Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2018.gada 25. augustā

Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, lūdzieties vairāk, runājiet mazāk un ļaujiet, lai Dievs jūs vada pa atgriešanās ceļu. Es esmu kopā ar jums un jūs mīlu ar Savu Mātes Mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz Manu aicinājumu!

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldoi 2018.gada 2. augustā

Mīļie bērni, ar Mātes Mīlestību Es aicinu jūs atvērt sirdis mieram, atvērt sirdis Manam Dēlam, lai jūsu sirdīs dzied mīlestība uz Manu Dēlu, jo tikai no šīs mīlestības dvēselē ienāk miers. Mani bērni, Es zinu, ka jums ir labestība, Es zinu, ka jums ir mīlestība – žēlsirdīga mīlestība. Taču daudziem Maniem bērniem joprojām ir noslēgta sirds. Viņi domā, ka var rīkoties, nevirzot savas domas uz Debesu Tēvu, kurš apgaismo – uz Manu Dēlu, kas vienmēr no jauna ir kopā ar jums Euharistijā un vēlas jūs uzklausīt. Mani bērni, kāpēc jūs nerunājat ar Viņu? Katra no jums dzīve ir svarīga un vērtīga, jo tā ir Debesu Tēva dāvana uz mūžību. Tāpēc nekad neaizmirstiet pateikties Viņam, runājiet ar Viņu. Es zinu, Mani bērni, ka nākamība jums nav zināma, bet, kad jūsu nākamība atnāks, jums būs visas atbildes. Mana Mātes Mīlestība vēlas, lai jūs būtu gatavi. Mani bērni, ar savu dzīvi vienmēr lieciet labas izjūtas to cilvēku sirdīs, ar kuriem jūs satiekaties – miera, labestības, mīlestības un piedošanas izjūtas. Lūgšanā ieklausieties, ko saka Mans Dēls, un tā arī dariet. No jauna aicinu jūs lūgties par saviem dvēseļu ganiem, tiem, kurus ir aicinājis Mans Dēls. Atcerieties, ka viņiem ir vajadzīgas lūgšanas un mīlestība. Pateicos jums!

 

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv