Vissvētākās Jaunavas Marijas

Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma

 

Dieva Māte!

Pārņem visu cilvēci ar Tavas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

 

Laikā no 1961-1974.g. kādai sešu bērnu mātei Ungārijā parādījās Vissvētākā Jaunava Marija, aicinot lūgties un godāt Viņas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu. Svētā Jaunava Marija sacīja: tik daudz grēki ir pārņēmuši pasauli, palīdziet man glābt dvēseles.

Es došu jūsu rīcībā Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu.

Es esmu jūsu labestīgā un mīlošā Māte, vienota ar  jums roku rokā, es glābšu pasauli. Es dodu jums Manas  Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, jums ir jāaizdedzina ar to savas sirdis un tālāk jāaizdedzina arī citas sirdis.

Kur pastāv Marijas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas noslēpums?    

Dievmāte saka: „Es došu jums Manas  Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, lai jūs to tālāk nodotu no sirds uz sirdi. Tas būs kā liels brīnums, kas padarīs aklu sātanu, tā ka tas vairs nespēs darīt ļaunu un pazudināt dvēseles. Šī liesma ir mīlestības un saticības liesma. Tā, lūk, mēs ar mīlestības liesmu dzēsīsim naida uguns liesmas. Es esmu šo žēlastību saņēmusi caur  Mana Dēla piecām svētajām rētām no Pirmsmūžīgā Debesu Tēva žēlsirdīgās Mīlestības.”

Tai laikā, kad Dievmāte man to runāja, es sapratu, kādā neizsakāmā pilnībā Dievmātes griba ir vienota ar Vissvētākās Trīsvienības gribu. Dievmāte apsolīja, ka Viņa paliks ar mums vienmēr, lai uzturētu šo Mīlestības liesmu visā pasaulē, un lai tā apspīdētu visu pasauli kā Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma. Dievmāte sacīja:

„Ar Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu es darīšu aklu sātanu!

Ja jūs katrs pieņemsiet savā sirdī Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, tad grēks tiks izskausts.”

 Dievmāte saka: „Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma izplatīsies visās tautās. Ne tikai tajās, kuras pieder katoliskajai baznīcai, bet arī visās citās tautās, kuras vien ir apzīmētas ar Mana Dievišķā Dēla Krusta zīmi.

Tādēļ es gribu, lai Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma tiktu pazīta visur, tāpat kā visā pasaulē pazīstams mans vārds.

Lai Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma skar un palīdz arī mirstošiem un nabaga dvēselēm šķīstīšanas ugunī.

Caur Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu sātans tiks padarīts akls un viņš nespēs uzbrukt īpaši mirstošajiem, jo tieši mirstošs cilvēks pārdzīvo vislielākās cīņas brīdi ar sātana kārdinājumu. Manas Sirds Mīlestības liesmas maigajā gaismā atgriezīsies grēcinieki, tādēļ ka es ilgojos, lai neviena dvēsele neietu pazušanā.

Lūk, mans lūgums: „Sadalieties savā starpā tā, lai starp visiem cilvēkiem visā pasaulē nebūtu nevienas nakts minūtes, kurā kāda dvēsele nebūtu nomodā. Cik ilgi kāds, atsaucoties uz Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, paliks nakts lūgšanā nomodā, tik ilgi neviens mirstošais viņa apkaimē, es to jums apsolu, neaizies pazušanā uz elli. Ja jūsu starpā būs daudz šādu gandarītāju dvēseļu, tad pietiks, ka katrs no jums tikai 5 minūtes naktī palūgsies.

 Jo sirsnīgāka būs jūsu lūgšana, jo vairāk sātans tiks darīts akls. Un nabaga mirstošie atgūs jaunus spēkus, lai spētu savā dvēselē pieņemt galējo lēmumu izvēlēties piederēt Dievam un nepadoties sātana izmisuma kārdinājumiem. Savu Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu es ilgojos dāvāt arī dvēselēm šķīstīšanas ugunī.

Tās ģimenes, kuras ceturtdienā un piektdienā savās ģimenēs izpildīs gandarīšanas nomoda stundu, saņems īpašas žēlastības, ka pēc vienas dienas gavēņa ar maizi un ūdeni es astoņu dienu laikā atbrīvošu no šķīstīšanas uguns kādu no viņa ģimenes mūžībā aizgājušiem tuviniekiem.  

„Kurš pirmdienās gavēs ar maizi un ūdeni, tas atbrīvos vienu priestera dvēseli no šķīstīšanas uguns.

(Nedrīkst gan badoties, bet ir obligāti un nepieciešami jāēd maize un ūdens)

 Ja kāds, atsaucoties uz manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, lūgsies 3x „Esi sveicināta Marija..”, tā atbrīvos vienu dvēseli no šķīstīšanas uguns.

Kurš novembra mēnesī, atsaucoties uz manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, palūgsies  vienu reizi „Esi sveicināta Marija..”, tas atbrīvos 10 dvēseles no šķīstīšanas uguns.

Es steidzinu jūs, mani bērni!

Es nespēju vairs ilgāk sevī paturēt Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, ļaujiet, lai tā aizdegas. Lūdzu pieņemiet lēmumu veikt pirmo soli, lai  es varētu redzēt jūsu labās gribas sākumu. Tikai pirmais solis ir grūts, ticiet man. Ja tikai jūs darīsiet pirmo soli, tad lielā varenībā Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma izlauzīsies cauri jūsu dvēseļu šaubām un neticībai, un tad kā maiga gaisma apspīdēs jūs visus. Ja kurš tikai gribēs pieņemt manu aicinājumu, tad žēlastības straumi vairs neviens nespēs apturēt un jūs būsiet neizsakāmi pārsteigti par žēlastību pārbagātību un arī jūs sludināsiet visai pasaulei to, ko es jums jau sacīju. Līdzīga žēlastību bagātība vēl nekad nav izlijusi pār pasauli kopš tā brīža, kad Dieva Dēls kļuva cilvēks...-  Lai jūsos nav baiļu! - Ikkatram no jums labas gribas cilvēkam es došu nepieciešamo žēlastības stiprinājumu. Jums ir tikai jāgrib sākt. Caur Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu es došu jūsu dvēselēm gaismu, lai jūsu pirmie soļi būtu droši un noteikti. Jums tikai jāpieņem lēmums un noteikti jāsper šis solis, lai izmantotu šīs lūgšanas un Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmas žēlastības. Es steidzinu jūs uz to!

Jūs visi man esat vajadzīgi.

Mana Bezvainīgā Sirds deg aiz Mīlestības, kāda man ir pret ikkatru no jums. Es nespēju ilgāk šo Mīlestību paturēt sevī. Kā dinamisks spēks tā plūst no manas sirds pār jums. Es esmu jūsu Māte, es spēju un ļoti gribu jums palīdzēt, bet tādēļ jums ir jāatsaucas manam aicinājumam!

 Jūs esat vajadzīgi man visi, atsevišķi ikkatrs viens un kopā. Nevilcinieties, jo sātans tādā mērā tiks padarīts akls, kādā mērā jūs atsauksieties manam aicinājumam. Atbildība ir liela, bet jūsu pūles nebūs veltīgas. Visa pasaule būs  vienota ar mani, Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma aizdegsies un atspīdēs ikkatrā pasaules malā, un sātans arī tiks padarīta nekaitīgs un nespēs vairs lietot savu bezkaunīgo spēku. No jums ir atkarīgs tikai tas, lai jūs neatmestu ar roku, neatstātu novārtā šo sagatavošanās, šo gandarīšanas lūgšanas laiku. Nepalieciet pasīvi, bet atsaucieties Manam svētajam aicinājumam. Caur nedaudzajiem, caur  maziņajiem ir jāaizsākas pasaulē šai lielajai žēlastības straumei, kas atdzīvinās visu pasauli.

Ikkatram, kuram rokās nonāk šis vēstījums, tas ir jāuzskata kā personisks Dievmātes aicinājums atsaukties tam.

„Jūs visi esat mani bērni un es esmu Māte jums visiem.”

