Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019.gada 25.aprīlī
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks, žēlsirdības laiks ikvienam no jums. Bērniņi, nepieļaujiet, ka jūsos un ap jums valda naida un nemiera vējš. Jūs, bērniņi, esat aicināti būt par mīlestību un lūgšanu. Sātans vēlas nemieru un sajukumu, bet jūs, bērniņi, esiet augšāmceltā Jēzus prieks – Viņa, kas nomira un augšāmcēlās par ikvienu no jums. Viņš uzvarēja nāvi, lai jums dāvātu dzīvi – mūžīgo dzīvi. Tāpēc, bērniņi, lieciniet un esiet lepni par to, ka Viņā esat augšāmcēlušies. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019.gada 2.maijā
Mīļie bērni, ar mātes mīlestību Es aicinu jūs ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz Mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu Viņa mīlestības lielumu. Es Viņu nēsāju sevī – hostiju sirdī, gaismu un pasaules mīlestību.
Mani bērni, arī tas, ka Es uzrunāju jūs, ir zīme Debesu Tēva mīlestībai un maigumam – viens plašs smaids, kas piepildīts ar Mana Dēla mīlestību, aicinājums uz mūžīgo dzīvi.
Mana Dēla asinis tika izlietas par jums mīlestības dēļ. Šīs dārgās Asinis ir jūsu pestīšanai, mūžīgai dzīvei. Debesu Tēvs radīja cilvēku mūžīgai laimei. Nav iespējams, ka jūs, kas pazīstat Mana Dēla mīlestību un Viņam sekojat, nomirtu. Dzīvība triumfēja; Mans Dēls ir dzīvs. Tāpēc, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, lai lūgšana jums parāda ceļu un līdzekļus, kā izplatīt Mana Dēla mīlestību – visaugstākā veida lūgšanu.
Mani bērni, tad, kad jūs cenšaties dzīvot saskaņā ar Mana Dēla vārdiem, jūs lūdzaties. Un kad jūs mīlat cilvēkus, kurus satiekat, jūs izplatāt Mana Dēla mīlestību. Mīlestība ir tā, kas atver Paradīzes vārtus. Mani bērni, jau no paša sākuma es lūdzu par Baznīcu. Tāpēc aicinu arī jūs, Manas mīlestības
apustuļi, lūgties par Baznīcu un tās kalpiem, par tiem, kurus Mans Dēls aicināja. Pateicos jums!

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv