Dievmātes vēstījums Marijai Pavlovič Lunetti 2019. gada 25. jūnijā

Mīļie bērni! Es pateicos Dievam par ikvienu no jums. Īpašā veidā, bērniņi, es jums pateicos par to, ka esat atbildējuši uz manu aicinājumu. Es jūs gatavoju jauniem laikiem, lai jūs būtu stipri ticībā un neatlaidīgi lūgšanā, tā ka Svētais Gars varētu darboties ar jūsu starpniecību un atjaunot zemes vaigu. Es kopā ar jums lūdzos par mieru, kas ir visdārgākā dāvana, kaut arī sātans vēlas karu un naidu. Jūs, bērniņi, esiet manas izstieptās rokas un lepni ejiet ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

pārējie vēstījumi

Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevič Soldo 2019. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu Es jums esmu devusi un vēl došu savas Mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam Manam bērnam būtu īsta ticība un lai ikviens gūtu brīnumainu pieredzi, smeļot no Mana Dēla Vārda avota – no dzīvības Vārda. Mani bērni, Mans Dēls ar savu mīlestību un upuri šajā pasaulē ienesa ticības gaismu un jums parādīja ticības ceļu. Jo, Mani bērni, ticība paaugstina sāpes un ciešanas. Īsta ticība lūgšanu dara jūtīgāku, tā dara žēlsirdības darbus – vai nu atvēlot laiku sarunai, vai sniedzot žēlastības dāvanas. Tie Mani bērni, kuriem ir ticība – īsta ticība, ir laimīgi neatkarīgi ne no kā, jo piedzīvo debesu laimes aizsākumu virs zemes. Tāpēc, Mani bērni, Manas mīlestības apustuļi, es jūs aicinu, lai jūs sniegtu īstas ticības piemēru, lai jūs nestu gaismu tur, kur ir tumsa, lai jūs dzīvotu ar Manu Dēlu. Mani bērni, es to jums saku kā Māte: jūs nevarat iet ticības ceļu un sekot Manam Dēlam bez saviem ganiem. Lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Lai jūsu lūgšanas vienmēr ir ar viņiem! Paldies jums!

 

 
 

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un Mūžīgais Dievs, Kas radīji mūs pēc Savas līdzības un liki mums vispirms meklēt to, kas labs, patiess un skaists, īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums, ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību, lai mēs, apmeklējot interneta lapas, virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un raudzītos ar mīlestību un iecietību uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu
Amen.

Katolis - tā nav profesija, bet tā ir dzīve ar Jēzu sirdī un ar Mariju pie rokas. Marijas vislielākā vēlēšanās ir  mūs visus aizvest pie Dieva. Un īpaši pēdējā laika Viņa mūs visus pamāca ar saviem vēstījumiem no Medjugorjes. Daži tos pieņem un pēc tiem dzīvo, daži tikai plecus parausta. Tā ir mūsu izvēle, ko un kā mēs pieņemam.

 

 

Ieteikumus, sūdzības sūtīt:    juris-e@inbox.lv