 Lūdziet svēto Jāzepu, manu svēto Līgavaini. Viņš Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmai meklēs vietu cilvēku sirdīs, tāpat kā reiz meklēja vietu Manam Dievišķam Dēlam Betlēmē.

 

Kādā veidā mēs varam  līdzdarboties Dievmātes aicinājumam - ieteiktie līdzekļi:

1) ņemt dalību svētajā Misē

Ja jūs esat žēlastības stāvoklī un ņemat dalību svētajā Misē, it īpaši tad, ja tā  jums nav obligātais svētdienas pienākums, tad Mīlestības liesma plūdīs no Manas Sirds tā, ka šajā laikā sātans tiks apžilbināts un kļūs padarīts akls. Dalības ņemšana svētajā Misē paceļ līdz vis augstākai pakāpei, un panāk sātana apžilbināšanu līdz vis augstākai pakāpei.

2) Svēto Kunga Jēzus Asiņu spēks

Arī Svētās Mises laikā un arī pēc Svētās Komūnijas Kungs Jēzus runāja par savas Vissvētās Asins spēku.

Mans Galds ir vienmēr ir klāts, es kā saimnieks esmu dāvājis jums visu, mans Galds ir nemainīgi klāts. Es atdodu jums pat sevi pašu. Pūlieties pieņemt manas Vissvētās Asinis jūsu dvēselēs. Jūs ievērosiet dzīvīgumu, kuru rada jūsos Manas Asinis.  Neesiet vienaldzīgi. Lai neved jūs pie dievgalda parasts ieradums, bet gan jūsu sirds degošā mīlestība. Manas Sirds Mīlestības liesma vienotībā ar jūsu sirds mīlestību sadedzinās ikkatru grēku jūsu dvēselē.

3) raugies nemitīgi manās acīs

kuru caururbjošais skatiens padara aklu sātanu. Es gribu, lai jūs savās cīņās būtu stingri vienoti un paļautos balstītos uz mani un vienmēr skatītos augšup.

4) ikdienas upurēšana

 Dievmāte sacīja: „Upurējiet savus ikdienas darbus Dieva godam! Ja jūs esiet žēlastības stāvoklī, arī caur to, ka jūs upurējat Dievam savus darbus, sātanam iestājas aklums un viņš nespēj jums kaitēt. Dzīvojiet tādēļ manā žēlastībā, lai sātana aklums palielinātos arvien vairāk un tas sniegtos arvien lielākos apmēros. Daudzās žēlastības, ko es jums dodu, (bet jums ir pienākums tās aizvien labāk izmantot), radīs nākotnē daudzu dvēseļu labošanos.”

5) upuris un lūgšana.

- ... lūk jūsu darbības līdzekļi. To mērķis ir aktualizēt atpestīšanas darbu. Ak, kaut jūsu ilgas sasniegtu Debesu Tēva troni. Aizdedzaties kā degošs krūms, kurš deg un tomēr nesadeg. Tādi upuri ir vajadzīgi, kuri deg un kuru liesmojošā mīlestības uguns ir spējīga aizsniegt debesis.

6) ticība un paļāvība.

Jēzus sacīja: „Bez ticības un paļāvības nespēj jūsos iesakņoties neviens tikums. Jūsu  ticība un paļāvība ir Dieva nākotnes nodomu stiprākie pamat balsti. Drīz Kungs sāks īstenot savus nodomus. Un tagad ir sagatavošanas laiks. Pārdomājiet manu vārdu svarīgumu. Jūsu pirmajam solim Vissvētākā Trīsvienība dod savas žēlastības spēku un drosmi. Bet jūs tikai nedrīkstat vilcināties un atlikt šo pienākumu iesākt, jūs nedrīkstat šo problēmu nokārtot, vienkārši atmetot ar roku”.

Dieva Māte sacīja: „Mans bērns! Tici manam mātišķam spēkam. Pazemība un upuris! Tās ir divas pamat lietas, kam ir jāpiepilda jūsu dvēseles. Tici un paļaujies! Tagad visbeidzot ietici manam mātišķam aizbildnības spēkam, kurš sātanu padara aklu un pasauli izglābj no bojāejas!”

7) Apmeklējiet bieži Vissvētāko Euharistijas Sakramentu - aicinājums uz adorāciju.

Jēzus sacīja: „Ja jūs pie Manis nenāksiet, kā gan Es spēšu jums tad dāvāt savas žēlastības. Visu žēlastību pilnība ir Manā Sirdī. Mana Sirds ir neizsmeļama savā Mīlestībā.”

8) gandarīšanas un nomoda stundas svinēšana ģimenē.

- ir kā vislabākais līdzeklis. Mans vissirsnīgākais mātišķais lūgums ir: Es jūs lūdzu, lai katru  ceturtdienu un piektdienu jūs uzskatītu kā īpašas žēlastību dienas un abas šīs dienas jūs pilnībā upurētu  īpašai gandarīšanai mana Dievišķā Dēla pārlūgsmei. Veids, kā gandarīt, ir gandarīšanas nomoda stunda ģimenē. Šīs stundas laikā, kuru jūs savas ģimenes ietvaros gandarīšanas noskaņā pavadīsiet, lūdzieties dažādas lūgšanas (piem. Rožukroni).  Dziediet garīgas dziesmas ar domu par 5 mana Dievišķā Dēla rētām, sākat šo ģimenes lūgšanu ar garīgu lasīšanu pie aizdegtas sveču dienā svētītas sveces. Šo lūgšanu stundu noturiet vismaz divatā vai trijatā, tādēļ, ka jūs ziniet, - Jēzus sacīja, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Ja tas iespējams, noturiet šo lūgšanu stundu jebkurā dienas laikā. Pirms šo lūgšanu stundu iesākat, nepieciešams piecas reizes sevi apzīmēt ar krusta zīmi, tādā veidā atvēlot sevi Debesu Tēva žēlsirdīgajai Mīlestībai. Tas tuvinās jūs Pirmsmūžīgajam Debesu Tēvam un jūsu sirdis piepildīsies ar žēlastībām.

„Vai redzi, mans bērns, ka es jums gribu palīdzēt piecelties un jūs aizvest uz mūžīgo Tēviju,  kuru  jums ir atvēris Mans Dievišķais Dēls par savu neizmērojamo ciešanu cenu.”

Dievmāte lūdza izplatīt visā pasaulē šo lūgšanu:

Dieva Māte!

Pārņem visu cilvēci ar Tavas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

 

Dievmāte lūdza, lai mēs pie katras savas lūgšanas vienmēr to pievienotu un kā jo biežāk to savā sirdī atkārtotu:

Dieva Māte!

Pārņem visu cilvēci ar Tavas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

Lūk, tieši šī ir tā lūgšana, kuras spēkā jūs spēsiet padarīt aklu sātanu.

* * *

 

„Visur vētrās, kas tagad uzsākas pasaulē, es visur būšu kopā ar jums. Es esmu jūsu Māte! Es gribu un varu jums palīdzēt! Visur spēsit pamanīt, kā uzliesmo Manas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesma, kas apgaismo debesis un zemi, un ar kuru Es apgaismošu pat miegainas un pasīvas dvēseles.”

„Tu arī esi māte un es dalos ar tevi manās neizmērojamās ciešanās. Apdomā, ... , ja kaut vienam no taviem sešiem bērniem draudētu pazušana, kas tās būtu par drausmīgām sāpēm priekš tevis! Bet Es? Ak, manas mokas ir tās, ka man katru dienu jānoskatās, ka tik daudzi mani bērni iekrīt ellē.

Palīdzi man, palīdzi, palīdzi man, mans bērns!”

 Kad Viņa to izsacīja, tad Viņas sirdssāpes ielija manā sirdī un mana sirds kļuva pilnīgi satriekta.

Dievmāte sacīja: „cik bieži gan mani bērni bez apdomas, kādā vieglprātībā mēdz izteikt vārdus:  ak, Jēzu, Marija, Sāpju Māte, bet viņi nedomā, ka arī tagad es ciešu; ne tikai tad, kad stāvēju zem Mana Dēla krusta.”

