķēros pie meliem un viltus. Man nebija spēka runāt patiesību mīlestībā. Ar viltīgiem vārdiem māniju sevi un citus. Piedod man vienkāršības trūkumu un visas manas bailes, kuras neaizveda mani pie pastāvīgas patiesības meklēšanas un pie tās atklāšanas ar mīlestību No šī brīža palīdzi man vairs nekad nemeklēt viltus  mierinājumus, nekad tos nepieņemt un nedot citiem. Vēlos, kopā ar citiem dzīvot patiesībā un gaismā. Piedod  vecākiem un audzinātājiem, ka tik bieži aizvēruši acis uz patiesību un ka nenācēja to nodot citiem. Piedod visai Tavai Baznīcai, ka agrāk nemācēja izvairīties no virspusējas pasaules problēmu risināšanas, tādejādi aizmirstot balstīties uz mīlestību un piedošanu. Paldies par vārdiem, kas nāk man prātā pie šīs situācijas:

“Dārgie bērni! Es ilgojos jūs vadīt, bet jūs negribat uzklausīt manus ieteikumus. Šodien es aicinu jūs, lai jūs ieklausītos savas Debesu Mātes vēstījumos, un tad jūs spēsit dzīvot saskaņā ar visu to, ko Dievs saka man, jūsu Debesu Mātei, lai es šos vēstījumus tālāk nodotu jums. Atveriet savu sirdi Dievam, un Dievs darbosies caur jums un dos jums visu, kas vien jums nepieciešams. Es pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.”(25.07.1985.)

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

9.stacija

 

Jēzu, Tu pakriti trešo reizi

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Visa galva ir slima un sirds ir vāja. No kāju pēdām līdz pakausim nav tur vairs nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi, kas nav apkopti un nav ar eļļu ieziesti.”(Is1;5-6)

“Viņš bija ievainots mūsu grēku dēļ un mūsu vainu dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti..."(Is53;5)

“Akmens, ko namdari atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni.”(Ps117;22)

 

Jēzu, par ko vēl varu domāt pie šī jaunā kritiena? Metos ceļos un skatos kas ar Tevi notiek. Esi satriekts un tuvu spēku izsīkumam. Tie kuri veda tevi uz vietu, kurā Tevi jāsit krustā, zaudēja pacietību. Tavi kritieni aizkavēja viņu eksekūcijas plānu. Toties Tu Jēzu biji pacietīgs attiecībā uz viņiem, Tu viņiem piedevi. Savas brūces un Tev nodarītos miesas kropļojumus upurēji Tēvam par mums. Paldies Tev.

Piedod man pacietības trūkumu pret mazajiem un vājajiem, un manas bailes, ka izsīks spēki aizsargājot patiesību. Jēzu, piedod man, ka vājuma dēļ trūka man mīlestības apsiet brūces citiem cilvēkiem, ka nemācēju viņus no tām pasargāt. Tāpēc vēlos lūgt Tevi par visiem tiem, kuriem biju krišanas iemesls. Nāc viņiem tagad palīgā.

Lūdzu Tevi arī par visām ģimenēm kuras ir vecāku grēku dēļ izmocītas; strīdu un pārmetumu dēļ starp tēvu un māti, starp vecākiem un bērniem. Par ģimenēm kuras cieš neuzticības, lāstu, dzeršanas dēļ un tamdēļ, ka nogalinājuši nedzimušo mātes miesās. Jēzu, dāvā, lai šīs ģimenes sakustētos un izietu uz jaunu ceļu.

Lūdzu Tevi Jēzu, arī par jauniešiem, kuri nododas narkotikām un alkoholam, kļūstot no tiem atkarīgi. Pie šī tava vissmagākā kritiena, lūdzu Tevi par tiem cilvēkiem kuri atrodas bezcerīgā stāvoklī, kuri ieradušies šeit lūdzot tavu palīdzību.

Jēzu, esi visiem stūrakmens. Lai nekad vairs neatmetam Tevi, lai mūsu māja būtu balstīta uz Tevis.

Pasaule Tevi atmeta visā, un tāpēc izjūk ģimenes, iet bojā tautas. Ak, Jēzu esi mums stūrakmens, lai no šodienas mūsu ceļš būtu taisns.

Marija, Tu arī pārdzīvoji šo kritienu. Vēl viens sāpju zobens pārdūra Tavu sirdi, bet nepiekusi ciešanās un arī šo kritienu upurēji, lai mēs no jauna pieceltos. Marija, paldies par vārdiem; par Taviem vārdiem, kurus atgādinu sev ar labpatiku.

“Dārgie bērni! Šodien es gribu jums pasacīt, ka Dievs vēlās sūtīt jums pārbaudījumus, kurus jūs noteikti spēsiet izturēt, ja lūgsieties. Dievs pārbauda jūs ikdienas darbos. Lūdzieties tagad īpaši, lai jūs spētu, saglabājot sirdsmieru, pārvarēt katru kārdinājumu. No visiem šiem pārbaudījumiem, kādiem Dievs ļauj pār jums nākt, jūs iznāksit aizvien vairāk atvērti Dievam un slāpsiet pēc Dieva ar savas sirds mīlestību. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.”(22.08.1985.)

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

10.stacija

 

Jēzu tevi izģērba un deva dzert žulti.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Bet kareivji piesituši Jēzu pie krusta, ņēma Viņa drēbes un sadalīja tās četrās daļās, katram kareivim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus.”(Jņ19;23)

“Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.
Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā…”(Kol3;5-10,12)

“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā…”(Rom13;12-13)

 

Jēzu, kaunos lūkoties uz to, ko Tev izdarīja. Noplēsa no Tevis drēbes un atstāja Tevi kailu. Tev Dievišķais Vārds, caur kuru viss tika radīts un brīnišķīgi izveidots. Atļāvi to, lai noņemtu no mums grēka un nāves lāstu, un dotu mums dzīves un augšāmcelšanās svētību. Jēzu, piedod man, ka izdabāju instinktiem un miesas iegribām, upurējot savu dvēseli un savu prātu. Piedod man, ka lielāku uzmanību pievērsu miesas vajadzībām, nevis dvēseles. Dāvā man atgriešanās žēlastību, lai Tava žēlastība mani piepilda un pārveido, lai no šī brīža dzīvotu saskaņā ar likumu, ko dod Tavs Gars. Palīdzi man atbrīvoties no jebkādas nolaidības, nekārtības, naida, ātras iekaršanas, ļaunprātībām.

Lūdzu Tevi, Jēzu, to vārdā, kuri šeit nāk. Lai viņi atgriežas mājās atjaunoti, lai likums kuru dod Tavs Gars sāk triumfēt pār likumiem, kas valda miesā, lai viņi kļūst par jaunas dzīves lieciniekiem, kuru Tu mums dāvā caur Savām mokām un nāvi, lai visi tiktu ieģērbti Tavas labestības jaunajās drēbēs. Piedod katram personīgi nešķīstības grēkus, izlaidību, vai jebkādu citu nodarīto ļaunumu. Paldies, ka varu par to visu lūgt Tevi ar svaigu spēku.

Marija, nevaru pat iedomāties, kā juties šo notikumu laikā, un vēl mazāk to izjust. Vēlos kaut nedaudz izjust no tā, ko Tu izjuti, vēlos lai Tu mani iemāci dzīvot saskaņā ar Tavu garu.

Paldies par vārdiem, kurus esi man sacījusi:

"Dārgie bērni! Es ilgojos jūs no dienas dienā ietērpt svētumā, labestībā, paklausībā un Dieva mīlestībā, lai jūs no dienas dienā kļūtu labāki un aizvien vairāk sagatavoti stāties Kunga sava Dieva priekšā. Dārgie bērni, klausieties un īstenojiet dzīvē manus vēstījumus. Es ilgojos jūs vadīt un mācīt šai atgriešanās ceļā. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem."(24.10.1985.)

Marija, paldies, ka nelūkojies uz manu nabadzību, kuras iemesls ir grēks. Paldies par tavu vēlēšanos ietērpt mani skaistumā.

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

11.stacija

 

Jēzu, pienagloja Tevi pie Krusta.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

"Ap mani ir sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielenc, mans rokas un kājas ir caururbtas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas manī ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu met kauliņus."(Ps22;17-19)

"Viņš jūs, kas grēkodami un savas miesas neapgraizīšanas dēļ bijāt miruši, kopā ar Viņu darīja dzīvus, piedodams jums visus grēkus; Viņš izdzēsa pret mums vērsto likuma parādrakstu, kas bija pret mums, un pieņēma to no mūsu vidus, pienaglodams krustā."(Kol2;13-14)

 

Mans Jēzu, Krusts kuru nesi un kurš atvēra brūces Tavos jau savainotajos plecos, kļuva Tev vēl smagāks pārbaudījums. Neviens nevarētu aprakstīt ciešanas, kuras pacieti krustā sišanas laikā.

Jēzu, Tu atvēri jaunu pestīšanas ceļu, kad klusēji neskatoties uz pazemojumiem, kad nemeklēji atriebību par to, ko Tev nodarīja. Paldies Tev, Cietošais starp cietošajiem. Tavas ciešanas mūs, cilvēkus atpirka, jo Tu mīlot cieti un ciešot mīlēji.

Piedod man Jēzu, ka ar savu nostāju esmu sitis citus pie koka, kas nes nāvi; ar dusmām izsaucu citos bailes un nemieru, ar naidu noslēdzu savas sirds durvis pret citiem. Atbrīvo mani no nevajadzīgām vēlmēm un no tām visam mākām, kuras plēš manu dvēseli.

Jēzu, atbrīvo nabadzīgos, kuri ir piesisti pie nabadzības krusta, tamdēļ, ka bagātie viņus izmanto un ekspluatē. Atpestī bērnus, kuri piesisti pie krusta viņu vecāku izturēšanās dēļ. Atpestī mūs, atpestī no jebkādas šķelšanās un no jebkādiem konfliktiem, kas ir starp tautām un starp valstīm. Palīdzi mums. Lai izzūd naids, augstprātība un jebkādas citas iekāres. Lai atdzimst mīlestība, miers, izlīgšana un brālīga saprašanās.

Marija, katrs sitiens atbalsojas Tavā Mātes sirdī. Izturēji visu; noturējies. Paldies par mīlestību, kuru man nes, par Tavu vēlmi aizvest mani līdz pestīšanai. Marija, palīdzi man iznīcināt sevī to visu, kas citus panicina un noliek zem kauna staba, lai no šī brīža es tiktu krustā sists tikai dēļ mīlestības uz citiem. Paldies par Taviem vārdiem:

“Dārgie bērni! Šodien arī jūs aicinu arvien vairāk atvērt savu sirdi Dievam, lai Kungs varētu piepildīt savu gribu šai pasaulē caur jums. Cik jūs atvērsiet savu sirdi, tik arī gūsiet žēlastību augļus. Es ilgojos jūs visus atkal no jauna aicināt uz lūgšanu. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.”(6.03.1986.)

  

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

12.stacija

 

Jēzu, nomiri pie Krusta.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

 

“…Ja Dievs ir ar mums, kas ir pret mums? Viņš pats savu Dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem To atdevis, ka tad Viņš līdz ar to nebūtu mums visu dāvājis?"(Rom8;31b-32)

“ Jo tam jūs esat aicināti. Jo arī Kristus cieta mūsu dēļ, atstādams jums priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdās. Viņš nekādu grēku nedarīja un Viņa mutē nebija atrodama viltība. Kad Viņu zaimoja, Viņš nezaimoja, ciezdams nedraudēja, bet padevās tam, kas Viņu netaisni tiesāja. Viņš mūsu grēkus aiznesa savā miesā pie krusta, lai mēs miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai, Viņa brūces jūs izdziedināja. Jo jūs maldījāties, kā avis, bet tagad esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga.”(1Pēt2;21-25)

“Viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.” (Flp2;8)

“Bet pie Jēzus stāvēja Viņa Māte…”(Jņ19;25)

 

Mans Jēzu, lūk, līdz kam Tevi noveda Tava paklausība Tēvam un mīlestība uz mums. Kas no mums jel kad spēs saprast Tavu mīlestību? Ak, paldies, ka mūs tik ļoti mīli, kaut arī mēs neesam tā cienīgi. Lai Tava pārdurtā sirds ir pestīšana mums visiem.

Vēlos atbildēt uz Tavu mīlestību. Krusta pakājē vēlos mīlestībā klausīties un saprast Tavus vārdus. Lai tie iespiežas manā sirdī, līdzīgi kā iespiedās Tavas Mātes Marijas sirdī, kurai bija pietiekoši spēka palikt zem Krusta. (Paliec klusuma)

Debesu Tēvs, paldies, ka devi šo uzdevumu Savam Dēlam Jēzum Kristum.

Jēzu, paldies Tev, ka Tu to izpildīji, līdz pat nāvei pie krusta. Tēvs, paldies ka uzklausīji Viņa lūgumu- piedot mums.

No savas puses, tāpat piedodu visiem kuri mani ir apvainojuši un lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri līdz šim nav piedevuši saviem pāridarītājiem. Lai Tava žēlsirdība un Tava Dēla ciešanas liktu viņiem atjēgties, lai cilvēku starpā iestātos miers.

Marija, Tev nebija viegli saprast Tēva gribu, bet pieņēmi to vienotībā ar Savu Dēlu. Paldies, ka mūs pieņēmi kā savus bērnus. Paldies tev apustuli Jāni, ka pieņēmi Mariju mūsu vārdā, priekš visiem, ka varēji šādi Viņai pateikties par mums.

Paldies Marija par šo aicinājumu:

“Dārgie bērni! Šodien es ilgojos jums pasacīt, ka šajās dienās jūsu dzīves centrā būs krusts. Lūdzieties īpašā veidā pie krusta Križevaca kalnā, no kura plūst lielas žēlastības. Tagad savās ģimenēs izdariet īpašu veltīšanos krustam. Apsoliet Kungam, ka jūs nezaimosiet ne Jēzu, ne krustu un tos nenicināsiet. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.”(12.09.1985.)

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

13.stacija

 

Jēzu, noņēma Tevi no Krusta un ielika Tevi Tavas Mātes Marijas rokās.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

 “Un, lūk, viens vīrs, Jāzeps vārdā, būdams labs un taisnīgs cilvēks, kas bija pilsētas pārvaldes loceklis, no Arimatejas, Jūdejas pilsētas, kas arī pats gaidīja Dieva valstību, nepiekrita to lēmumiem un darbiem; Viņš aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Un viņš tās noņēma un ietina audeklā, un ielika izcirstā kapā, kur vēl neviens nebija glabāts.”(Lk23;50-53)

 

Jēzu, briesmīgās ciešanas nobeidzi Savu dzīvi šai pasaulē. Atdodams Garu Tēvam, nomiri kā mīlestības un piedošanas varonis. Paņēmi Sev līdzi krustā sisto slepkavu, jo lūdza Tevi, lai Tu viņu pieminētu. Jēzu, paldies par katru Tavu Vārdu, par Taviem darbiem, par katru zīmi, ar kuru rādīji, ka mūs mīli.

Marija, Tu stāvēji pie Krusta. Visu dzirdēji, visu izcieti. Turēji Savu Dēlu savās Mātes rokās, pirms nekā Viņu ielika kapā. Ar kādu maigumu un ar kādu mīlestību pieņēmi Viņu pēc noņemšanas no krusta! Neviens, nekad nevarēs to saprast, ne arī aprakstīt…

Paldies, Marija, par Tavu Mātes sirds mīlestību. Paldies, ka pie Pasludināšanas piekriti pieņemt un nēsāt Savās miesās Jēzu. Devi Viņam vietu Savā sirdī. Paldies, ka piekriti tam, lai Dieva Dēls pieņemtu miesu Tavā miesā un kļūtu caur to Cilvēks, un mūsu Pestītājs. Paldies par Tavām rokām, kuras pieņēma Viņu, kad cilvēki piesituši krustā, bija Viņu nonāvējuši. Paldies, ka ticībā un cerībā atdevi Viņu zemei un ieliki kapā.

Marija, caur Tevi, lūdzu piedošanu par visiem grēkiem, kuri ienesa remdenumu manā un to sirdīs, kas ir ap mani. Paldies par Tavu gādību pieņemt mani ar Savu mātišķo maigumu. Nomierini mani un pavadi tālākā ceļā pie Kunga.

Marija, lūdzu Tevi tagad par visiem pasaules bērniem, un īpaši par tiem, kuri ir ļoti atsaluši, vai mirst garīgi, grēku dēļ. Viņus ir paņēmusi savā varā mūžīgā nāve. Pieņem viņus ar viņu krustiem, lai viņi atdzīvojas Dieva Gara spēkā.

Marija, lūdzu Tevi tāpat par pamestajiem bērniem, kuri nepazīst mātes mīlestības siltumu. Esi viņiem māte, atgriez viņiem vēlēšanos dzīvot. Ak, Marija lūdzu Tevi par visām mātēm, kuru miesas ir kļuvušas par dzīvības kapu, nonāvējot savus bērnus, vai arī pameta viņus pēc piedzimšanas. Atgriez viņām dzīvību. Lai mātes miesas atdzīvojas un no jauna  kļūst par dzīvības šūpuli, nevis kapu. Ak, Marija, paldies par sekojošajiem vārdiem:

“Dārgie bērni! Es jums jau sacīju, ka esmu izvēlējusi jūs īpašā veidā tādus, kādi jūs esat. Es esmu Māte un mīlu jūs visus. Un ikkatru brīdi, kad jums ir grūti, lai jūsu sirdi nenomāc bailes, jo es jūs mīlu pat tad, kad jūs esat tālu no manis un no mana Dēla. Es jūs tikai lūdzu, neļaujiet, ka mana Sirds raudātu asins asarām to dvēseļu dēļ, kuras grēkojot iet pazušanā. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Pateicos, ka atbildējāt uz  manu aicinājumu.”(24.05.1984.)

Marija, no šodienas upurēju Tev lūgšanas par visu pestīšanu.

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

14.stacija

 

Jēzu, ielika Tevi kapā.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Kapu Viņam ierādīja pie bezdievjiem un Viņa dusas vietu pie ļaundariem, kaut gan nekādu netaisnību Viņš nebija darījis un viltības nebija Viņa mutē.”(Is53;9)

“…un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo Tu neatstāsi manu dvēseli mirušo valstībā, nedz arī dosi redzēt Savam Svētajam satrūdēšanu. Tu man esi darījis zināmu dzīves ceļus, un ar līksmību Tu mani piepildīsi Sava vaiga priekšā.”(Aptd2;26-28)

“Kristībā jūs kopā ar Viņu esat apbedīti un Viņā jūs esat augšāmcēlušies.”(Kol2;12)

“Bet kad šeit mirstīgais būs tērpies nemirstībā, tad piepildīsies vārdi, kas rakstīti: Nāve ir aprīta uzvarā. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur tavs dzelonis? Bet nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir likums. Bet pateicība Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!”(1Kor15;54-57)

 

Jēzu, pieņēmi Krustu, nāvi un kapu, lai kļūtu līdzīgs mums. Caur Krustu svētdarīji ciešanas, caur savu nāvi uzvarēji nāvi, bet caur savu kapu atvēri visus kapus. Paldies! Stāvot pie Tava kapa pārdomāju par savu dzīvi un par tās beigām, kura būs kādu dienu šeit virs zemes. Nezinu ne dienu, ne stundu, bet šobrīd no jauna upurēju Tev savu dzīvi un savu nāvi. Upurēju Tev arī savas bailes no nāves, lai manas pāriešanas brīdis būtu svētdarīts ar Tavu klātbūtni. Dāvā man dzīvot stingrā pārliecībā, ka neizbēgami nāks mirklis, kad būs jāieiet gaismā. Lai nekas man šajā pasaulē neaizkavē, un lai arī nekas netraucē tad doties pie Tevis. Tēvā, dāvā man mūžīgu atpūtu.

Lūdzu Tevi par tiem, kuri mirst, vai atrodas uz nāves sliekšņa, vai tā būtu dabīga un cilvēks tai ir labi sagatavojies; vai pēkšņa, tādu kuru izsaukusi varmācība, vai izmisums; vai ieļaunojums… Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri ir klātesoši mirstošajiem, lai viņu klātbūtne un palīdzība ir mierinājums mirstošiem viņu pēdējos brīžos. Esi ar viņiem un paņem viņus uz Savu Valstību. Glāb mūs visus no mūžīgās tumsas. Vadi mūs uz gaismu, kura atspīdēja pie kapa trešajā dienā pēc Tavas nāves.

Marija, esi ar mani manā nāves stundā. Paņem manu dzīvi un piekļauj mani pie sevis. Marija, palīdzi man saprast to visu, ko man šeit dāvāji. Lai no šī brīža, dzīvoju ar Tevi patiesā priekā un ik dienas pildītu Tēva gribu, tāpat kā Tu to darīji. Lai manī nomirst viss ļaunums, bet atdzimst dzīvība un labestība. Paldies par aicinājumu:

“Dārgie bērni, vēlos jūs aicināt uz nopietnu attieksmi pret vēstījumiem kurus jums dodu un pret to izdzīvošanu. Dārgie bērni, jūsu dēļ paliku tik ilgi, lai varētu jums palīdzēt iemiesot dzīvē visus vēstījumus, kurus jums dodu. Un tāpēc, dārgie bērni, mīlestības dēļ uz Mani dzīvojiet pēc vēstījumiem, kurus jums dodu. Paldies, ka atbildat uz Manu aicinājumu."

 

"Tēvs mūsu…; Esi Sveicināta Marija…; Gods lai ir…"

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

"Es ticu…"

 

 

Lūgšana Podbrdo kalnā.

 

Lūk, Māt es esmu uz Tava Podbrdo. Lūk esmu tajā vietā, kur tavi izvēlētie bērni ieraudzīja Tevi pirmo reizi. Maigā Māt, lūk esmu šeit, kur Tu vēlējies uzsākt Savu bērnu atjaunotni. Mīloša Māt, lūk esmu tajā pašā vietā, kuru Tu esi pagodinājusi ar Savu klātbūtni. Miera Karaliene, lūk esmu, tajā pat vietā, kur Tu parādījies raudot un turot rokās lielu krustu, aicinot mūs visus uz mieru un gandarīšanu. Atnācu, lai būtu šai vietā kopā ar Tevi. Šajā vietā vēlos Tev pateikties; viens; klusumā; uz šīs akmeņainās zemes.

Paldies, Maigā Māt, par šīm vizītēm. Paldies, ka īpaši iemīlēji to, kas vienkāršs, mazs, neizskatīgs. Paldies par Tavām Mātišķajām rūpēm, kuras mums parādi. Paldies par cerību un prieku kuru Tu mums dāvā ar Savu atnākšanu. Paldies, tāpat arī par to, ka parādi mums savu prieku, ka vari būt ar mums.

”Dārgie bērni! Arī šodien slavēju Dievu par visu to, ko Kungs dara priekš Manis. It īpaši slavēju Dievu par to žēlastības dāvanu, ka arī šodien es varu būt kopā ar jums. Dārgie bērni, šajās dienās Debesu Tēvs apdāvina ar sevišķām žēlastībām visus tos, kuri atver savu sirdi. Es svētīju jūs un ilgojos, lai arī jūs, dārgie bērni, pazītu žēlastību, kas jums tiks dota, un visu atstātu Dieva rīcībā, kamēr Dievs tiks pagodināts jūsos. Es uzmanīgi sekoju jūsu soļiem. Pateicos, ka atsaucāties uz manu aicinājumu.” (25.XII 1986)

Marija, paldies, ka ar Savu mātišķo mīlestību atvēri tik daudzas sirdis un dvēseles.

Debesu Tēvs uzrunāju Tevi, kopā ar Mariju, kura aicina mūs Tavā Vārdā. Lūk, es esmu gatavs pildīt Tavu gribu. Mīlestība un miers, kādu šobrīd šeit jūtu, piedod man drosmi un tas man neliekas grūti. Es atveros uz Tavu Vārdu, līdzīgi, kā vizionāru acis atvērās žēlastības pilnajā brīdī, kad satikās ar Tavu uzticīgo Kalponi un mūsu Māti. Ak, Tēvs, atļauj, lai tavi vārdi no jauna aizskar manu sirdi un manu dzīvi, līdzīgi kā Marija aizskāra šo zemi un šos ērkšķainos krūmus. Mana sirds bieži ir cieta, kā akmens un pilna adatām līdzīgi, kā kaktusam. Atļauj Vissvētākajai Jaunavai turēt mani savās rokās, kā turēja Bērnu Jēzu pirmajā parādīšanas dienā, kad Viņa parādījās vizionāriem. Ejot cauri dzīvei esmu savainojies, tāpēc, lai Vissvētākā Jaunava pievelk mani pie Sevis, lai mani dziedinātu un nomierinātu.

Paldies, Marija, par vizionāru gūto pieredzi otrajā parādīšanās dienā. Kā ar spārniem, skriešus uzkāpa līdz šai vietai, nesavainojoties un nesaskrāpējoties. Burtiski uzspurdza pie Tevis, nekas un neviens nevarēja viņus panākt. Maigā Māt, uzlūko manus soļus; cik tie ir nedroši. Jūtos izmocīts un diemžēl ar grūtībām kustos uz priekšu. Pārāk bieži aizkavējos pārbaudījumos un vairs nevirzos uz priekšu. Mana sirds un prāts aizķeras aiz dzīves akmeņiem un ērkšķiem. Neredzu vietu, lai brīvi izietu cauri. Kad eju uz priekšu tas mani moka un ievaino mani.

Šodien uzkāpu šai kalnā. Neuzspurdzu, kā vizionāri. Tieši tāpēc, šajā svētīgajā vietā, lūdzu Tevi no visas sirds, stiprini manus soļus ar Savu svētību  un palīdzi man staigāt starp cilvēkiem, ar kuriem satiekos. Neskatoties uz manu vājumu, kura iemesls ir grēks, un ļaunums kas manī, neskatoties uz manu nabadzību atdodos Tavā rīcībā. Marija, paldies Tev par katru Tavu atnākšanu,  jo tās mūs Tev pietuvina. Lūdzu tevi, par tiem, kuri vēl ir tālu, jo kavējas noguruma dēļ. Lai viņi jūt prieku par Tavu atnākšanu, līdzīgi, kā Tu priecājies par katru no mums. Lai viņi dodas ceļa, lai izlīgst, lai uzkāpj kalna virsotnē un atrod ceļu uz brālību. Lūdzu Tevi Marija, par visu pasauli, lai visi, kas ir atbildīgi par tautām un valstīm, tiektos nest mieru. Svētī viņus, lai viņos augtu atbildības izjūta un arī vestu citus pa šo miera ceļu.  Ak, mana Labā Māt , vēlos lai man sirds kļūtu paklausīga un tīra, līdzīgi kā Tavējā jau no ieņemšanas brīža. Es tāpat vēlos dzīvot gaismā, ieskauts ar Tavas mīlestības un paļāvības apmetni. Pēc Tava piemēra vēlos izskaust ļaunumu un grēku, un samīt sātana galvu. Marija, pilnībā vēlos būt Tavs. Paldies, ka sacīji, ka vēlies pārveidot manu sirdi un izveidot to līdzīgi Savējai. Tā pārveidots vēlos atgriezties mājās, pie ģimenes, pasaulē.

Tagad apklustu. Vienīgais, ko vēlos ir, ar visu sirdi un dvēseli just Tavu klātbūtni un mīlestību. Noliecies pār šiem akmeņiem, vēlos dzirdēt, kā sit Tava Sirds, it kā būtu Tev ļoti tuvu. Nomierini mani! Lai Tavs miers pārņem mani. Svētī mani, Māt. Āmen.

 

Lūgšana Svētajam Garam.

 

Paldies, Tev Marija, ka esi aicinājusi maini ikdienas pielūgt Svēto Garu. Caur Viņu ieņēmi Jēzu Kristu. Viņš deva Tev, tavā sirdī, Dieva Vārda un pārdomāšanas žēlastību.

“Šodien, vēlos jums pateikt, lai jūs šīs novennas laikā lūgtos par to, lai Svētais Gars nonāktu pār jūsu ģimenēm un pār jūsu draudzi. Lūdzieties, lai jums nebūtu žēl, ka nelūdzāties. Dievs apdāvinās jūs tā, ka slavēsiet Viņu līdz sava mūža beigām. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam.”(2.VI,1984. Novenna sestdienā, pirms Zaļās svētdienas)

Ak, Svētais Gars, kopā ar Mariju lūdzu Tevi, izlej par Mani savas dāvanas. Viņa ir tā, kas mani pamudināja uz lūgšanu. Piepildi mani ar Savu mīlestību, lai caur Tevi varētu mīlēt Dievu pāri par visu, un tuvāko kā sevi pašu.

Lai Tava gudrība iemājo manī, lai manā darbā, dienas kārtībā, domās un jūtās mani vadītu Tavs Gars.

Ak, Labā Padoma Gars piepildi mani ar savām dāvanām, lai es ar mīlestību varētu palīdzēt tiem, kuri nāk pie manis, lai visi mani vārdi būtu gaisma priekš citiem.

Jēzus Gars, dāvā man Sava Spēka dāvanu, kura darītu mani spējīgu pārvarēt ikvienu pārbaudījumu un darītu spējīgu pildīt Tēva gribu, it īpaši tad, kad tas man sagādā grūtības. Svētais Gars, stiprini mani vājuma brīžos.

Dzīvības Gars, dari lai manī attīstītos Dievišķā dzīve, kura tika man dota caur Tevi manas mātes miesās un svētajā kristībā.

Dievišķa uguns, aizdedzini manā sirdī mīlestības uguni, lai izzustu manī tumsa un grēka netīrība.

Ak, Svētais Gars, dziedini manas brūces, atdzīvini manī visu ko esi manī ielicis. Apgaismo mani, lai es mācētu Dievam upurēt savus krustus un grūtības. Iemāci mani pat par vismazākajām lietām Tev ar paļāvību pateikties.

Marija, Tu nesi sevī Patiesības Garu. Paldies, ka pamudināji mūs Viņu pielūgt.

“Rīt vakarā lūdziet Labā Padoma Garu, it īpaši jūs kas mājojat šīs draudzes teritorijā. Patiesības Gars jums ir vajadzīgs, lai jūs nestu vēstījumus, kuras jums esmu devusi, tādus kādi tie ir īstenībā, neko nepieliekot, ne arī ko atmetot. Lūdziet Svēto Garu, lai piepilda jūsu sirdis ar lūgšanu, tā lai jūs labāk un vairāk lūgtos. Es, jūsu Māte, saku jums to: jūs pārāk maz laika veltāt lūgšanai. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam.”(7.VI, 1984)

Ak, patiesības Gars, nāc un iemājo manī, lai es varētu ar savu dzīvi liecināt visu priekšā, par Tavu mīlestību, par Tavu mieru un par Tavu taisnīgumu. Lai katru dienu visi mani darbi, ko iesāku, sludina Tēva vārdus visā tā skaistuma.

Svētais Gars vadi mūsu Svēto Tēvu- Pāvestu, bīskapus, priesterus un visus tos kuri sludina Dieva Vārdu. Nāc pāri Medjugorjes draudzes kopienu, lai tā varētu izdzīvot un citiem tālāk nodot Marijas vēstījumus. Palīdzi priesteriem kas strādā Medjugorjē, iedvesmo biktstēvus un tos kuri iet pie grēksūdzes.

Lūgšanas Gars, iemāci mani lūgties. Šķīstī mūsu sirdis. Dāvā, lai mūsos augtu vēlēšanā veltīt Tev vairāk laika. Dari mūsu lūgšanu cienīgāku.

Svētais Gars lūdzies manī. Sauc: Abba, Tēvs, dāvā man sirds lūgšanas žēlastību.

Marija, es vēlos atvērt sirdi Svētajam Garam, līdzīgi, kā Tu to darīji un tā, kā Tu mani uz to aicini: " Dārgie bērni! Šajās dienās es it īpaši jūs aicinu, lai jūs atvērtu savu sirdi Svētajam Garam. Īpaši šajās dienās Svētais Gars nāk pār jums. Atveriet savu sirdi un veltījiet savu dzīvi Jēzum, lai viņš varētu jūsu sirdi iespaidot un stiprinātu jūs ticībā. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus." (23.V 1985)

Svētais Gars, atbrīvo mani no ikviena smaguma. Dāvā manai sirdij smalkjūtību, kā ziedam, kurš aug, uzzied, lai  nestu daudz augļu.

Marija, lai Svētais Gars turpina manī darbu, kuru iesāka Tevi. Lai caur Viņu manī aug Dieva vārds.

Ak, Svētais Gars, šodien caur Mariju, izvēlos Tevi par savu Skolotāju. Ticībā un paļāvībā uz Tavu bezgalīgo mīlestību, kura tik brīnišķīgi atklājās Marijā, atsakos no ikviena ļaunā gara un pieņemu Tevi- Gaismas, Mīlestības, Miera un Kārtības Garu. Veltīju Tev visas savas spējas un vēlos darboties vienīgi Tavā gaismā. Atzīstu, ka Tev ir visas tiesības uz manu dzīvi. Sargā mani un vadi pie Tēva. Lūdzu Tevi, kopā ar Mariju, caur Jēzu Kristu. Āmen.

 

RĪTA LŪGŠANAS

 

Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, svētī, Kungs, šo dienu.

  1. Vislabais Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mani radījis tādu, kāds es esmu ar manu miesu un dvēseli. Es pateicos, ka Tu dāvāji man laiku, kurš tik ātri steidzas, bet tomēr viss tuvojas mūžīgai dzīvei. Es pateicos Tev par mūžību, kura nekad nebeidzas, es pateicos par šo dienu, kuru Tu arī ieskaitīsi savā mūžībā, lai visbeidzot es varētu gremdēties Tavā bezgalīgajā mīlestībā un priecāties par pilnīgu laimi, kādas slāpst mana dvēsele. Es pateicos Tev par to cerību, kura atkal no jauna mostas manā sirdī šajā rītā. Šī cerība būs mans atbalsts visas dienas laikā manās rūpēs, manās ciešanās un grūtībās. Visam ir sava jēga dēļ  tiem, kuri ir ar Tevi un meklē Tevi visā - tā arī šajā svētceļojumā. Es pateicos par šīs jaunās dienas gaismu, kura man atgādina mūžības gaismu, kura nekad nenodzisīs. Es gribu atvērt šodien savas acis atkal šai tavai radītajai gaismai, lai sasniegtu to, kura ir neradīta un kura ir mūžīga.

Vislabais Debesu Tēvs, es pateicos, ka tu esi atsūtījis mani šai zemē, un ka Tu sūtīji savu Dēlu Jēzu Kristu šai mūsu pasaulē. Viņš sacīja - es esmu pasaules gaisma, es esmu ceļš un patiesība.          Es pateicos, Tēvs, par Svēto Garu, jo ar Viņa palīdzību es varēšu pārdzīvot šo dienu gaismā un iet ceļu, kas esi Tu un dzīvot patiesībā, kas nāk no Tevis.

Šajā rītā, mans Tēvs, es pateicos Tev par mūsu Māti Mariju, Viņa ir rīta ausma, jaunās dziesmas auseklis, Māte, kas tērpta saulē un mēness zem viņas kājām. Viņa rāda mums visu to, ko gribi dāvināt arī mums. Pateicos Tev, ka tu radīji mūsu Māti, bez pirmdzimtā grēka ieņemto, un šīs Mātes klēpi Tu pasargāji par brīnišķu mājokli Tavam Dēlam, kurš nāca no Svētā Gara. Tēvs, palīdzi man aizsākt šo dienu Tava Dievišķā prieka un Tavas mīlestības gaismā, dod man žēlastību pieņemt to kā dāvanu, kura nāk no Tevis. Es lūdzu Tevi, palīdzi man dzīvot ar cerību. Dodi man vajadzīgo spēku, lai es rīkotos vienmēr ar mīlestību, vienmēr meklētu Tavu svēto gribu. Pasargā, lai manā sirdī vienmēr ir ilgas pēc Tevis, kurš esi tīrā patiesā prieka avots.

(Šajā brīdī mēs aicināti palikt pārdomās, lai uzticētu Dievam visu savu dienas programmu.)

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

 

2. Vislabais Debesu Tēvs, es pateicos, ka palīdzi mums šodien piederēt Tev visās mūsu domās, visās mūsu sirds jūtās. Pēc Tava Dēla mūsu Kunga Jēzus Kristus un Svētās Jaunavas, Viņa Mātes parauga, es arī ilgojos mērot ceļu pie Tevis un atbildēt uz aicinājumu, ar kādu Tu nāc pie manis ar vārdiem:

’’ Dārgie bērni, es aicinu, lai jūs atsauktos Dieva aicinājumam. Es lūdzu jūs, dārgie bērni, lai jūs visā pilnībā atdotu sevi Dievam un tad jūs kļūsiet spējīgi dzīvot saskaņā ar to visu, ko es jums mācu. Tas jums nebūs grūti, sevi pilnīgi atdodot Dievam. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.’’

Tēvs, es ilgojos izvēlēt Tevi un lūdzu Tevi, lai Tu man palīdzētu sargāt un īstenot dzīvē vienmēr šo apņemšanos. Esi Tu šodien manī, manā sirdī, pirmajā vietā katrā situācijā, lai es nemitīgi meklētu tikai Tavu godu. Es gribētu dzīvot Tavā mīlestībā. It īpaši lūdzu Tevi, lai es varētu ar ticību iet cauri droši visiem manas dzīves pārbaudījumiem. Ak neļauj Tēvs, ka mana mīlestība un mana paļāvība uz Tevi kādreiz apsīktu.

Es lūdzu Tevi, Kungs, par tiem visiem, kurus šodien sastapšu ceļā, un par tiem visiem, ar kuriem kopā eju šo ceļu, lai arī viņi, pieņem un nes savā sirdī apņemšanos dzīvot ticībā uz Tevi.

(... Lai mana paļāvība uz Tevi un mana apņemšanās šai rīta stundā būtu arī kā palīdzība un pamudinājums citiem.)

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

Es pateicos, ka varu piederēt Tev, ar manu apņemšanos, ar manu paļāvību uz Tevi šodien un vienmēr. Es zinu, mans Tēvs, ka manī un apkārt man šai pasaulē ir daudz grēka un ļaunuma, es zinu, ka tumsības valdnieks sātans, mūžīgais cilvēka ienaidnieks nepārstāj kā rūcošs lauva riņķot apkārt, meklēdams, kuru aprīt, lai iznīcinātu mīlestību un mieru mūsu pasaulē. Un tādēļ  tagad, šīs dienas sākumā, ar pilnu apziņu, mans Dievs, es gribu izvēlēt Tevi, Tavu mīlestību, lai spētu noturēties pret ļaunumu. Es gribu ar Tavu žēlastību palīdzību uzvarēt visus ļaunā gara kārdinājumus un atmest no sevis visu, ko piedāvā šis ļaunums.

 

3. Ak mans Dievs, es pateicos Tev, ka Tu devi man brīvu gribu, un ar šo Tavu brīvību es vienmēr gribu izvēlēt tikai Tevi, un Tavu mīlestību. Es pateicos Tev par Tavu Dēlu Jēzu Kristu, kurš ir atklājis mums un darījis zināmu un atmaskojis sātana darbību un ir uzvarējis viņu ar savas mīlestības upura spēku. Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tu esi pasargājis mums Vissvēto Jaunavu Mariju ne tikai tīru un bezvainīgu, bet esi viņu darījis arī par mūsu vislielāko gādnieci.

Ak Marija, šīs dienas rītā es ilgojos sekot tavam aicinājumam, ar kādu Tu nāc pie mums, visiem cilvēkiem, sacīdama: 

’’Dārgie bērni, lai ikviens no jums dzīvo mīlestībā uz Dievu, es aicinu jūs uz to. Dārgie bērni, jums bieži ir noslieces uz grēku, turklāt jūs pavisam bez apdoma esat gatavi krist sātana nagos, bet lai katrs no jums ar visu apziņu nostājas Dieva pusē, pret sātanu. Es jūs lūdzu, es esmu jūsu Māte, un tādēļ ilgojos vest jūs visus pilnīgā svētuma ceļā. Lai ikkatrs no jums ir laimīgs šajā pasaulē, un lai katrs no jums būtu kopā ar mani debesīs, es ilgojos pēc tā. Tas, dārgie bērni, ir manas uz šīs zemes atnākšanas mērķis un tā ir mana karstākā vēlēšanās.’’

Marija, šai rītā es ilgojos atbildēt uz tavu aicinājumu. Man ir žēl, ka esmu vēl tik vājš, nespēju turēties pret grēku un kārdinājumu, ka pietrūkst man mīlestības, ir vēl brīži, kad man šķiet zemes lietas vērtīgākas par mūžīgajām vērtībām, es zinu, ka man ne vienmēr pietrūka gudrības uzklausīt tavus vārdus, un ka man bieži pietrūkst tīrās mīlestības intencijas manās attiecībās ar tuvākajiem.            Ak mans Dievs, es negribu vairs Tevi apvainot ar grēkiem, es atsakos no grēka un gribu atmest visu ļaunumu. Manī vēl ir kaut kas tāds, kas ved mani uz grēku, ja man trūkst nopietnas apņemšanās, ja gadās pavisam neapzinīgi iekrist manas dvēseles ienaidnieka nagos, tad šodien es gribu savā sirdī nopietni apņemties atteikties no visa šī ļaunuma un nostāties pret to.

Ak Marija, es lūdzos kopā ar Tevi, lai, pateicoties žēlastībai, būtu nopietni savās apņemšanās, lai man pietiktu žēlsirdības un labestības, un mīlestības, lai manā sirdī būtu Tavs miers un es gribu dzīvot labvēlībā ar visiem cilvēkiem.

(Varētu mēs pārdomāt tās vājības un grēkus, kurās bieži gadās pakrist, pārdomāt savas sāpīgākās kļūdas un palūgt Kungu caur Dievmātes aizbildniecību lai palīdz mums no šiem grēkiem atbrīvoties.)

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

 

4. Mans Debesu Tēvs, tā kā Tu mani esi radījis, ka tikai mīlot Tevi un savu tuvāko man ir iespējams būt laimīgam šajā zemē un tad manī ir cerība, ka varēšu būt laimīgs tur kopā ar Tevi mūžīgi. Tādēļ šodien es gribu atteikties no visa tā, kas nav mīlestība. Es gribu atbrīvoties no neieredzēšanas, no visa tā, kas apdraud manas sirds šķīstību, es izvēlos mīlestību. Atsūti man savu Svēto Garu, lai es varētu mīlēt tā, kā mīl tavs Dēls Jēzus Kristus. Dāvā Dievs man šo mīlestību, lai es varētu Tevi mīlēt visos cilvēkos un visā Tavā radībā, un dabas skaistumā. Es pateicos Tev, ka Tu esi sūtījis mums savu Dēlu Jēzu Kristu, kurš ir labvēlējies upurēt savu dzīvību no mīlestības uz mums par mani un par visiem cilvēkiem. Un tādēļ šodien no visas manas sirds neraugoties uz manu grēcīgumu un nabadzību, es saucu uz Tevi vēl, es gribu Tevi mīlēt.

Es pateicos, ka Tu dāvāji man savu Māti Svēto Jaunavu Mariju labestības un mīlestības un žēlsirdības Māti. Es pateicos Tev par to, ka tik brīnišķīgi mani pamāci caur viņu, sūtīdams šodien savu Māti ar vēstījumiem pie mums, lai mācītu mūs mīlēt Tevi un visus cilvēkus. Ak mana mīļotā Debesu Māte, es pateicos Tev par tavu pacietību, ar kādu Tu nemitējies mūs mācīt, jau cauri 19 gadiem, mācīt tam, kā vajag mīlēt. Pateicos Tev par Tava aicinājuma vārdiem, kurus dzirdu:

’’Dārgie bērni, šodien es aicinu jūs, lai jūs šajā ceļojumā dzīvotu, nesot savā sirdī vārdus: es mīlu Dievu. Dārgie bērni, ar mīlestību ir iespējams sasniegt visu, pat to, kas jums pirmajā brīdī šķiet neiespējams. Es gaidu no jums, lai jūs visā pilnībā ar nedalītu sirdi piederētu Viņam. Arī jūsu debesu Māte to no jums  gaida. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.’’

Ak mana Māte Marija, atbildot uz tavu mātišķo aicinājumu es šodien gribu savā sirdī pieņemt lēmumu dzīvot mīlestībā uz Dievu, ar mīlestību sirdī saprast ikkatru savu dzīves mirkli. Ak mīlestības māte, māci mani mīlēt, lūdzies par mums, lai mēs prastu mīlēt tā, kā Kungs Jēzus mūs mācīja.

Ak Marija, lūdzu Tevi arī par visiem tiem, ar kuriem kopā eju šai ceļā, par visiem tiem, kurus satikšu šai ceļā šodien un visā savā dzīvē, lai arī viņi saprastu Tavu mīlestību un pieņemtu vēstījumus, kādus Tu mums dodi. Palīdzi, lai mūsu apņemšanās būtu stipras un ar Tavu palīdzību lai mēs tās īstenotu  dzīvē.

(Šai mirklī mēs pārdomāsim par visiem tiem, ar kuriem esam bijuši kopā, varbūt bijušas kādas nesaprašanās, atgriezīsimies arī savas ikdienas dzīves apstākļos, pie tiem, kas ir mūsu darbabiedri, pie saviem ģimenes locekļiem, Tuvināsim viņus šodien Kungam Dievam, lai Dieva mīlestība piepilda katru dvēseli.)

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

 

     5. Vislabais Debesu Tēvs, es dāvāju manus draugus un ģimeni, es pateicos Tev par to, par visiem tiem, ar kuriem kopā tu esi licis mums iet šo dzīves ceļu šai pasaulē. Pateicos Tev par visiem maniem tuviniekiem, tuviem un tāliem, radiniekiem, bez viņiem varbūt es justos vientuļš un atstāts šajā pasaulē. Es pateicos Tev, mans labais Debesu Tēvs par to mīlestību, ko tu man dāvā caur maniem tuviniekiem, jo no tevis šī mīlestība nāk. Pateicos Tev, mans labais Dievs, par visu skaistumu un labestību, ko esmu saņēmis no Tevis caur maniem tuviniekiem.

Un arī gribētu dāvāt mīlestību visiem saviem līdzcilvēkiem, tā kā Tu mums to dāvā. Es lūdzu Tevi par manu māsu un brāļu ģimenēm, visu manu radinieku ģimenēm, un arī par visas pasaules ģimenēm. Tēvs, es atvēlu Tavai mīlestībai tos visus, kuriem pietrūkst šīs mīlestības, vai kuru sirdī grēks ir iznīcinājis mieru. Ak dāvā, Visulabais Tēvs arī viņiem spēku dzīvot mīlestībā, un atgūt dvēseles mieru, dziedē viņu sirdīs grēka cirstās rētas, un dari viņus laimīgus šeit un mūžībā.

Ak Marija, visu ģimeņu Māte, es pateicos, ka tu dzīvoji svētajā ģimenē un parādīji mums, ka ir iespējama arī šajā pasaulē dzīve no mīlestības. Ak aizbildini par mums un lūdzies par mūsu ģimenēm. Es pateicos tev par labo padomu, ko Tu man dod vēstījumos, sacīdama:

’’Dārgie bērni, jūs ziniet, ka tuvojas iepriecinājuma laiks, bet bez mīlestības nav iespējams sasniegt neko. Tādēļ sāciet vispirms mīlestību parādīt savas ģimenes locekļiem, tiem vistuvākajiem, un pēc tam visiem pārējiem ļaudīm savā tuvumā, savā draudzē, savā kolektīvā, un pēc tam jūs kļūsiet spējīgi parādīt mīlestību arī visiem tiem svešajiem, kas pie jums atnāk. Lai šī nedēļa būs jums tāda nedēļa, kurā jūs mācaties mīlēt. Es pateicos, ka jūs uzklausiet savas debesu mātes aicinājumus.’’

Es lūdzu tevi, labā debesu Māte, stiprini manu apņemšanos, dari, lai šodien manā ģimenē mīlestība būtu pirmā sadzīves regula mūsu savstarpējās attiecībās, lai ar savu aizbildniecību šī mīlestība sadziedē visu mūsu sirdīs cirstās rētas, lai prieks iemājo mūsu dvēselē.

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

 

    6. Vismīļais Debesu Tēvs, šīs dienas rītā es gribu Tev īpaši pateikties par to, ka esi devis man žēlastību kopā ar maniem brāļiem un māsām, līdz strādāt pasaules veidošanas un glābšanas darbā. Pateicos tev par visu to, kādas esi man iespējas devis. Manā priekšā ir diena un tas, ko dāvājusi man ir Tava žēlastība, un es gribu šo dienu no mīlestības dāvāt Tev, mans Debesu Tēvs. Es gribētu šodien darīt visu, ko vien spēšu Tava svētā Vārda godam, lai arī Tu redzētu, ka gribu Tevi mīlēt. Palīdzi man, lai spētu būt uzticīgs maniem pienākumiem, un vienmēr vēlētos kalpot un palīdzēt tiem, kas ar mani līdzās. Ak svētī, Kungs Dievs, visu to cilvēku darbu, kuri strādā laukos, kuriem ejam garām, visu to darbu, kurus satiekam šajā ceļā, svētī katru ģimeni, kas dzīvo visās mājās, kurām mēs paejam garām, un veido no mums vienu Tavu Dieva bērnu ģimeni šai pasaulē. Svētī, visulabais debesu Tēvs tos, kuri cieš no bezdarba mūsu laiku posmā, aicini viņus visus strādāt savā vīna kalnā mūžīgās pestīšanas darbu. Tai nolūkā, lai veidotu labāku pasauli, un lai cits citam palīdzētu atrast debesu mājas.

Nāc Svētais Gars, vadi mūs visus, ka mēs spētu pasargāt dvēseles līdzsvaru starp mūsu laicīgiem zemes darbiem un to darbu, ko nepieciešams ieguldīt dvēseles kopšanā.

Ak Marija, mana Māte, pateicos Tev, ka aicini mūs, lai mēs tev grieztos lūgšanā pie sava Radītāja un ilgotos pēc viņa svētības mūsu visos ikdienas darbos. Tu sacīji:

’’Dārgie bērni, šodien es vēlētos jums teikt, lai jūs lūgtos pirms katra darba uzsākšanas un lai ar lūgšanu vienmēr noslēgtu katru darbu. Ja jūs tā rīkosieties, Dievs dos svētību jūsu darbiem. Šajās dienās jūs esat labi lūgušies un daudz esat strādājuši Lūdzieties vairāk un tad lūgšanā jūs atradīsiet atpūtu. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.’’

Debesu Māte, paldies Tev, ka dodi mums tādu padomu, lūdzi mūsu Tēvu kopā ar mums, lai Viņš mums piedod, ka savā dzīves steigā aizmirstam viņa Tēvišķo svētību palūgt, lai mums piedod to, ka uzskatām sevi pašus par visu lietu pārvaldniekiem. Debesu Māte, palīdzi man, lai es kļūtu labs līdzstrādnieks visos Dieva nodomos. Ak Marija, lūdz Tēvu, lai viņš piedod tiem, kuri ir pārmērīgi pārstrādājušies un nogrimuši darba herezijā, izglābj un izārstē arī to dvēseles, kuri padevušies bezdarbībai. Dari, lai visi cilvēki apzinīgi un ar prieku līdz strādātu šīs pasaules veidošanas darbā, lai ikkatra cilvēka darbs tiek no tevis svētīts.

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

 

   7. Vislabais Debesu Tēvs, lūgšanā mēs gribam atvērt Tev savas sirdis, lai Tu piepildītu un pabarotu mūsu dvēseles. Debesu Tēvs, tagad šai  lūgšanā es esmu Tev atvēris savu sirdi un Tu pabaroji manu dvēseli. Pastiprini manu sirdi un manu prātu, lai es varētu šodien veikt savus pienākumus. Lūk, šeit es stāvu, mans Debesu Tēvs, atkārtot es gribu šos vārdus kopā ar savu dēlu Jēzu Kristu visos savas dzīves brīžos: skaistos, priecīgos, un tāpat arī grūtos. Es ilgojos Tev sacīt pēc manas debesu Mātes Marijas Dēla Mātes parauga: ’’Lūk es esmu Tava kalpone, mans Dievs, un Tavs kalps.’’

Ak Marija, es pateicos Tev, ka Tu man palīdzēji saprast, kā arī es viens un mazs cilvēks esmu svarīgs visas pasaules atpestīšanas glābšanas darbā. Es pateicos Tev, ka Tu man liec saprast, ka arī es varu šodien nest šai pasaulei mieru un mīlestību. Tu sacīji:

’’Dārgie bērni, es aicinu jūs, lai jūs visā būtu paraugs citiem, it īpaši lūgšanā un mīlestības liecības došanā. Dārgie bērni, es nevaru palīdzēt pasaulei bez jūsu palīdzības, un tādēļ es ilgojos, lai jūs visās lietās līdz strādātu ar mani un pat vismazākajos ikdienas sīkumos. Tādēļ, dārgie bērni, palīdziet savai debesu Mātei, lai jūsu lūgšana vienmēr nāk no sirds un lai katrs no jums visā pilnībā atdodas savam debesu Tēvam. Tādā veidā es spēšu jūs pamācīt un vadīt šajā ceļā, kuru kopā ar jums esmu aizsākusi. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.’’

Kungs, es esmu Tavs kalps, esmu Tava kalpone, un gatavs atbildēt uz tavu aicinājumu un sekot Tev, lai palīdzētu šai pasaulei, kura arī ir mana pasaule. Es pateicos, ka tu esi ar mani, ka tu vēlējies būt tik tuvu. Pateicos tev par to, ka arī mani tu uzskati par svarīgu šīs pasaules atpestīšanas darbā. Es pateicos Tev, ka Tu man pasacīji, ka bez manis tu nevari palīdzēt pasaulei. Palīdzi man saprast šodien Debesu Tēva plānus attiecībā pret mani.

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... Gods Dievam ...

 

Es paļaujos uz Tevi, Debesu Tēvs, uz Tavu Baznīcu, es ticu uz Tevi un atvēlu Tev savu sirdi.

Es ticu uz Dievu ... .

 

 

Kronītis par mieru

 

Debesspulku Kungs, ticu, ka Tu esi Tēvs, kurš mīl visus cilvēkus. Ticu, ka nosūtīji Savu Dēlu Jēzu Kristu, lai Viņš uzvarētu ļaunumu un grēku, un atnestu mieru starp cilvēkiem, jo viņi ir Tavi bērni un Jēzus brāļi un māsas. Tāpēc, ka to visu zinām, ikviena miera iznīcināšana un traucēšana ir nožēlas vērta un ir tik neprātīga. Atļauj man un visiem, kas lūdzas par mieru, lai to darām ar tīru sirdi, tā lai Tu varētu uzklausīt mūsu lūgšanas un varētu piepildīt mūs ar šo patieso dvēseles un sirds mieru. Dāvā mieru mūsu ģimenēm, mūsu Baznīcai un visai pasaulei! Ak, bezgalīgi labais Tēvs, izrauj no mums visas ļaunuma saknes, kuras rada nekārtību un nemieru, dāvā mums prieku baudīt augļus, ko nes miers un izlīgšana ar Tevi un ar visiem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam kopā ar Mariju, Tava Dēla Māti un Miera Karalieni. Āmen.

 

Es ticu...

 

Pirmais noslēpums. Jēzus dāvā mieru manai sirdij.

 

"Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu; ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu, lai jūsu sirdis neuztraucas un nebīstas." (Jņ14,27)

Ak, Jēzu nomierini manu sirdi! Atver manu sirdi uz mieru, ko Tu dod! Es esmu noguris dzīvojot šaubās un nemierā. Jēzu, ir tik daudz lietu, kas mani ir dziļi ievainojušas un tik bieži mani ir pievīlušas tukšas cerības. Man nav miera. Es viegli esmu ļāvies nemieru nesošām rūpēm. Aptver mani bailes un neuzticēšanās. Pārāk bieži man ir bijušas cerības, ka atradīšu mieru šajā pasaulē, bet mana sirds joprojām ir nemierīga. Jēzu, līdzīgi kā Svētais Augustīns, lūdzu Tevi nomierini manu sirdi, lai tā Tevī atrastu mieru un atpūtu. Sargā, lai mani vairs neapklāj grēka viļņi. No šī brīža esi mana klints un mans cietoksnis. Jēzu, vēlies no jauna parādīties manī un palikt ar mani. Tu Kungs, vienīgais esi mana miera avots. Paldies par mierinājuma vārdiem, kurus Tu esi devis caur savu iemīļoto mācekli: "To es jums sacīju, lai jums būtu miers manī. Pasaulē jums būs apspiešanas, bet stiprinieties: es uzvarēju pasauli." (Jņ16,33)

 

Tēvs mūsu...; 10 Esi sveicināta Marija...; Gods lai ir...; Ak, mans Jēzu...

 

Otrais noslēpums. Jēzus dāvā mieru manai ģimenei.

 

”Bet kurā pilsētā vai ciemā jūs ieiesit, pajautājiet, kas tanī cienīgs; tur arī palieciet, kamēr iziesiet!  Ieejot mājā, sveiciniet to, sacīdami: miers šai mājai! Un ja šī māja būs tā cienīga, jūsu miers nāks pār to." (Mt10,11-13)

Ak, Jēzu, paldies Tev, ka padomāji arī par mūsu ģimenēm. Paldies, ka izsūtīji savu apustuļus, lai viņi nestu mieru ģimenēm.  Pilnīgi piepildi mūs ar savu mieru, lai Tu- Mieru Nesošais būtu vissvarīgākais mūsu ģimenes loceklis. Lūdzu tevi arī par kaimiņu ģimenēm, lai visu labuma dēļ viņus pildītu Tavs miers.

 

Tēvs mūsu...; 10 Esi sveicināta Marija...; Gods lai ir...; Ak, mans Jēzu...

 

Trešais noslēpums. Jēzus dāvā mieru savai Baznīcai un aicina to nodot tālāk.

 

Tātad, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; vecais ir pagājis; lūk, viss kļuvis jauns. Bet viss tas nāk no Dieva, kas mūs samierināja ar sevi caur Kristu un deva mums samierināšanās kalpošanu. Jo Dievs caur Kristu samierināja pasauli ar sevi, nepieskaitīdams tiem viņu grēkus un ielikdams mūsos samierināšanās vārdu. Kristus vietā mēs jūs lūdzam: samierinieties ar Dievu! (2Kor5;17-18,20)

No visas sirds lūdzu Tevi Jēzu, dāvā savai Baznīcai mieru. Samierini tajā visus, kuri vēl  savā starpā nav izlīguši. Svētī priesterus, bīskapus, Pāvestu, lai viņi dzīvotu Tavā mierā un to nodotu tālāk caur gandarīšanas sakramentu. Izvāc no Savas Baznīcas jebkādas nesaskaņas pēdas un samierini tajā visus tos, kuri šķeļ to vai rada tajā konfliktus, tādejādi kļūstot par ieļaunojuma iemeslu mazajiem. Samierini arī dažādās ticīgo grupas, lai Tava Baznīca bez traipiem un plaisām pastāv mierā un lai nebeidz to vairot.

 

 Tēvs mūsu...; 10 Esi sveicināta Marija...; Gods lai ir...; Ak, mans Jēzu...

 

Ceturtais Noslēpums. Jēzus dāvā mieru Savai tautai.

 

"Un Viņš, pienācis tuvāk un uzlūkodams pilsētu, raudāja par to, sacīdams: Kaut jel arī tu atzītu, kas priekš tava miera vajadzīgs! Bet tagad tas apslēpts tavām acīm: Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki aplenks tevi vaļņiem; un tie ielenks tevi un spiedīs tevi no visām pusēm;  Un viņi nospiedīs tevi zemē un tavus bērnus, kas tevī ir, un neatstās tevī akmeni uz akmens, tāpēc ka tu neatzini savas piemeklēšanas dienu." (Lk19;41-44)

            Jēzu, Tu raudāji par savu pilsētu un Savu tautu. Tu devi viņiem mieru, bet viņi negribēji Tevi ne redzēt, ne dzirdēt, paliekot akli un kurli. Paldies, par mīlestību uz Savu tautu. Lūdzu Tevi, iemāci mani tiekties uz labo kopā ar mans kopienas, manas pilsētas, manas valsts ļaudīm. Lūdzu Tevi par ikvienu savu tautieti. Lūdzu Tevi par tiem visiem kas valda un nes atbildības nastu, uzturi viņu acis atvērtas uz to, kas viņiem jādara, lai viņi nestu mieru. Lai izzūd šķelšanās manā tautā. Izveido no visiem tās locekļiem spēcīgus garīgos cietokšņus, kuros liesmotu Tavs miers un Tavs prieks. Jēzu, dāvā mieru manai un visām citām tautām. Lai katrs dzīvo mierā un to izplata!

 

Tēvs mūsu...; 10 Esi sveicināta Marija...; Gods lai ir...; Ak, mans Jēzu...

 

Piektais noslēpums. Jēzus dāvā mieru visai pasaulei.

 

Rūpējies par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest, un pielūdziet par viņu Kungu, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.(Jer29,7)

Jau ilgāku laiku zeme ir apsēta un ļauj augt iznīcības, kara un dažādu konfliktu graudiem. Es labi zinu, ka gan mans miers, gan citu miers ir dziļi saistīts ar valsts un pasaules tautu mieru. Un tāpēc lūdzu Tevi, lai Tu ar savu dievišķo spēku iznīcinātu ikvienu nekārtības un grēka sēklu, kas ir ikviena nemiera iemesls. Lai visa pasaule atveras Tavam mieram. Dzīves grūtībās Tu esi vajadzīgs visiem cilvēkiem. Palīdzi viņiem atrast mieru un saglabāt to ikdienā. Vardarbība ir izkropļojusi daudzas tautas. Ir daudzas tautas, kas dzīvo bailēs lielāku un bagātāku tautu priekša. Nabadzīgie un apspiestie saceļas pret saviem bagātajiem un lielākajiem vajātājiem. Vispārīgi ņemot nav miera, jeb tā ir ļoti maz. Tāpēc Kungs, nosūti Savu Svēto Garu, lai Viņš atjaunotu dievišķo kārtību cilvēciskajā nekārtībā, lai visas tautas varētu izdziedēt sakrājušās brūces, lai būtu iespējama savstarpējā izlīgšana. Sūti miera vēstnešus visām tautām, lai katrs varētu iemiesot dzīvē to dziļo patiesību, kuru tu izteici kādreiz caur Savu lielo pravieti: "Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Sionai "Tavs Dievs ir Ķēniņš!" (Is52,7)

 

Tēvs mūsu...; 10 Esi sveicināta Marija...; Gods lai ir...; Ak, mans Jēzu...

 

Noslēguma lūgšana.

 

Ak, Kungs, Debesu Tēvs, dāvā mums Savu mieru. Pēc tā lūdzu Tevi vienotībā ar visiem Taviem bērniem, kuros Tu esi ielicis slāpes pēc miera un dvēseles skaidrības. Bet pēc šīs dzīves, kura pārsvarā rit nemierā, pieņem mūs Savā miera un mūžīgās mīlestības Valstībā. Pieņem visus karos un konfliktos bojā gājušos, pieņem arī visus tos, kas meklē mieru, bet pa nepareizajiem ceļiem.  Par to lūdzam Tevi caur Kristu- Miera Ķēniņu un caur mūsu Debešķīgās Mātes- Miera Karalienes aizbildniecību. Āmen.

 

 

Sagatavošanās gandarīšanas sakramentam

 

† Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara Vārdā. Āmen.

 

1.Visvarenais Dievs, žēlsirdīgais un bezgalīgi labais Tēvs, lūk nolaižos uz ceļiem Tavā priekšā. Es vēlos atklāt savus grēkus un kļūdas. Tēvs atgriežos pie Tevis, kā pazudušais dēls. Atzīstu, ka esmu grēkojis un neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Atrodoties uz ceļiem Tavā priekšā, lūdzu Tevi, pieņem mani, kā tas tēvs kurš izplēta savas rokas pretī tam dēlam, kurš tikai tad, kad  izšķieda savu mantu, sagrāva savu veselību, atcerējās par sava tēva mīlestību.

Tēvs, uzlūko mani, tā pat, kā lūkojies caur sava Dēla Jēzus Kristus acīm uz grēcinieci, kura atradās Viņa priekšā, un kuru Viņš nepazudināja. Dāvā patiesas nožēlas un dziļas koncentrētības žēlastību, lai varētu stāvēt Tavā klātbūtnē un sāk jaunu dzīvi.

Tēvs, ar Sava Gara spēku izņem no manis akmens sirdi un dāvā man, piedošanas sakramentā, jaunu sirdi, atdzīvinātu ar Tavu mīlestību, un dziedinātu ar Tavu žēlsirdību. Caur grēku sagrāvu vienotību ar Tevi, tāpēc tagad attīri manu sirdi un manu dvēseli, lai es būtu cienīgs nēsāt jaunās un mūžīgās derības gredzenu. Ieģērb mani miera un  mīlestības drānās, un pēc tam pieņem mani no jauna pie Sava galda.

Tēvs, paldies par Tava Dēla Jēzus Kristus Vārdiem, kurš caur aizkustinošajiem stāstiem, deva saprast cik liela ir Tava žēlsirdība: " …un cēlies viņš gāja pie sava tēva. Bet, tam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un viņam kļuva tā žēl; un viņš steidzās tam pretī, krita ap kaklu un skūpstīja to. Un dēls sacīja viņam: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi; es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu.  Bet tēvs sacīja saviem kalpiem: Steigšus atnesiet labākās drēbes un ietērpiet viņu, un sniedziet gredzenu viņa rokai un kurpes viņa kājām, un atvediet nobarotu teļu un nokaujiet to, un ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls, kas bija miris, ir atkal dzīvs; kas bija zudis, ir atkal atrasts." (Lk15;20-24)

Tēvs dāvā man žēlastību jau šobrīd just prieku, kad gatavojos satikties ar Tevi grēksūdzes sakramentā. Lai izzūd jebkādas bailes, kā arī bailes no cilvēcisku uzskatiem, lai varētu atzīties savos grēkos. Nosūti savu Garu, lai es varētu tos atpazīt un atcerēties. Dāvā man arī spēku, lai nenoklusētu nevienu kļūdu, Lai sirds vienkāršībā un sirds atvērtībā es atvērtu savu sirdi Tavā priekšā.

 

2.Marija, Miera un izlīgšanas Māt, Tu, kā bērnus mūs aicini uz mieru un izlīgšanu ar Tēvu. Paldies par visiem tiem, kuri gan šeit Medjugorjē, gan visā pasaulē sadzirdēja Tavu aicinājumu un ir atnākuši satriekti garā, lai izlīgtu caur grēksūdzes sakramentu. Paldies par visiem tiem kuri atrada mieru un iepazina iekšējo brīvību. Paldies par visiem tiem kuri sadzirdēja Tavu aicinājumu, kad parādījies ar Krustu un raudot sacīji "izlīgstiet".

Ak, Marija, dāvā lai ar Tavu palīdzību es varētu saprast grēka ļaunumu. Izlūdz man žēlastību apraudāt savas kļūdas kuras izsauca nesaskaņas, naidu, notraipīja Tēva Vārdu, traucēja Viņa Valstības atnākšanu un iznīcināja prieku un cerību manī un tajos kas ap mani. Ak, Marija, mana Māt, palīdzi man izprast Tava Dēla ciešanu dziļumu, kurām Tu biji lieciniece. Dari, lai mana sirds sāktu cīnīties ar grēku un ļaunajiem ieradumiem. Ak, Bezvainīgā Māt, palīdzi atgriezties Tēva mājās, lai dzīvotu vienotībā un mierā ar Viņu. Lai manī atjaunojas atbildības sajūta par sevi un par citiem, un īpaši par plāniem, kurus Tēvs caur Tevi atklāj.

