Dievmātes Asaru kronītis

 

1930.g.08.03. Dievmāte iedeva šo kronīti māsai Amālijai Brazīlijā.

Tas sastāv no 7 daļām tāpat kā ciešanu kronītis.

Sākumā: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu! Krītot ceļos pie Tavām kājām, mēs upurējam Tev Asaras, kuras izlēja Tava Māte, kura sāpēs un mīlestībā pavadīja Tevi ciešanās Tavā Krusta ceļā.

Liec, Vismīļais Jēzu, lai mēs sirdī pieņemtu Tavas Vissvētākās Mātes ciešanu un mīlestības asaras,  un virs zemes mēs tā izpildītu Tavu svēto gribu, lai būtu cienīgi Tevi slavēt un godināt Debesīs mūžīgi.

Uz lielām zīlēm:

Ak, Jēzu! Uzlūko Tavas Mātes, kura Tevi mīlēja vairāk par visiem virs zemes un vispatiesāk mīl Tevi Debesīs,  Asaras.

Uz mazām zīlēm:

Ak, Jēzu! Tavas vissvētās Mātes asaru un ciešanu dēļ un Tavu Visdārgāko Asiņu dēļ uzklausi mūsu lūgšanu.

Beigās 3 x lūdzas kā uz lielām zīlēm.

Noslēguma lūgšana:

Ak Marija, mīlestības, ciešanu un žēlastības Māte, mēs lūdzam Tevi, apvieno savas lūgšanas ar mūsējām, lai Jēzus, Tavs Dievišķais Dēls, dzirdētu mūsu lūgšanu un Tavu Mātes asaru vārdā, reizē ar žēlastību, kuru lūdzam, dāvātu mums mūžīgās dzīves kroni. Amen.

Uz medaljonu.

Sāpju Māte, Tavas asaras sagrauj elles valstību. Caur Tavu dievišķo pazemību, krustā sistais Jēzu, pasargā visu pasauli no tai draudošiem maldiem.

Visdārgāko Jēzus Mātes asaru kronīti lūgsimies īpaši pazemīgi, tā vēlās Visdārgās Jēzus Asins Karaliene.

 

Apsolījumi, ko Dievmāte deva māsai Amālijai.

Mans Dēls labprāt dāvās visas žēlastības, kuras lūgsiet Manu Asaru vārdā…. Ar šo kronīti sātans tiks uzvarēts un elles valstība sagrauta.

Dieva Māte grib, lai šo kronīti lūgtos Marijas stundā (19-20 ) atceroties Viņas vientulību  un sāpes Klusajā sestdienā.

Svētais Arsas priesteris teica:

Pēc tam, kad Jēzus mums deva visu, ko virs zemes varēja dot, Viņš vēl padarīja mūs par tā, ko mums deva visdārgā Viņa un mūsu Māte, mantiniekiem. Visdārgās Mātes Asaras ir neatsverams mantojums, tikai šo bagātību mēs līdz šim maz pazinām un maz izmantojām.

20.februāris ir Vissvētās Debesu Mātes Asaru Diena.

 

Dievs sveic Tevi , Marija! 3 x

Ak, Marija, es sveicu Tevi  33000  reizes, kā eņģelis Gabriels Tevi sveica. Tu priecājies savā sirdī, un es priecājos savā sirdī, ka svētais eņģelis Gabriels atnesa Tev debesu sveicienu “Ave Marija” .

Tas aizvieto 9 roћukroņus.3x lūdzoties.

1642.g