 Ir tik svarīgi, lai mēs iepazīstinātu savus līdzcilvēkus ātrāk ar Dievmātes Mīlestībā liesmojošo sirdi, lai caur mūsu lūgšanām sātans tiktu kā jo vairāk padarīts akls un nespētu vairs vest dvēseles pazudināšanā.

* * *

 

 Ja jūs pieņemsiet Manas Sirds Mīlestības liesmu, tad mēs kopā izglābsim pasauli.

 

 Sv. Jāzep, Tavas gādības spēks aptver visus mūsu darbus un rūpes. Tu proti darīt iespējamu to, kas mums šķiet neiespējams. Uzlūko savā tēvišķā mīlestībā visas mūsu ikdienas vajadzības.

  

Vēstījums ģimenēm

Manu īpašu un žēlastībām saistītu bagātu svētību es dodu caur svēto Tēvu Romas pāvestu tām ģimenēm, kuras pieņemot Dieva gribu, līdzstrādā šim cilvēces glābšanas aicinājumam.

Šī svētība ir īpaša un to var saņemt tikai vecāki, kuri audzina bērnus. Ikkatru reizi, kad vecāki labprātīgi pieņem ikkatra bērna dzimšanu, pār viņu ģimeni izlejas neparastas pārbagātas žēlastības.

 

Jēzus mācība

 

Pasaki saviem brāļiem un māsām, ka šāda ir Jēzus mācība: „Ja jūs palūdzaties vienu vienīgo „Tēvs mūsu” vai „Esi sveicināta Marija” tais brīžos, kad jūsu dvēsele cieš,  kad dvēsele atrodas vienaldzības, atsaluma un apātijas stāvoklī, tad šī viena lūgšana ir daudz vērtīgāka un auglīgāka nekā tad, ja jūs garīgās eksaltācijas stāvoklī skaitāt daudz lūgšanas.”

 

Kungs Jēzus man  iemācīja arī vienu īsu lūgšanu un lūdza mani, lai es to daru zināmu tālāk, tādēļ ka šī lūgšana ietekmīgs līdzeklis sātana apžilbināšanai vai padarīšanai par aklu. Lūgšana ir šāda: 

 

(Tas ir domāts kā mūsu gribas vienotība ar Dieva gribu).

 

„Lai mūsu soļi ir vienoti,

lai mūsu rokas pūlas pulcināt kopā,

lai mūsu sirdis pukst kopīgi,

lai mēs savās sirdīs vienoti jūtam nepieciešamu to pašu, ko Jēzus un Marija,

lai mūsu gara domas veido vienību,

lai mūsu ausis kopīgi prastu ieklausīties klusumā,

lai mūsu acis, raugoties Jēzus un  Dievmātes acīs, savienotu mūsu dvēseles, lai mūsu vārdi kopīgi sauc uz Debesu Tēvu pēc Žēlsirdīgās Mīlestības.”

 

* * *

 

Mani bērni, ar jūsu paļāvību jūs varat ņemt no Manis neizmērojami daudz, cik vien gribat daudz žēlastības! Es neaizslēdzu savu Sirdi! Es stāvu jūsu priekšā ar Manas Sirds Mīlestību. Lūk, Es esmu, lai darītu jūs laimīgus.

 

* * *

 

Palīdziet man glābt dvēseles!

 

 

* * *

 

Dievmātes Bezvainīgās Sirds kronītis

 

(Lūdzas tādā pašā veidā, kā Rožukroni. Caur šo lūgšanu Dievmāte apsolīja īpašas žēlastības)

Sākumā: Nepieciešams piecas reizes sevi apzīmēt ar krusta zīmi ar domu par piecām Jēzus  rētām.

 

Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

 

Tēvs mūsu..

Esi sveicināta, Marija...

Es ticu uz Dievu..

 

Uz lielajām zīlēm:

Sāpju pilnā un Bezvainīgā Jaunavas Marijas Sirds, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.

 

Uz 10 mazajām zīlēm:

Dieva Māte, glāb mūs ar Tavas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu.

 

Beigās 3 x :

Gods lai ir Tēvam, un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.

 

Dieva Māte!

Pārņem visu cilvēci ar Tavas Bezvainīgās Sirds Mīlestības liesmu, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.

* * *