Piecpadsmit minūtes Vissvētākā Sakramenta priekšā.

 

Tēvs KLARETS (1807-1870), arhibīskaps Kubā , nodibināja Marijas Bezvainīgās Sirds dēlu – Klaretiešu  misionāru kopienu. Šos meditāciju tekstus apkopojusi un izdevusi Vīnes arhibīskapija 1988.g. Tēvs Klarets ir personīgā sarunā ar Jēzu, pie tam Jēzus griežas pie katra no mums.

 

Nav nekādas nepieciešamības censties iegūt daudz zināšanas, lai Man patiktu – pietiek, ka Mani ļoti mīli. Tāpēc runā ar Mani vienkārši, kā ar savu tuvu draugu.

Vai tu gribi Man kaut ko lūgt vai par kādu kaut ko palūgt?

Nosauc man viņa vārdu un saki Man, ko tu vēlies, ko lai es priekš viņa pašlaik izdaru. Vēlies daudz! Nevilcinies, lūdz! Runā ar mani tikpat vienkārši un atklāti par nabadzīgajiem, kurus tu gribi mierināt; par slimajiem, kurus tu redzi ciešot, par maldos nokļuvušiem, kuriem tu gribētu palīdzēt atgriezties uz patiesā ceļa. Saki Man par viņiem visiem kaut vienu vārdu!

Un tu, vai tu ilgojies pēc kādas žēlastības?

Saki Man atklāti, ka tu varbūt esi lepns, egoistisks, nepastāvīgs ceļā pie Manis, nevīžīgs... un lūdz Mani nākt tev palīgā – mazās un lielās darbībās, kuras tu veic, lai atbrīvotos no saviem netikumiem. Nekautrējies! Debesīs daudz taisnīgo, kuriem piemita šīs pašas kļūdas. Viņi pacietīgi un pazemīgi lūdzās un pamazām atbrīvojās no savām vājībām! Un nevilcinies lūgt  veselību, veiksmīgu darba, mācību norisi. Es varu tev dot visu, tikai Es vēlos, lai tu pats Man to lūgtu, ja tas nāk par labu tev un ved tevi svētuma ceļā. Un kas tev nepieciešams tieši šodien? Ko Es varu priekš tevis izdarīt? Ja tu zinātu , ar kādu prieku Es vēlos tev palīdzēt!

Kādi ir tavi plāni šinī brīdī?

Pastāsti man par tiem. Ar ko tu nodarbojies? Ko tu vēlies? Kā es varu palīdzēt tavam brālim, tavai māsai, taviem draugiem, tavai ģimenei, tavam priekšniekam? Ko tu vēlies priekš viņiem izdarīt? Un kas attiecas uz Mani: vai tev ir vēlēšanās, lai pasaulē par Mani būtu liecība? Vai tu nevēlies saviem draugiem darīt kaut ko labu,  tiem, kurus tu, iespējams, ļoti mīli, bet viņi varbūt dzīvo, nedomājot par Mani. Saki Man, kas tevi šodien īpaši uztrauc? Ko tu īpaši nepacietīgi vēlies? Kādiem līdzekļus tu gribi izmantot, lai to panāktu? Pastāsti Man par neveiksmēm, un es nosaukšu tev to cēloņus. Vai tu vēlies, lai es būtu pret tevi labvēlīgs?

Varbūt tu esi sliktā garastāvoklī vai tevi nomāc skumjas?

Pastāsti Man par to sīkāk - par ko tu skumsti? Kurš tevi apvainoja? Kurš ievainoja tavu patmīlību? Kurš tevi nicina? Dalies savās domās ar mani, un drīz vien tu visu sapratīsi un teiksi Man, ka tu, sekojot Manam piemēram, visu piedod un visu aizmirsti. Kā balvu tu saņemsi Manu mierinošo žēlastību. Varbūt tu esi bailīgs? Vai jūti dvēselē to nenosakāmo nomāktību, kaut arī nepamatotu,  bet nemitīgi mokošu tavai sirdij. Meties manas apredzības rokās! Es esmu ar tevi, pavisam blakus. Es visu redzu, visu dzirdu un neatstāju tevi nevienu acumirkli. Tu jūti antipātijas cilvēkos, kuri iepriekš tevi mīlēja, bet tagad viņi ir tevi aizmirsuši un bez iemesla attālinājušies no tevis? Lūdz mani par viņiem, lai viņi nekļūst šķērslis tavā ceļā uz svētumu.

Varbūt tu gribi dalīties ar mani kādā īpašā priekā?

Kāpēc tu neļauj Man tajā dalīties, es taču esmu Tavs draugs? Pastāsti man, kas iepriecināja tavu sirdi un izsauca tevī smaidu kopš mūsu pēdējās tikšanās? Varbūt tu piedzīvoji patīkamu pārsteigumu, varbūt saņēmi priecīgu vēsti, vēstuli, labvēlības zīmi, varbūt pārvarēji grūtības, atradi risinājumu bezizejas situācijā? Tas viss – Manas darbības. Tu vari Man vienkārši teikt – Pateicos Tev, mans Tēvs!

Tu gribi Man ko apsolīt?

Es lasu tavas dvēseles dziļumos. Cilvēkus tu vari viegli piemānīt, bet ne Dievu. Runā ar Mani pilnīgi atklāti. Tu esi stingri nolēmis neļauties nekādiem cēloņiem, kas ievestu tevi grēkā un atteikties no priekšmetiem, kuri nāk tev par sliktu; nelasīt vairs to grāmatu, kura ieved nemierā tavu iztēli, nebūt kontaktā ar cilvēku, kurš satricina tavas dvēseles mieru. Samierinies ar šo cilvēku, kurš ir apvainojis tevi. Esi atkal pazemīgs un laipns ar to, uz kuru tu līdz šim skatījies kā uz ienaidnieku. Un tagad ej atkal atpakaļ pie savām ikdienas nodarbēm, pie tava darba, ģimenes, mācībām.. Neaizmirsti šīs 15 minūtes, kuras mēs šeit pavadījām kopā. Saglabā, kā vien vari, klusumu, pazemību, iekšējo sakopotību, mīlestību uz tuvāko. Mīli Manu Māti, viņa ir arī tava Māte!

Un nāc pie Manis atkal, nāc ar tādu sirdi, kura pārpilna mīlestības, vēl pilnīgāk atdodoties Man. Tad tu atradīsi Manā sirdī ar katru dienu jaunu mīlestību, jaunu žēlastību, jaunu mierinājumu...