Man žēl, ka vārdi kurus sacīji, attiecas arī uz mani: "Dārgie bērni…jums ir nosliece uz grēku. Jūs esat gatavi bez kavēšanās pāriet Sātana rokās…(25.maijs 1987.)

Turpinu grēkot un vienmēr atrodu attaisnojumus savām kļūdām. Bieži apvainoju citus un daru viņus atbildīgus par to ko daru. Katru reizi kad cenšos attaisnot savus vārdus un ļaunos darbus, instinktīvi sadarbojos ar Sātanu, kurš vēlas lai es atrodos grēka stāvoklī, tālumā no Tavas miera un mīlestības Valstības.

Marija, izlūdz no Svētā Gara žēlastību, lai es spētu atpazīt savas kļūdas un izsūdzēt tās grēksūdzē.

 

3.Kādi ir mani grēki?

(Klusumā izmeklē savu sirdsapziņu)

Naids pret kādu? Gatavības trūkums ar kādu izlīgt, interesēšanās par maģiju un zīlēšanu, aprunāšana, nolādēšana, izvirtība, nepieklājīgas runas, nolaidība lūgšanas dzīvē, Svētās Mises izlaišana, necīnīšanās ar izklaidībām lūgšanu dzīvē un Svētās Mises laikā, cieņas trūkums pret vecākiem un priekšniekiem, dzeršana, slepkavības, narkotikas…?

Šeit vecākiem īpaši jāpārdomā: vai nav nogalinājuši savu iedzimto bērnu izdarot kaut kādā veidā abortu un vai grēksūdzē ir atzinušies šajā grēkā?

Lai laulātie sev pajautā vai nav pārkāpuši laulību, vai ir  laiduši pasaulē tik daudz bērnu cik varēja, vai apzinīgi izpildīja vecāku pienākumus?

Īpaši priekš jauniešiem: vai cenšos dedzīgi strādāt, studēt. Ja nē, vai neesmu bijis slinks, neattīstījos saskaņā ar Dieva plānu, esmu bijis atvērts uz ļaunu un uz to, kas traucē augt man, kā radošai personai, kas labi sagatavota kādai profesijā, tādejādi spējīgiem darbojoties savās ģimenēs, kopienās un sabiedrības labumam. Priekš jauniešiem šim grēks ir viens no bīstamākajiem, kad apzināti vai mazāk apzināti pretojas attīstībai, kādu Dievs ir nolicis, jo tā sekas var palikt uz visu dzīvi. Nākošais: vai atbilstoši cienu savu vecākus un vecvecākus, brāļus un māsas? Vai neesmu jaucis ģimenē esošo dzīves kārtību. Vai "nesaindēju" manu vecāku un tuvinieku dzīvi, pretēji tam lai viņus darītu laimīgus?

Vai neesmu pavadījis pārāk daudz laika pie televizora, skatoties filmas, kas padara izklaidīgu dzīvi, kuras kaut kādā veidā ir divdomīgas; precīzāk: vai neesmu skatījies filmas, kas necienīgā veidā parāda cilvēku attiecības un seksuālo dzīvi? Vai neesmu necienīgā veidā izrīkojies ar savu miesu, meklējot nešķīstas baudas, un varbūt tajās iesaistījis arī citus? Ja tā rīkojos, daru izklaidīgu savu dzīvi, kam var būt rūgtas sekas manā vai citu cilvēku nākotnē. Dievs mani radīja, kā būtni kurai ir sava dzimums un aicināja mani, lai es augtu sevis un citu cienīšanā, lai es kādreiz varētu dzīvot tādā veidā, uz kādu Viņš mani ir aicinājis. Ja vakaros skatos vai lasu par nešķīstam lietām, kurām nav vērtības, tas traucē man normālu atpūtu naktī un atver ceļu psihiskām slimībām. To darot rīkojos neatbilstoši pats pret sevi, kaitēju sev  un traucēju savu personisko augšanu. Uz tā balstās grēka noslēpums: kaitē man un patiesi traucē man augt.

Pajautājiet arī sev: vai nav mani pārņēmusi savā varā alkatība, egoisms, slinkums, vai neesmu pārāk rūpējies par materiālām lietām, tā nodarot ļaunumu garīgām…?

(Paliec klusumā, līdz atklāsi savas kļūdas un grēkus, to bīstamību priekš personīgās un citu dzīvēm! Atklājis, tūlīt lūdzies!)

Debesu Tēvs, Žēlsirdīgais un Bezgalīgi Labais, Svētais, kuru godinu. Tu pazīsti manu sirdi un manus sliktos paradumus. Tavas mīlestības gaismā redzu, kā esmu izmantojis Tavu labestību. Es nožēloju, no visas sirds nožēloju. Lūdzu Tevi, piedod man.

 

4. Ak, Marija, Tu atnāci Tēva Vārdā un vēlies mani pamudināt, lai es atveros Dieva plāniem. Tu ne tikai aicini mani, lai atmetu grēku, ikvienu ļaunumu un sadarbību ar Sātanu, bet gribi iemācīt man, lai es atbildu "Jā" Dieva gribai. Kad pastāvīgi Tu uzrunā mani, lai man sacītu, cik esmu svarīgs pestīšanas plāna, Tu dāvā man savas iedvesmas. Tēva Vārda Tu aicini mani, lai es ikdienas augtu mīlestībā un miera nešanā citiem. Jaunava Marija, dāvā, lai ar dedzību līdzdarbotos savas dzīves un pasaules celšanā. Šādā veidā labāk saprotu, ko nozīmē grēks. Palīdzi man saprast, ka nepietiek tikai saglabāt Svētā Gara dāvanas, bet vajag tās arī attīstīt. Dari, lai caur Tavu aizbildniecību es atklātu iespējas sadarboties ar Tēva gribu.  Noņem visus šķēršļus no mana ceļa. Dod saprast, ka esmu atbildīgs par visu labo, ko neesmu izdarījis. Un tāpēc man sev ir ne tikai  jājautā vai neesmu pārkāpis laulību, vai neesmu necienīgi lietojis Dieva Vārdu, bet arī vai to godināju, vai vienmēr lūdzos ar sirdi, vai atrodu laiku lūgšanai, lai tā būtu patiesa tikšanās ar Viņu. Man sev nopietni jāuzstāda jautājums: Kā es lūdzos?

Vai visās situācijās darīju labu, mīlot Dievu pāri pār visu un katru cilvēku, kā sevi pašu? Vai visos gadījumos centos būt par miera nesēju, vai neesmu licis šķēršļus ceļā lai atgūtu mieru? Vai, zinādams kādas ģimenes problēmas, nepaliku vienaldzīgs, pretēji tam lai lūgtos un gavētu, lai viņi iegūtu mieru. Vai neesmu pretojies Dieva gribai? Vai šī iemesla dēļ neesmu bijis remdens. Vai esmu palīdzējis citiem ar labu vārdu, un labu piemēru? Vai esmu devis, vai esmu dalījies ar citiem cik varēju ar savām materiālām lietām? Vai neesmu tērējis līdzekļus uz nevajadzīgām lietām, par piemēru: cigaretēm, alkoholam, avīzēm, kosmētikai, kad varēju tos iedot citiem priekš dienišķās maizes? Vai no visas sirds vēlējos izlabot pielaistās kļūdas, netaisnības, kuras pielaidu naida, skaudības, greizsirdības … dēļ?

Ak mans Dievs, žēlsirdības Tēvs, paldies, ka devi man saprast, ka ne  tikai grēkos, kurus izdarīju slēpjas ļaunums, bet ka man jāatzīstas arī tajā ko neesmu izdarījis nolaidības dēļ, vai ko esmu varējis izdarīt arī labāk. Apsolu darīt visu, lai uzvarētu grēku un savus ļaunos paradumus, lai attīstītu labo sevī un citos. Ak, Tēvs palīdzi man!

 

5. Marija, lūdzu Tevi, esi un paliec ar mani, lai spēcinātu un nostiprinātu mani, manos pieņemtajos lēmumos.

Tēvs, lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri iet pie grēksūdzes šeit Medjugorjē un visā pasaulē, atzīstot savas kļūdas, nožēlojot un stingri apņemoties iet pa atgriešanās un atjaunošanās ceļu. Jēzu, katra mūsu grēksūdze iznīcina ļaunumu mūsos, mūsu ģimenēs, visā pasaulē. Lai šī izlīgšanas žēlastība izplatās un nes dziedināšanu un veselību miesai un dvēselei. Lai katra grēksūdze ir brīva no ļaunā gara kārdinājumiem un viltībām. Lai visi cilvēki atbrīvojas no ļaunuma nastas un nonāk pie pilnīgas sadarbošanās ar Tevi.

 

6. Jēzu, Tu izsūtīji savus apustuļus pasaulē, lai viņi piedotu grēkus Tavā Vārdā. Paldies, ka tādu varu esi devis cilvēkiem. Tāpēc lūdzu Tevi par visiem, kas uzklausa grēksūdzes visā pasaulē, bet īpaši par to priesteri kurš uzklausīs manu grēksūdzi un dos man Tavā Vārdā piedošanu par maniem grēkiem. (Palūdzies par viņu un nosauc vārdā). Ar savu Garu vadi viņu, lai spētu pateikt mierinājuma un pamudinājuma vārdus un mācētu piegriez manu uzmanību šķēršļiem kuru pats radu savā ceļā. Nosūti viņam mīlestības žēlastību, lai pieņemtu mani neskatoties uz manām kļūdām. Dari, lai viņš  vienmēr būtu gatavs dod izlīgšanas žēlastības.

 

7. Marija, ņem  savā aprūpē priesterus un esi ar viņiem. Tu esi visu priesteru Māte, jo esi pirmā Augstā Priestera Māte.

Tēvs, lūdzu Tevi par katru no viņiem Jēzus Kristus Vārdā, kopā ar Jaunavu Mariju, pazemīgu Tavu kalponi, Svētajā Garā.

 

Nobeiguma lūgšana

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam, jo ar Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

"Tāpēc, kamēr solījums ieiet viņa  atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādās to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir sludināts tāpat, kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienots ar ticību." (Ebr4;1-2)

"…un savā nelaimē skums par mani. Nāciet un atgriezīsimies pie Kunga! Viņš mūs savainoja un viņš mūs izārstēs. Viņš ir tas, kas sita, Viņš arī pārsies brūces. Pēc divām dienām atgriezīs mums dzīvību, bet trešajā dienā mūs pacels un dzīvosim Viņa klātbūtnē." (Hoz5,15;6,1-2)

Tēvs, lūkojoties uz Tava Dēla kapu, pārdomāju vārdus, kurus man esi sacījis caur praviešiem un apustuļiem. Lūk es esmu, dziedini mani, lai kopā ar visu Tavu radību varētu slavēt Tavu jauno darbu kuru uzsāki trešajā dienā pēc Tava Dēla nāves. Atjauno mani, lai es varētu Tev kalpot pilnībā, un beigās varētu priecāties Tevī mūžīgi.

Marija, vēlos būt kopā ar Tevi, cerībā, ka apsolījums kas dots mūsu tēviem caur praviešiem, piepildīsies arī manī. Lai tā notiek ar mani un visiem cilvēkiem. Āmen.

 

Lūgšana gavēņa dienās

 

Dievmātes aicinājums:

“Vēlos, lai tagad visi Manā klātbūtnē lūdzas cik vien labi spēj. Lai ievērotu stingro gavēni trešdienās un piektdienās, lai katru dienu lūgtos Rožukroni: priecīgos, sāpīgos un augstās godības noslēpumus…(14.VIII 1984)

Kungs Dievs, Debess un Zemes, un arī mans Radītāj, paldies Tev par radītās pasaules brīnišķīgo kārtību. Paldies, ka radīji Zemi auglīgu, tādu kura dod visāda veida augļus, un paldies par barību kuru Tu mums dod. Tēvs, priecājos par visu ko esi radījis, par visiem tās augļiem, paldies par visu. Jā, Paldies arī par  maizi un ūdeni, ko lietojam ikdienas.

Tēvs, paldies, ka izveidoji manu organismu spējīgu izmantot šīs zemes augļus, lai augtu un varētu Tev kalpot. Paldies, par visiem tiem, kuri caur savu darbu atklāj jaunas dzīves iespējas virs zemes. Paldies par tiem visiem, kuri piekrīt dalīties ikdienišķajā maizē ar citiem. Esi, slavēts par visiem tiem, kuri neapmierinās tikai ar graudu maizi, bet meklē arī Debesu maizi. Tēvs, paldies arī par tiem, kuri šodien izsalkuši, jo esmu pārliecināts ka Tu pabarosi viņus caur žēlsirdīgiem cilvēkiem.    

Tēvs, šodien nolēmu gavēt. Ne tāpēc, ka nicinātu to, ko esi radījis. Neatmetu to, tikai vēlos to no jauna atklāt. Vēlos gavēt, jo tā darīja Tavi pravieši, Tavs Dēls Jēzus Kristus, Tavi apustuļi, Tavi mācekļi, bet visvairāk Tava kalpone, mūsu Māte Marija. Tā ir Viņa, kas mani uz to aicina.

“Dārgie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs sāktu gavēt ar sirdi. Ir cilvēki, kuri gavē tikai tādēļ, ka visi gavē, paraduma dēļ, kuru neuzdrošinās pārkāpt, nedomājot savā sirdī, ka gavē Dieva dēļ. Jūsu draudzi es lūdzu, lai jūs gavētu no sirds, pateicībā par to, ka Dievs ir atļāvis man, jūsu debesu Mātei, tik ilgi palikt šeit, jūsu draudzē. Dārgie bērni, gavējiet un lūdzieties ar sirdi. Pateicos, ka jūs atbildat uz manu aicinājumu.(20.IX 1984)

Tēvs, upurēju Tev šo gavēņa dienu. Gavējot vēlos vairāk ieklausīties Tavos vārdos un iemiesot tos dzīvē. Tāpat vēlos aizvien biežāk griezties pie Tevis lūgšanā, iemācīties to, neskatoties uz visu to kas mani aptver. Caur šo brīvprātīgi pieņemto gavēni, lūdzu tevi par visiem, kuri ir badā, un tādēļ kļūst agresīvi.

Upurēju Tev šo gavēni arī par mieru pasaulē. Tēvs, upurēju Tev šo gavēni arī  par tiem visiem tiem kurus aklus ir padarījis materiālisms un tāpēc vairs neredz ne vienu citu vērtību.

Tēvs, lūdzu Tevi par visiem tiem kuri dzīvo nesaskaņās, jo materiālie labumi, padara viņus aklus. Caur šo gavēni atver mūsu visu acis, lai mēs spētu novērtēt to visu, ko Tu mums dod un to visu kas jau mums ir.

Tēvs, nožēloju, ka esmu padarījis sevi aklu, jo tas dara mani nespējīgu pateikties tev par visu labo, kas man ir. Man ir žēl, ka esmu iznīcinājis materiālos labumus, nepareizi novērtējot to patieso vērtību. Caur šo gavēni, apgaismo mani, lai varētu labāk redzēt Tevi un labāk dzirdēt Tavus vārdus, un lai varētu labāk iepazīt citus, kā arī lai augtu mana mīlestība uz Tevi un uz tuvākajiem.

Tēvs, izlemju dzīvot šodien no maizes un ūdens, lai dziļāk varētu izbaudīt Debesu Maizi un labāk izjustu Tava Dēla klātbūtni Euharistijā, lai caur šo gavēni aug mana ticība un paļāvība uz Tevi.

Tēvs piekrītu gavēt, jo zinu, ka šādā veidā augs arī manī slāpes pēc Tevis. Labprāt un ar pateicību pārdomāju Tava Dēla vārdus "Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņiem pieder Debesu Valstība." (Mt5,3)

Tēvs dāvā lai es Tavā priekšā būtu nabags. Dāvā caur šo gavēni sapratnes žēlastību, ka Tu esi man vajadzīgs. Dari, lai mana sirds sistu tiksi priekš Tevis, lai tā ir, kā izsalcis briedis, kas meklē ūdeni, kā tuksnesis, kas gaida bagātīgu lietu. Īpaši lūdzu Tevi, lai manī augtu izpratne attiecībā pret citiem, kuri ir badā un slāpēs, pret tiem kuriem trūkst materiālās lietas. Palīdzi man atklāt to, kas man nav nepieciešams, bet kas man pieder, lai varētu no tā atteikties trūkuma cietošo brāļu un māsu labā.

Tēvs, īpaši lūdzu Tev žēlastību saprast, ka uz šīs zemes esmu tikai svētceļnieks, un ka no šis pasaules, savas nāves brīdī, es neko nespēšu paņemt līdzi, kā tikai savu mīlestību un labos darbus. Lai aizvien skaidrāk saprastu, ka tas, kas man pieder īstenībā man nepieder, bet ir dots tikai, lai es to izmantotu.  Tēvs, dāvā man caur šo gavēni žēlastību, kļūt pazemīgākam un būt gatavam ātrāk pildīt Tavu gribu.

Caur šo gavēni, atbrīvo mani no visiem sliktajiem paradumiem, no egoisma ,lepnības un no visām manām kārībām, lai manī augtu tikumi, lai manas dvēsele atvētos uz Tavu žēlastību, kas mani šķīstītu un mani piepildītu.

Pārbaudījumos un kārdinājumos, palīdzi man aizvien vairāk līdzināties Tavam Dēlam, lai spētu atteikties no jebkādiem kārdinājumiem, lai iemācītos Tev kalpot un ieklausītos Tavos Vārdos.

Marija, Tava sirds bija brīva no jebkādām saitēm, izņemot saites ar Dieva gribu. Izlūdz man šodien žēlastību gavēt ar prieku, lai mana sirds varētu kopā ar Tevi dziedāt Magnifikat. Izlūdz man arī žēlastību, lai mans lēmums gavēt būtu stingrs un nemainīgs. Visas grūtības ar kuram sastapšos un izsalkumu kuru šodien jutīšu upurēju Tev visu cilvēku nodomā. Marija, lūdzies par mani, lai caur Tavu aizbildniecību un pateicoties Tavām rūpēm viss ļaunums un visi ļaunā gara kārdinājumi atkāpjas no manis. Iemāci mani, Marija, gavēt un lūgties, lai dienu no dienas es kļūtu līdzīgāks Tev un Tavam Dēlam Jēzum Kristum, Svētajā Garā. Āmen.

 

Lūgšana atgriežoties mājās.

 

Dārgais svētceļniek, Tu kurš meklē Dievu, kad atrodies Medjugorjē esi aicināts lūgties baznīcā, piedalīties Svētajā Misē, pieiet pie grēksūdzes, adorēt Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, lūdzoties uzkāpt Križevacā (Krusta kalns, atgādina Kristus mokas un nāvi, kā arī mūsu personiskos krustus un ciešanas), nodoties pārdomām Podbrdo (rožukroņa kalns). Ceru, ka visu to izdarīji. Ceru, ka atjaunoji savu ticību, mīlestību un cerību, ka esi pārliecināts, ka arī šeit Dievs ir tuvu un, ka tieši šis ir tavas ierašanās iemesls. Patiesībā Dievs ir tuvu visiem tiem, kas Viņu meklē. Ir klātesošs un atļauj sevi mīlēt. Kad uz Viņu saucam, dāvā mums spēku Viņam uzticēties. Caur Mariju Miera Karalieni, Dievs šeit parādīja miera avotu.

Esmu pārliecināts, ka tu šobrīd uzdod sev jautājumu, kurš nomoka daudzus svētceļniekus; šeit ir skaisti, šeit ir labi, visi lūdzās, visi meklē Dievu, bet es atgriežos mājās, ko man darīt, lai augtu mans miers, lai attīstītos mana mīlestība, lai paļāvība būtu spēcīgāka par neuzticēšanos, lai gandarīšanas gars uzvarētu par nevēlēšanos izlīgt, jo tur visa tā nav?

Tas ir svarīgs un izšķirošs jautājums!

Medjugorje mums ir kā Tabora kalns mācekļiem. Kur mēs izjutām un varējām pārliecināties, ka ir iespējams dzīvot mīlot un ka ir iespējams sajust Dieva godību. Bet pēc tam jāatgriežas mājās, jāatrod mūsu personiskā Jeruzaleme, jāatgriežas pie ikdienas darbiem, mācībām, jāatgriežas pie cilvēkiem, kuri neatbalsta mūsu pārliecību.

 

Kā jāatgriežas mājās?

 

Medjugorjē tu daudz lūdzies baznīcā. Nesagādāja tev grūtības, neskatoties uz laika apstākļiem, uzkāpt Križevacā. Atradi laiku, lai arī uzkāptu Podbrdo, juties labi. Tagad atstājot Medjugorji, kā draudzes kopienu, atgriezies mājās aiznesot savā sirdī šīs vietas un notikumus.

Zinu vienu: mājās tev ir savs Križevacs, savs krusts, savas ciešanas. Tās gaida uz tevi, bet nebaidies. Tavējais Križevacs, kas mājās, nav smagāks par, to kas Medjugorjē. Šī līdzība, priekš daudziem cilvēkiem kļuva pievilcīga un pieņemama, no tā brīža, kad pēc Dieva gribas, mazais rožukroņa kalns kļuva par tikšanās vietu ar Dievu, caur Mariju. Tieši tāpēc pie tava Križevaca, kurs uz tevi gaida, kurš bieži ir pilns nelaimēm un ciešanām, par kurām ne vienmēr tu esi atbildīgs, uzcel sev šajā pat brīdī rožukroņa kalnu, savu Tabora kalnu. Tūlīt tavs Križevacs pieņems citu nozīmi. Tūlīt tiks apgaismots ar mieru un jaunu cerību. Uzcel sev rožukroņa kalnu savas mājas vai dzīvokļa stūrī. Uzliec uz tā nelielu krustu, sveces, Bībeli, rožukroni, lūgšanu grāmatu. Tūlīt sapratīsi savu Križevacu, ceļu pa kuru tev jāiet un mērķi kurš tev jāsasniedz. Blakus rožukroņa kalnam, Križevacs kļūs par tavas augšāmcelšanās vietu, jo neviens Križevacs nepastāv tāpēc lai tevi nospiestu, bet lai palīdzētu tev iet uz pestīšanu.

Atceries Dievmāte uzmanīgi klausījās un saprata Kristus vārdus. Viņa kāpj kopā ar tevi tavā Križevacā un seko aiz tevis tavā Kalvārijā. Līdzīgi, kā to sacīja savā Ziemassvētku vēstījumā 1986.g. "Dārgie bērni, arī šodien slavēju Kungu par to visu, ko Viņš dara priekš Manis. Īpaši par dāvanu, ka šodien varu būt kopā ar jums. Dārgie bērni, šajās dienās Tēvs dāvā īpašas dāvanas tiem visiem, kuri atver savas sirdis. Svētīju jūs un vēlos, lai arī jūs, dārgie bērni, iepazītu žēlastību un visu atstātu Dieva izvēlei, līdz kamēr Dievs tiks pagodināts caur jums. Es uzmanīgi sekoju jūsu gaitām! Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam." (25.XII 1986.)

 Šis vēstījums ir svarīgs ne tikai tiem kas atrodas Medjugorjē, vai tikai vizionāriem, bet vēršas arī pie tevis un manis. Atgriezies mājās un lai svētīts lai esi vienmēr caur To, kurš ir svētīts uz mūžiem.

Uzcel sev altāri uz kura varēsi salikt visas savas dienas, visus savus krustus, tumsas, savu nabadzību, savu prieku, savu mīlestību un savu ticību. Šādā veidā tev būs sava kapela, savs Križevacs un savs Podbrdo. Šādā veidā Dievs būs ar tevi un Marija uzmanīgi sekos tavām gaitām.

Ej mierā. Nes mieru un svētību.

 

Lūgšana, sagatavojoties uz svēto Misi.

 

Debesu Tēvs, paldies par žēlastību, ka varu (vajadzību) tikties ar Tevi un citiem cilvēkiem. Paldies, ka radīji mūs priekš brālīguma un laimes, kuru izjūtam, kad mīlam citus. Paldies par katru draudzīgu roku, kura palīdz man iet cauri dzīvei. Paldies par visām tām tikšanās reizēm, kad biju prieka iemesls citiem un par tām, kuras lika priecīgi sist manai sirdij.

Īpaši pateicos, ka atļauj man šodien Tevi satikt Tavā Dēlā Jēzū Kristū, kurš vienmēr ir klātesošs Savos Vārdos un Euharistijā. Paldies, par Viņa klātesamību cilvēku vidū.

Jēzu, vēlos satikt Tevi šajā Svētajā Misē. Tu esi mans draugs. Kad neuzdrošinos tuvoties citiem, pie Tevis vienmēr varu atnākt. Varu būt ar Tevi, tiklīdz citi mani nicina. Tu Pats vari nomierināt manu sirdi. Nosūti pār mani Svēto Garu, lai es saprastu cik svarīgi ir tikties ar Tevi.

Ak, Marija, Mana Māt, Tu dienu pēc dienas biji ar Jēzu un Tu pazīsti Viņu vislabāk. Palīdzi man pārvarēt šķēršļus, kad tiekos ar Viņu. Marija, paldies, ka aicini mani, lai es sagatavojos uz Svēto Misi, kā gatavojas uz tikšanos ar draugu.

"Dārgie bērni, vēlos jūs aicināt uz dzīvi kurā īpaša vieta būtu Svētajai Misei. Daudzi starp jums ir tādi, kuri ir izjutuši Mises skaistumu, bet ir arī tādi, kuri nāk nelabprāt.  Es jūs, dārgie bērni izvēlējos, bet Jēzus ir tas, kurš Mises laikā dod žēlastības. Tāpēc apzinīgi pārdzīvojiet Svēto Misi un lai katra ierašanās uz Svēto Misi ir prieka pilna. Nāciet uz Svēto Misi un piedalieties tajā ar mīlestību. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam. (3.IV 1986)

Marija, vēlos dzīvot no mīlestības, kas man tiks dota Svētajā Misē. Izlūdz man žēlastību, lai Tava Dēla vārdi mani atbrīvotu, lai Viņa mīlestība un Viņa piedošana arī mani darītu spējīgu piedot. Iemāci mani priecāties par Misi, līdzīgi, kā Tu priecājies tiekoties ar Savu Dēlu. Jēzu, atbrīvo mani no visiem smagumiem, lai Svētā Mise aizdedzina Manī prieku, jo satikšu Tevi. Paldies Tev, Jēzu, ka vēlies satikties ar Mani.

Jēzu, piedod man, ka tik daudz reižu Svētās Mises laikā neesmu domājis par Tevi. Esmu bijis izklaidīgs un domāju par citiem sastopu. Un tāpēc tās svētās Mises nesagādāja man prieku. Dažkārt pat neredzēju jēgu tam ka tajā piedalos, bet Tu, Tu upurējies uz altāra ar to pašu mīlestību. Piedod man, atbrīvo mani, lai šī Svētā Mise  būtu patiesa tikšanās ar Tevi.

Jēzu, lūdzu Tevi par priesteri, kurš celebrēs šo Misi, lai viņa sirds būtu gatava visiem piedot. Šajā Svinīgajā Upurī atbrīvo viņa sirdi. Palīdzi viņam, lai viņš neiekrīt rutīnā. Lai katra Svētā Mise viņam būtu tikšanās reize ar Tevi, kas viņu atdzīvina un dotu spēku nodot tālāk dzīvību un prieku. Lūdzu Tevi par priesteriem, kuri ir piekusuši no ikdienas rūpēm un par tiem, kuriem nav laika, lai sagatavotos uz Svēto Misi, dāvā viņiem sirdi, kas līdzinātos Tavas Mātes sirdij, lai viņi varētu baudīt laimi katrā Svētajā Misē. Dāvā viņiem visiem Tava vārda sludināšanas žēlastību. Vārda, kas viņu personiskajās sirdīs ir ar prieku izdzīvots.

(Lūdzies saviem vārdiem, atceroties priesteri)

Jēzu, zinu cik gan daudz mūs varētu būt šajā tikšanās reizē ar Tevi. Bet daudzi ir aizrauti ar materiālajām rūpēm, drudžainu dzīves tempu, atsakās no dzīves un zaudē jebkādu kontaktu ar Tevi. Jēzu saprotu Tavas  skumjas; Tu atnāc, atdod sevi par upuri, ziedojies par barību priekš daudziem, bet tik daudzi ir tik tālu no Tevis. Viņi paliek izsalkuši, izslāpuši un izmocīti. Ak, Jēzu dāvā viņiem žēlastību sadzirdēt Tavu aicinājumu, atbildēt uz to un sagatavoties uz tikšanos ar Tevi. Lūdzu Tevi par bērniem un jaunatni, kurus Tu aicini un kuri slāpst pēc brālīguma, bet ļoti bieži neatnāk uz Svēto Misi, vai ja arī tajā piedalās, vispār nezin, kāpēc, un tāpēc garlaikojās. Atver viņu sirdis, lai viņi iepazītu prieku, ko sniedz šī noslēpumainā tikšanās ar Tevi. Šajā sagatavošanās laikā, lai tiktos ar Tevi, veltīju Tev savus draugus un paziņas, īpaši tos kuri ir slimi un veci, kuri nevar atnākt uz baznīcu. Jēzu, lai viņi atklāj Tevi tajos, kuri piedalās Svētajā Misē. Stādu tavā priekšā viņus visus un arī viņu vārdā nāku uz tikšanos ar Tevi.

(Atceries un nosauc to slimo vārdus, kurus pazīsti.)

Jēzu, lūdzu Tevi par tiem kuri dzied korī, par tiem kas spēlē, par tiem kas lasa, lai visi Tev kalpo un sludina priekā Tavu vārdu. Lai mūsu sirdis dziedot piepildās ar prieku, kad Tu nāc. Tu, kas esi Svētīts uz mūžiem. Lai mīlestība piepilda dvēseli un lai tā iznīcina grēku un naidu. Lai viss mūsos uzplaukst, kad ar tik lielu mīlestību Tu dāvā mums Sevi. Ak, dod, lai es saprastu šo Tava Upura, par mums, noslēpumu, lai es Tevi varētu godbijīgi slavēt kopā ar visām Tavām radībām, kas ir uz Zemes un Debesīs.

Jēzu, caur šo Misi stiprini mīlestību manā ģimenē, manā kopienā un visā pasaulē. Jēzu, tagad mana sirds ir gatava Tevi pieņemt. Lai katru dvēseli pārņem patiess prieks, lai mums ir labi būt kopā ar Tevi. Izdzēs visus grēkus un to sekas.

Nāc Jēzu. Es gaidu Tevi. Es vēlos Tevi satikt. Paldies, ka atnāci un ka šī tikšanās Svētajā Misē sākas Tavā Vārdā. Āmen.

 

 

Pateicības Lūgšana pēc Svētās Mises.

 

Jēzu, pēc šīs brīnišķīgās tikšanās Svētajā Misē, Tu no jauna mani sūti pasaulē. Tu esi tas, kurš dod man savu svētību un tas kurš neatstāj mani vienu. Tu vēlies, lai es nestu  mieru un mīlestību, ko ieguvu šeit no Tevis. Lūk, Jēzu, es esmu gatavs liecināt par Tevi. Svētī mani, svētī visus ar kuriem šodien būšu kopā un ar kuriem šodien kopā strādāšu.

Jēzu, Tu sacīji, ka mēs esam pasaules gaisma. Dāvā, lai šī gaisma spīdētu manā sirdī, lai neviens vējš, neviens viesulis, nevienas kārības to nenodzēstu. Es gribētu caur šo Tevis doto gaismu aizdedzināt citus, lai izzustu tumsa no attiecībām, kas ir starp cilvēkiem.

Jēzu, Tu atklājies mums, kā Ceļš. Palīdzi man, lai es nekad no tā nenoietu un ietu pa to pārliecināti. Kad mana dzīve kļūs krusta ceļš, ļoti Tevi lūdzu, stiprini mani, lai pacietība nepāraugtu nepacietībā, lai ciešanās saglabātu gara līdzsvaru un lai mīlestība manī vienmēr uzvar naidu. Jēzu, Tu vēlies izmantot manas gaitas, lai dotos pie slimajiem un vājajiem, lai būtu viņu viesis un draugs. Tāpēc svētī manas gaitas, lai tās kļūst par izlīgšanu un mieru nesošām gaitām, lai tās tuvina tev tos, kuri dzīvo vientulībā un pamestībā.

Jēzu, Tu sludināji, Tu parādīji līdzcietību un Tu aicināji uz mīlestību. Tavās acīs varēja redzēt mīlestību un mieru, žēlsirdību un taisnīgumu. Veltīju Tev savas acis. Svētī manu skatienu, lai tas nekad nav aptumšots ar egoisma un lepnības grēku, lai tas nekad nekļūst par naida un atriebības izrādītāju.

Jēzu, Tava sirds pukstēja priekš visiem,  tā deva siltumu visiem. Mīlestība liesmoja Tevī un visi to juta. Veido manu sirdi līdzīgu Tavējai, lai Tavas mīlestības siltums nonāktu līdz manai ģimenei, lai sildītu visus ar kuriem atrodos kopā. Lai caur manu žēlsirdīgo nostāju, ak Jēzu, slimie sajustu Tavu mīlestību. Dari manu sirdi līdzīgu Tavējai, lai es vairāk izrādītu sapratnes pret citiem.

Marija, Tu esi mana Māte. Pēc šīs tikšanās ar Tavu Dēlu, pēc Svētās Mises vēlos kopā ar Tevi atgriezties ikdienā. Izlūdz man žēlastību izrādīt un liecināt par mīlestību, kā Tu mani uz to esi aicinājusi:

“Dārgie bērni, šodien aicinu jūs, lai jūs izlemtu, vai jūs vēlaties iemiesot dzīvē manus vēstījumus, kurus Es jums dodu. Vēlos, lai jūs būtu aktīvi Manu vēstījumu iemiesotāji un tālāk nodevēji. Īpaši vēlos, dārgie bērni, lai jūs visi būtu Jēzus atblāzma, kas spīdētu šai neuzticīgajai pasaulei, kura staigā tumsā. Vēlos, lai jūs būtu gaisma priekš visiem un lai esot šajā gaismā jūs liecinātu. Dārgie bērni, jūs neesat aicināti uz tumsu, bet uz gaismu, tāpēc ar savu dzīvi nesiet gaismu. Pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam. (5.VI 1986)

Marija, tava vēlēšanās realizējas tagad arī caur manu lēmumu. Paldies par palīdzību kādu man apsolīji un par uzticību kādu man izrādi sūtot pie citiem, lai Tēva griba izpildītos manī un caur mani. Āmen.

 

Lūgšana par miesas dziedināšanu.

 

(var lūgties pēc svētības Mises beigās.)

 

Jēzu, Tavas rokas, Tavas kājas, Tavs sāns tika pārdurti, lai mūsu miesa, šī Svētā Gara svētnīca, tiktu dziedināta. Jēzu ar savu pacietību ciešanās dziedini mani. Dziedini no nepacietības visus slimos un tos, kuri viņus apkopj. Tu zini, ka cilvēks, kas cieš, ātri kļūst nepacietīgs. Dziedini mūsu mīlestību, lai mēs līdzinātos Tev, pieņemot ciešanas. Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mums.

Jēzu, Tu piekriti nest ērkšķu kroni un panest sitienus. Caur Savām brūcēm un Savu ērkšķu kroni dziedini mūs no galvas sāpēm. Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mums.

Jēzu, Tu pie krusta aizvēri acis, lai mums dāvātu redzi. Dziedini mūsu acis, atgriez redzi tiem, kas ir akli. Jēzu, Dāvida Dēls, dziedini mūsu aklumu.

Jēzu, Tu biji paklausīgs Tēvam. Tu klausījies Viņa vārdos un godināji Viņu ar lūpām. Jēzu, atgriez mums dzirdi un spējas runāt, dziedini ikvienu kroplumu. Jēzu, dziedini visas rokas, kas slimības dēļ savilkušas it kā dūrē. Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mums.

Jēzu, Tavs sāns un sirds tika pārdurti par mums. Dziedini mūsu slimās sirdis, mūsu asinis un mūsu kaulus. Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mums.

Jēzu, Tu, būdams bez grēka, cieti par mums. Jēzu, lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri ir upuri mīlestības trūkumam vai citu nolaidībai. To, kuri ir spēcīgāki un kuri ir vienaldzīgi. Jēzu, dziedini viņus un apžēlojies par mums. Ja tāda ir Tēva griba, ka manas ciešanas un slimības paliek, pieņemu tās tagad no jauna un lūdzu Tevi, dāvā man un citiem spēku ciest nekurnot. Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mums.

Marija, lūk es esmu kopā ar Tevi krusta pakājē. Tu zini mūsu nabadzību, mūsu problēmas un ciešanas. Tu zini, mūsu miesas un dvēseles nemiera iemeslus. Ak, Mierinošā Māt, paldies, ka neatstāj mani vienu. Paldies, ka esi ar mani, kad nesu savus krustus un kad ciešu. Izstiepju uz Tevi savas rokas un atdodu Tev savu dzīvi, lai varētu palikt pie Tava Dēla Krusta. Marija, Māt, Tu sacīji mums: "Dārgie bērni, vēlos dienu no dienas ietērp jūs svētumā, labestībā, Dieva mīlestībā, paklausībā, lai dienu no dienas jūs kļūtu gatavāki savam Kungam. Dārgie bērni, klausieties un iemiesojiet dzīvē manus norādījumus. Es vēlos jūs vest. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam." (24.X 1985.)

Marija, mūsu  Māt, uzlūko mūs, sagatavo, nomazgā, šķīstī, lai mēs būtu gatavi pieņemt Jēzu un vienam otru.

"Tēvs mūsu...","Esi sveicināta Marija...", "Gods lai ir..."

Lai miera, mīlestības un žēlsirdības, fiziskās un garīgās veselības svētība no Krusta nonāk par mani un visu pasauli. Āmen.

 

 

Vakara lūgšana

 

1. Tēvs, diena ir beigusies, palēnām iestājas nakts. Lūdzu Tevi, dāvā Sava Gara gaismu, lai varētu dalīt ar Tevi šo mirkli, ko sniedz dienas beigas. Paldies, ka uzklausi mani, kā Tēvs bērnu. Nomierini manu dvēseli, iedrošini manu sirdi, tai laikā kad tumsa apklāj zemi. Apgaismo mani ar savu nekad nedziestošo gaismu. Mana dvēsele meklē mieru, ko Tu dod, kā briedis kurš nāk lai remdētu slāpes pie avota, kā izžuvusi sausa zeme kura uzņem lietus lāses.

Marija, cik reizes Tu šūpoji Savu Dēlu, lai tas iemigtu, tagad paliec ar mani, lai miers un klusums ienāktu manā sirdī; pārņemtu manu dvēseli un prātu.

Paldies Tev Marija par Tavu mīlestību un maigumu, kurš ir redzams Tavā vēstījumā:

“Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs pilnība Man veltītu savu dzīvi, lai Es varētu jūs ar mīlestību vadīt. Mīlu jūs, dārgie bērni. Ar īpašu mīlestību  slāpstu jūs aizvest pie Dieva uz debesīm... Vēlos, lai jūs saprastu, ka šī dzīve ir īsa, salīdzinājuma ar dzīvi debesīs. Tāpēc dārgie bērni, no jauna šodien izvēlieties Dievu. Tikai šādā veidā varu jums parādīt, cik esat man dārgi un cik liela ir Mana vēlēšanas, lai visi tiktu atpestīti un būtu ar Mani debesīs. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam. (XI,1986)

(Paliec klusumā un atveries uz mieru)

 

2. Tēvs,  esmu nostrādājies un piekusis, paldies ka ļāvi izmantot manus talantus, kurus Tu man esi devis, priekš mana un citu labuma. Paldies, ka devi pacietību darbā.

Šobrīd lūdzu Tevi dāvā man žēlastību, lai es tā veltītu savu laiku, savas sirds izlabošanai, kā dienas garumā veltījos darbam. Tēvs caur Marijas aizbildniecību, dāvā man drosmi, lai es varētu izmainīt savu sirdi. Palīdzi man viņu atbrīvot no haosa un grēka, lai tā kļūtu tīrāka un dedzīgāka, lai tajā patvērumu varētu atrast Tava Gars.

Atzīstu Tēvs, ka šodien esmu grēkojis. Esmu bijis egoists un esmu bijis iedomīgs, dusmojos un trūka man pacietības, tāpat ka tiem, kas bija ap mani, kuri zaimoja, nomelnoja, meloja bez mīlestības un cieņas... Tēvs viss tas nospiež manu sirdi un manu dvēseli. Tāpēc lūdzu Tevi šķīstī manu sirdi, attīri manu prātu, manu apziņu un zemapziņu, lai manī varētu iemājot miers.

Paldies Tev Marija, par aicinājumu uz sirds šķīstību:

“Dārgie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs savas sirdis sagatavotu tām dienām, kurās Kungs vēlas jūs īpaši  nomazgāt no jūsu pagātnes grēkiem. Jūs dārgie bērni, nevarat paši to izdarīt, tāpēc esmu šeit, lai jums palīdzētu. Lūdzieties dārgie bērni! Tikai tādejādi varēsiet iepazīt visu ļaunumu, kāds ir jūsos un tikai tādejādi varēsiet to atdot Kungam, lai Viņš varētu visā pilnība attīrīt jūsu sirdis. Tāpēc dārgie bērni lūdzieties nepārtraukti un sagatavojiet savas sirdis caur grēku nožēlu un gavēni. Pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam.(4.XII.1986.)

Marija, paldies Tev, ka esi ar mums šeit, lai mums palīdzētu un mūs šķīstītu. Ak, Māt paņem mani savās rokās! Māt, piespied savu bērnu pie krūtīm, neskatoties uz to, ka ir netīrs; paņem tādu kāds ir, paņem lai nomazgātu un padarītu tīru. Dari ar mani tā, lai Kungs, caur Tavu aizbildnību aizvāc ikvienu ļaunumu no manas sirds.

(Paliec klusumā)

Tēvs mūsu...;Esi sveicināta Marija...; Gods Dievam...;

 

3. Tēvs, lūdzu Tevi par savu ģimeni,

(Nosauc visus savas ģimenes vai kopienas locekļus)

lai neviens no mums nedotos gulēt, dienas grēku nospiests. Tu labi mūs pazīsti. Paldies, ka Tu netiesā mūs, bet ka dāvā žēlastību, lai dienas beigās mūs šķīstītu un sagatavotu rītdienas darbu uzsākšanai, lai kopā ar Tevi, strādātu Tavam godam. Dziedini brūces, kuras esam savstarpēji viens otram iecirtuši, caur mīlestības un uzticības trūkumu, caur aprunāšanu. Tēvs uzlūko katru no mums, lai rīt uzplaukt miers.

(Lūdzies klusumā par tām personām ar kurām esi diskutējis un esi ievainojis)

Marija, Tavai gādībai atdodu savu ģimeni un savu kopienu. Ļauj visām ģimenēm kopā ar Tevi Kungā naktī baudīt atpūtu. Paldies, tev Marija, ka esi aicinājusi mūs uz iekšējo skaistumu ar šiem vārdiem:

“Dārgie bērni! Šodien vēlos no jauna jūs aicināt uz lūgšanu. Kad lūdzaties jūs esat skaistāki, jūs esat kā ziedi, kuri izzūdot sniegam parāda savu skaistumu un visas krāsas kļūst smalkākas. Tā pat arī jūs pēc lūgšanas parādāt Dieva acu priekšā vairāk šī skaistuma, kurš norāda, ka esat Viņam dārgi. Tāpēc dārgie bērni lūdzieties un iekšēji atverieties Kungam, lai viņš no jums varētu izveidot skaistu ziedu, kas iederas debesīs. Pateicos, ka atbildējat manam aicinājumam.

 (18.XII.1986.)

Marija, skaistuma, mīlestības un žēlsirdības Māt! Dievišķā skaistuma pilnā Māt, dāvā lai mūsu ģimenes uzplauktu, kā jauns zieds. Lai katra sirds atdodas un pieķeras Tev. Paldies tev Marija, ka esi un paliec mūsu Māte, neskatoties uz mūsu ne izlēmību pieņemt lēmumu sekot Taviem aicinājumiem. No šī brīža gribam kļūt labāki un atspoguļot skaistumu, kas mums tika dots. Palīdzi mums, lai mēs viens otram kļūtu dārgi; lai visi reizē un kopā ar Tevi uzziedētu Kungā.

Tēvs mūsu...;Esi sveicināta Marija...; Gods Dievam...;

 

4. Tēvs, paldies tev par mieru, kuru Tu man atgriez dziedinot manas un manas ģimenes brūces. Paldies, ka atbrīvoji mūs no šīs dienas smaguma, lai mēs varētu iegremdēties dziļā mierā, atjaunot savus spēkus un būt gataviem uz daudz dziļāku kopdarbību ar Tevi šajā pasaulē.

Pirms iemigšanas manas domas tiecas pie tiem Taviem bērniem, maniem brāļiem un māsām, kuriem nospiesta sirds traucē atrast spirdzinošu mieru. Tu zini, ka naids iznīcina ģimenes un kopienas.

Dažādi cilvēki klīst pa ielām, atstumti un izmocīti, un meklē mierinājumu alkoholā, narkotikās, izlaidīgā dzīvē, bet neatrod ne mieru, ne mierinājumu. Tieši pretēji, atveras jaunas brūces viņu saplosītajās sirdīs. Par viņiem Tēvs es lūdzos.

Īpašā veidā savās lūgšanās ietveru bērnus un jauniešus kuri nevar atrast ne mieru, ne atpūtu, jo viņu vecāki dzīvo nesaskaņā.

Marija, kopā ar Tevi lūdzos par viņiem, jo Tu sacīji:

“Dārgie bērni! No jauna aicinu jūs uz lūgšanu ar sirdi. Ja, dārgie bērni, jūs lūgsieties ar sirdi, tad  jūsu brāļu sirdīs izkusīs ledus un izzudīs visi šķēršļi. Atgriešanās būs vieglāka visiem tiem, kuri patiesi pēc tās slāpst. Tā ir dāvana, kura jums ir jāizlūdz savam tuvākajam. Pateicos, ka atbildējat uz Manu aicinājumu. (23.I.1986.)

Marija, katrs cilvēks ir mans tuvākais. Tāpēc saskaņā ar saviem vārdiem lūdzu Kungu, lai izzustu visi šķēršļi miera un izlīgšanas ceļā. Lai katrs no mums varētu atgriezties un tiktu atpestīts. Lai beidzot atnāktu atgriešanās un prieka pavasaris.

(Tagad atvēli Kungam, tos par kuriem zini, ka dzīvo haosā un nemierā.

Tēvs mūsu...;Esi sveicināta Marija...; Gods Dievam...;

 

5.Tēvs manas domas tiecas pie tiem, kuri nevar atrast atpūtu un iepazīt dvēseles mieru,  jo ir slimības skarti. No sirds dziļumiem lūdzu Tevi par viņiem un par tiem kuri rūpējās par viņiem. Uzlūko visus slimos ģimenēs un slimnīcās. Vai ir vēl kāds, izņemot Tevi, visu siržu Kungu, kas varētu viņiem atnest atveldzējumu? Ja tā ir Tava griba, remdē viņu ciešanas, ja nē dāvā viņiem mīlestību, lai spētu un mācētu panest savas ciešanas, līdzīgi, kā Tavs Dēls nesa Krustu. Tēvs lūdzu Tevi, par Taviem slimajiem bērniem, par maniem brāļiem un māsām.

Dāvā žēlastību viesiem tiem, kas ir skarti ar kādu miesas vai dvēseles slimību, lai viņi varētu upurēt savus krustus par savu un pasaules  pestīšanu un lai viņi upuri tiktu pieņemti tajā pat brīdī, caur Tavu Dēlu.

Īpaši svētī tos kas rūpējās par slimajiem, lai viņu veltīšanās slimajiem būtu nenogurdināma! Dāvā viņiem mieru un atpūtu caur Tavas mīlestības dāvanu, kura no tevis iziet.

Uzticīgā Māt! Tu nevairījies no Tava Dēla Krusta, paliki uzticīga līdz galam. Esi un paliec ar tiem, kuri nevar atrast atpūtu. Dod viņiem izjust Tavu klātbūtni. Izlūdz viņiem žēlastību upurēt savas ciešanas Dievam, kā Tu mūs pamācīji šajā vētījumā:

“Dārgie bērni, pateicos jums par katru upuri, kuru esat nesuši. Un tagad vēlos jūs aicināt, lai jūs katru upuri nestu ar mīlestību. Vēlos, lai jūs, vāji būdami, sāktu palīdzēt ar paļāvību, un tad Kungs atmaksās jums saskaņā ar jūsu uzticību. (4.VII.1985)

Paldies Tev Marija par šiem vārdiem. Lai tie skan visu slimo, visu neattīstīto un to visu sirdīs kas cieš šādā, vai citādākā veidā.

Māt, Tu esi mūsu Mierinātāja, dāvā viņiem žēlastību, lai viņi saprastu Tavus vārdus ar sirdi, un lai viņi būtu dzīvs mīlestības upuris pestīšanai. Tu zini, ka sāpes un ciešanas var mūs novārdzināt, un atņemt iekšējos spēkus. Lai caur Tavu aizbildniecību viņiem tiek dāvāts miers un atpūta.

(Atvēli Dievam un Dievmātei īpašā veidā, kādu(-us) slimnieku(-us),  kurus pazīsti.)

Tēvs mūsu...;Esi sveicināta Marija...; Gods Dievam...;

 

6. Tēvs, nevaru doties pie miera, nepalūdzis Tevi no visas sirds, par tiem, kuri karo, nogalina un iznīcina citus ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Tēvs, piedod mums, ka ļaunprātīgi esam izmantojuši zinātnes pētījumus un lietas kurus Tu esi ļāvis mums atklāt. Esam radījuši ieročus un arī dažādus cita veida cilvēku iznīcināšanas līdzekļus. Bet Tu vēlējies lai viss kalpotu labumam.

Tēvs piedod mums karus un pasaules konfliktus. Dziedini to sirdis kas ir ļaunprātīgi izmantoti, vajāti, un tos kuri atrodas ārpus likuma. Lai atnāk miers, pēc kuri tik ļoti slāpst pasaule!

Tēvs, atgriez mieru, visiem tiem kuri tur savās sirdīs vēlēšanos atriebties un atmaksāt pāri nodarījumus. Atver visām sirdīm ceļu uz mieru. Sūti viņiem gaismu, lai viņi atmestu savus melus, krāpšanas un lai neviens, nekad vairs nekļūtu par viņu upuri. Ar savu gaismu apgaismo visus tos, kas valda, visus tos kuri nosaka tautu likteņus, lai viņi noliecas Tavā priekšā, lai atzīst Tevi par savu Valdnieku, lai viņi varētu kļūt par miera nešanas instrumentiem Tavās rokās. Lai viņi saprot, ka ikviena vara iziet no Tevis, un ir dota tāpēc, lai kalpotu citiem.

Tēvs dāvā lai mēs saprastu, ka miers nav vajadzīgs tikai mums un mūsu draugiem, bet visiem cilvēkiem. Dāvā Kungs, lai iestātos miers.

Marija Tu esi miera Karaliene un Māte, izlūdz mieru ikvienam savam bērnam un visām ģimenēm. Tagad Krusta priekšā lūdzamies, sekojot Taviem vārdiem:

“Dārgie bērni, bez lūgšanas nav miera. Tāpēc es jums saku: lūdzieties krusta priekšā par mieru. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam. (6.IX.1984)

(Paliec uz ceļiem Krusta priekšā, atceroties visus tos kuriem ir vajadzīga grēksūdze. Lūdzies saviem vārdiem.)

Tēvs mūsu...;Esi sveicināta Marija...; Gods Dievam...;

 

7. Tēvs, savas šīvakara lūgšanas beigās, lūdzu Tavu svētību, lai tā atnes man mieru, mīlestību un izlīgšanu. Svētī mani, lai mana sirds sistu un augtu visā tajā, kamēr miesa atpūšas. Dāvā lai Tava Vārda sēkla ienāktu mani caur Tavu svētību- miega laikā, un lai bez apstājas augtu manā ģimenē, kā arī visā pasaulē.

Marija, Labestības un Mīlestības, un Dieva Vārda  Māt, paliec pie manis un pie katra sava bērna. Padari nekaitīgu Sātanu un jebkādu viņa iespaidu uz mani, un uz visiem Taviem bērniem. Izlūdz man svētību, uz kuru Tu mani aicinājusi, kad sacīji:

“Dārgie bērni, vēlos aicināt jūs, lai jūs augtu mīlestībā. Bez ūdens zieds nevar augt normāli, tā pat arī jūs, dārgie bērni, nevarat augt bez Dieva svētības. Dienu no dienas meklējiet svētību, lai jūs varētu normāli augt un ikvienu darbu veikt kopā ar Dievu. Pateicos, ka atbildējāt uz Manu  aicinājumu.(10.IV.1986)

Marija- Karaliene, caur Tevi lūdzu pēc Dieva svētības. Izlūdz, lai Viņš nosūta to visā pilnībā.

Tēvs mūsu...;Esi sveicināta Marija...; Gods Dievam...;

Tēvs, Tev atdodu savu sirdi un ticu Tev Vissvētākā trīsvienība Tēvs, Dēls un Svētais Gars.

 Es ticu...

 

Veltīšanās akts Bezvainīgās Marijas sirdij.

Ak, Bezvainīgās Jaunavas Marijas Sirds, kura pārpildīta ar bezgalīgu mīlestību, Tavas Sirds mīlestības stars lai apgaismo mūs visus. Dāvā mums savu mīlestību, Marija, pārpildi ar to mūsu sirdis, lai mēs nemitīgi ilgotos pēc Tevis. Mīlam Tevi bezgalīgi. Ak Marija, ar savu pazemīgo un žēlsirdīgo sirdi, palīdzi mums, kad sagrēkosim. Tu zini, ka grēko visi! Dari, lai mēs visi caur Tavu bezvainīgās Mātes sirdi tiktu izglābti no visa, kas mūsu dvēseles dara slimas. Dari, lai mēs varētu vienmēr lūkoties uz Tavu mātišķo sirdi, lai mēs kļūtu ticīgi caur Tavas sirds labestību. Amen.

 Šo tekstu nodiktēja Vissvētākā Jaunava Marija Jeļenai Vasilijai 28.novembrī. 1983.g.

Mana Māte, mīlestības un žēlsirdības Māte, lūdz Dievu par mums.

 

Veltīšanās lūgšana.

 

Ak, Marija, vislaipnā Jaunava, žēlastības Māte, Debesu Karaliene un grēcinieku patvērums, kristietības trešās tūkstošgades sākumā mēs, tavi dēli un meitas, uzticam sevi Tavai Bezvainīgajai Sirdij. Mēs uzticam Tev visu savu eksistenci un visu savu dzīvi, visu, kas mums pieder un visu, ko mēs mīlam. Mēs atdodam Tev savu dvēseli, sirdi un miesu, mēs atdodam Tev savas mājas, savas ģimenes, savas draudzes un savu valsti. Mēs vēlamies, lai viss, kas ir mūsos un ap mums, pieder Tev. Tavā priekšā mēs šodien atjaunojam savu kristīgo solījumu, ar ko tikām atjaunoti žēlastībai un kļuvām par Baznīcas ģimenes locekļiem. Mēs apņemamies vienmēr drosmīgi sludināt katoliskās ticības patiesības, kas nākušas pie mums no apustuļiem un dzīvot vienotībā ar svēto Tēvu un bīskapiem visā pasaulē.

Mēs apņemamies pildīt Dieva un Baznīcas dotos baušļus, īpaši apsolāmies svinēt svētdienas, cienīgi sagatavoties un piedalīties svētajā Euharistijā. Mēs apsolāmies būt uzticīgi Tev, Vissvētā un visspēcīgā Māte, kā arī palīdzēt citiem cilvēkiem saprast Tavu unikālo lomu cilvēces atpestīšanas plānā. Bezvainīgās Jaunavas Marijas Sirds, iedvesmo, lūdzu, mūsu domas, vārdus un darbus, lai viss, ko savā dzīvē darām, būtu veltīts lielākai Dieva godināšanai. Lūdz par mums, lai mēs nekad neapvainotu Tavu Dēlu Jēzu Kristu, bet lai ar savām dzīvēm mēs viņu cienītu un godinātu. Visbeidzot, Vissvētā Māte, mēs nododam Tev savas dvēseles nāves brīdī, iegūsti  mums un tiem, kas aizgājuši pirms mums, Dieva Tēva žēlastību un piedošanu, lai kopā ar Tevi mēs priecātos mūžībā vissvētākās Trīsvienības priekšā.

Amen.

 

Dziedināšanas lūgšana

 

(Lūdzas pēc Svētās mises Medjugorjē un jebkur citur pēc vajadzības)

Jēzu, Tu nāci pie slimajiem un grēciniekiem. Tāpēc griežos pie Tevis un vēlos Tevi lūgt dziedināt manu dvēseli un manu miesu. Jēzu, Tu zini, ka grēks plēš un plosa ikviena cilvēka būtību, ka iznīcina saites starp cilvēkiem un savienību ar Tevi. Tev nav neviena grēka, nevienas slimības, kuru tu nevarētu dziedināt ar savu Visvareno vārdu. Tev nav tādu brūču, kuras Tu nevarētu sadziedēt.

Marija, Tu aicini mani lūgties par dziedināšanu. Vēlos to tagad darīt. Lūdzu Tevi, lai tava ticība atbalsta manu lūgšanu. Lūdzies kopā ar mani, lai kļūtu cienīgs saņemt žēlastības priekš tiem visiem, kuri ir vāji un slimi, kā arī priekš sevis paša.

 

1.Nāc, Kungs!

“Un Viņš iekāpa laivā, un Viņa mācekļi Tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri, bet Viņš gulēja. Un tie piegāja pie Viņa un modināja Viņu, sacīdami: "Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam!" Un Viņš uz tiem saka: "Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?" Un Viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja: "Kas Tas tāds, ka vēji un jūra Tam paklausa?” (Mt8,23-27)

Jēzu, Tu pazīsti pasaules vētras, Tu nāc uz katru dzīves laivu. Tu esi klātesošs, jo Tavs Vārds ir Emanuēls, kas nozīmē Dievs ar mums, Dievs priekš mums. Lūdzu Tevi tagad, ienāc manā dzīvē. Mana laiva grib apgāzties. Tu redzi manas apziņas un zemapziņas mokas un ciešanas. Ienāc manī Jēzu, pašas manas būtības dziļumos. Eju bojā. Piecelies nomierini manu vētru. Pavēli nāves viļņiem, kuri mani aptver, lai beidz mani apdraudēt. Pasaki kaut vienu vārdu, lai nomierinātu manu sirdi, lai es varētu klausīties Tavu Dievišķo un radošo Vārdu.

(Koncentrēts, paliec klusumā)

Jēzu ienāc manas ģimenes laivā un ne tikai manas, bet visas pasaules laivā. Lai mūsu saucieni uzmodina Tevi, izstiep roku lai iestātos klusums. Nāc, Kungs Jēzu, ierodies tur kur ir manas brūces…

Nāc, Kungs. Ienāc visu to dzīvēs kurus padarījuši nebrīvus slikti paradumi: narkotikas, alkohols, izvirtība. Palīdzi viņiem izlabot savas dzīves. Jēzu nomierini vētras un dari, lai visi sadzirdētu Tavu balsi un lai tā atnes viņiem mieru.

 

2.Lēmumi

Jēzu, Tu esi manas dzīves laivā. Tu esi mans Dievs. Esmu sajūsmā par Tevi un Tevi slavēju. Tikai Tu esi svēts, tikai Tu esi Kungs. Ticu Tev un paļāvībā atdodos Tev, esot pilnīgi tavā rīcībā. Paļaujos uz Tavu mīlestību un Tavu žēlsirdību. Ar Tevi un Tavu Māti gribu runāt, gan esot veselam, gan slimam, gan esot priecīgam, gan skumjam, dzīvojot, gan mirstot, gan tagad, gan mūžībā lai notiek pie manis Tava griba.

Jēzu, kad ir bijis jādara kas labs, bieži esmu bijis neizlēmīgs; bieži esmu rīkojies vairāk pēc savas, nevis pēc Tavas gribas. Un tiku dziļi ievainots. Dziedini mani no manām neuzticībām un pretošanās, kad nesaprotu Tavu gribu. Marija, izlūdz man stingrākas izlēmības žēlastību. Palīdzi tajos izturēt, lai nekad tos neatsaucu.

 

3.Ateikšanās.

Jēzu, es atsakos no ikviena grēka. Atsakos no Sātana un visiem meliem ar kuriem viņš mūs pievil un visiem viņa viltus apsolījumiem. Atsakos no ikvienas elkdievības. Atsakos no savas nespējas piedot pret mani vērsto naidu, kā arī no egoisma un pašpārliecinātības. Es atmetu visas vēlmes, kuras varētu izsaukt atteikšanos no Dieva gribas. Atsakos no ikviena vājuma un nolaidības, lai tu varētu manī iemājot.

Marija, palīdzi man uzvarēt ļauno garu manā dzīvē.

 

4. Lūgšana par mīlestību.

“Esam dzirdējuši, ka ir sacīts”: tev būs mīlēt savu tuvāko, bet savu ienaidnieku tev būs ienīst, bet es jums saku mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem kuri jūs vajā; tādā veidā būsiet jūsu debesu Tēva bērni, kurš ir debesīs…”(Mt5;43-45)

Jēzu, Tu esi aicinājis mūs mīlēt. Atzīstu savu nespēju mīlēt un atzīstos visos savos grēkos. Ak, mans Dievs mani grēki  man traucē Tevi mīlēt pāri par visu. Dziedini mani no sāpīgā mantojuma ko saņēmu no Ādama un Ievas, un no saviem vecākiem. Atbrīvo manu dvēseli no visiem smagumiem, kuri ir sakrājušies manas bērnības un jaunības laikā. Lai mīlestības uguns aizdedzināta ar dziedināšanas žēlastību, izkliedē visu tumsu manī un izkausē ļaunuma ledu. Dari manu sirdi spējīgu mīlēt visus cilvēkus no visas sirds. Pat tos, kuri ir mani savainojuši.

Tik bieži Jēzu, kad ir bijis jāpiedod, es jutu manas mīlestības vājumu. Piedod man skaudību un greizsirdību, kuras ir savainojušas citus un mani pašu. Palielini manu ticību uz Tevi. Lai atdošanās žēlastība aizvāc ikvienu ne paļāvību un ikviena veida bailes. Dziedini mani no ateisma manos vārdos, manās domās un manos darbos.

Jēzu, dziedini mīlestību manā ģimenē, lai tā kļūtu ka Svētā Ģimene. Vairo mīlestību starp laulātajiem, starp bērniem un starp radiniekiem, starp veselajiem un slimajiem.

Jēzu, šķīstī visā pasaulē cilvēku mīlestību uz sevi.

(Klusumā lūdzies pēc mīlestības žēlastības pret tiem kurus šai brīdī nemīli un kuriem nespēj piedot.)

 

5.Par dvēseles dziedināšanu.

Jēzu, paldies, ka esi man devis dvēseli. Diemžēl visas grēku sekas uzturas manā dvēselē. Tāpēc esmu nervozs un ātri iekarstu dusmās; tāpēc esmu nepacietīgs un bieži kļūstu nejūtīgs. Manā dvēselē ir sakrājušies ļauni ieradumi, kuri radījuši brūces un rētas, padarot grūtu manu mīlestību uz citiem. Nelaimes un sekojošie atgadījumu padarījuši mani nepaļāvīgu.

Jēzu, šķīstī manu zemapziņu, lai Tava gaisma mani caururbj un lai nekad manī nevalda tumsa. Aizskar, ar savas žēlastības spēku manas dvēseles pamatus, kur atrodas pieķeršanās materiālajiem labumiem, kas rada manī nemieru un bailes. Šķīstī mani, lai mans gars aizvien vairāk atveras uz Tevi. Dziedini mani no ne paļāvības uz Tevi un tavu Vārdu. Jēzu, lūdzu Tevi dziedini mani no šokiem un traumām, kas radušies no zaudējumiem un nerealizētām vēlmēm. Dziedini mani no jebkādas iekšējās tumsības un pārsien brūces, kas atrodas manas zemapziņas dziļumos. Lai mans “es” atrod mieru Tevī, Jēzu.

Lūdzu tevi par visiem garīgi slimajiem un tiem kuri atrodas depresijā. Atņem viņu smagumus, iztīri brūces kuras rada slimība. Sargā bērnus kurus skārušas smagas iedzimtas traumas. Dziedini jebkādas slimības, kas izsauc personas sadalīšanos, jebkādus sasprindzinājumus, bailes, neirozes un psihosomatiskās slimības. Dziedini tos, kuri kļuvuši garīgi slimi no zaudējumiem, kas pārdzīvoti ģimenē, studijās, darbā. Attālini no viņiem jebkādas domas par pašnāvību un atbrīvo viņus no jebkāda sasprindzinājuma.

Jēzu esi valdnieks pār mūsu dvēselēm. Dziedini tos, kuri ir nodarbojušies ar okultismu. Atbrīvo viņus no nākotnes pareģošanas un maģijas pareģošanas sekām. Dāvā viņiem atpūtu un atgriez viņiem mieru.

 

6. Lūgšana par miesas dziedināšanu.

“Un, kad vakars metās, tie atveda pie Viņa daudzus velna apsēstus, un Viņš (ļaunos) garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus slimos, lai piepildītos Isaja vārdi, kas saka: Viņš uzņēmās uz sevis mūsu vājības un nesa mūsu sērgas.” (Mt8,16-17)

Jēzu dziedini manu miesu. Lūk es nāku Tavā priekšā ar manām fiziskajām ciešanām un briesmām, kas draud manam organismam. Dziedini mani no slimībām, kuras bojā manu organismu.

(Nosauc savas slimības)

Sargā mani no jebkādām slimībām! Ja Tava griba ir uz to, lai nestu slimības krustu, tad pieņemu to un lūdzu Tevi dāvā žēlastību nest šo krustu ar mīlestību. Jēzu, dziedini arī manus ģimenes locekļus un manus radiniekus.

Jēzu, lūdzu Tevi, ja Tēva griba ir, ka viņi ciestu, dāvā viņiem žēlastību šo krustu nest ar mīlestību.

Dziedini visas slimības pasaulē. Sargā pasauli no epidēmijām un no nedziedināmām slimībām. Jēzu, ar vienu vārdu Tu vari dziedināt visas mūsu slimības, jo atnāci, lai tās paņemtu uz sevis un mūs izglābtu.

Debesu Tēvs, paldies Tev, ka radīji mani un atpirki caur Savu Dēlu. Paldies par viņa doto dziedināšanu manai miesai un manai dvēselei. Lai miera, mīlestības, izlīgšanas, paļāvības svētība nolaižas pār mani, pār manu ģimeni, pār visu baznīcu un pār visu pasauli. Lai Marija, mūsu Māte, saņem kopā ar mums no Tavas Tēvišķās labestības to visu, kas vajadzīgs mūsu dvēselei un mūsu miesai. Amen.