Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2017.gada 25.novembrī

Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā Es aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties un meklējiet mieru. Viņš, kurš atnāca šeit uz zemes, lai dotu jums savu mieru, neatkarīgi no tā, kas jūs esat un kādi jūs esat – Viņš, Mans Dēls, jūsu brālis, caur Mani aicina jūs uz atgriešanos, jo bez Dieva jums nav nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tāpēc ticiet un lūdzieties, un dzīvojiet žēlastībā un gaidot jūsu personisko tikšanos ar Viņu. Pateicos, ka atsaucāties Manam aicinājumam

 

 

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2017.gada 2.decembrī

Mīļie bērni, Es vēršos pie jums kā māte, taisnīgo māte, to māte, kas mīl un cieš, svēto māte. Mani bērni, jūs arī varat būt svēti – tas ir atkarīgs no jums. Svēti ir tie, kas neizmērojami mīl Debesu Tēvu, tie, kas Viņu mīl pāri visam. Tādēļ, Mani bērni, vienmēr cenšaties būt labāki. Ja jūs cenšaties būt labi, jūs varat būt svēti, kaut arī ja paši par sevi tā nedomājat. Ja jūs domājat, ka esat labi, jūs neesat pazemīgi un augstprātība attālina jūs no svētuma. Šajā nemierīgajā pasaulē, kas ir pilna ar draudiem, jūsu rokām, Manas mīlestības apustuļi, ir jābūt plaši atvērtām lūgšanā un žēlsirdībā.

Un Man, Mani bērni, sniedziet dāvanā Rožukroni – rozes, ko Es tik ļoti mīlu. Manas rozes ir jūsu lūgšanas, kas izteiktas ar sirdi, ne tikai ar lūpām. Manas rozes ir jūsu lūgšanas, ticības un mīlestības darbi. Kad Mans Dēls bija mazs, Viņš Man sacīja, ka Man būs daudz bērnu un viņi Man nesīs daudz rožu. Es Viņu nesapratu. Tagad es zinu, ka jūs esat tie bērni, kas Man nes rozes, kad mīlat Manu Dēlu pāri visam, kad lūdzaties ar sirdi, kad palīdzat visnabadzīgākajiem. Tās ir Manas rozes. Tā ir ticība, kas liek visam dzīvē būt padarītam mīlestībā, kas nezina augstprātību, kas vienmēr ir gatava piedot, nekad netiesājot, vienmēr cenšoties saprast savu brāli.

Tāpēc, Manas mīlestības apustuļi, lūdzieties par tiem, kas neprot mīlēt, par tiem, kuri jūs nemīl, par tiem, kas jums ir darījuši ļaunu, par tiem, kas nav iepazinuši Mana Dēla mīlestību. Mani bērni, to es lūdzu no jums, lai jūs atceraties, ka lūgties nozīmē mīlēt un piedot. Pateicos jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv