Tautas rožukronis

Ielādēt rakstu doc formāta (55 kB)

 

05.06.99

Ar visskaistāko mūsu dvēsele piepildās tad, kad mēs gribam veltīt Dievam laiku. Vislabākais, kā veltīt Dievam laiku, ir adorācija, uzlūkot un satikt Kungu Jēzu Vissvētākajā Euharistijas Sakramentā. Vissvētākā Jaunava Marija , mūsu Māmiņa, arī izsaka mums tādas savas sirds ilgas: - mīļie bērni! Es aicinu jūs, lai jūs iemīlētos Vissvētākajā Euharistijas Sakramentā. Pielūdziet Jēzu, mīļie bērni, savās draudzēs un tā jūs kļūsiet savienoti ar visu pasauli, Jēzus kļūs jūsu draugs. Rožukronis ir arī tāda lūgšana, kurā Dievmāte mūs aicina ietvert, apjozt visus savas dzīves notikumus, problēmas, savus tuviniekus, visu pasauli. Rožukroni Dievmāte sauc par tādu žēlastības ķēdīti, ar kuru var sasiet ļauno garu, lai tas nespētu kaitēt cilvēkiem un ar Rožukroni var saturēt, saglābt tādas situācijas, kas draud atnest postu. Gribētos dažus piemērus šodien, piemēram, no amerikāņu dzīves. Stāstīja priesteris Daniels Onžs, kas martā bija Rīgā (bija radio, arī mūsu baznīcā, seminārā u.c.). Šis priesteris, kas ir visā pasaulē atzīta autoritāte, un īpaši jaunatnes vadītājs, sacīja par Dievmātes parādībām Medjugorjē šādus vārdus: paskatieties uz Medjugorji, pateicoties tam, Viņai, šīm atklāsmēm, kuras mēs no turienes saņemam, paveras skatiens nākotnē, kad es raugos uz Medjugorjes Dievmāti, es redzu, kas mani personīgi gaida manā dzīvē. Es zinu droši, ka kādu dienu, es pats savām acīm varēšu ielūkoties Jaunavas Marijas, manas debesu Mātes, acīs. Es pat drīkstēšu viņu sirsnīgi noskūpstīt, noglāstīt Viņas vaigu, bet man nav ne mazākās skaudības pret vizionāriem Vicku, Mirjamu, Ivanu, Mariju, Jēkabu, tādēļ, ka es zinu, ka arī mani tas pats gaida, ko viņi redz šodien, Medjugorjē, satiekoties ar savu debesu Māmiņu. Paies tikai dažas stundas, dienas, mēneši vai daži gadi, un es būšu miris un atstāšu šo pasauli un mana nākotne ir tā, ka es ieraudzīšu Vissvētākās Jaunavas Marijas acu skaisto krāsu, ielūkojoties Viņas acīs. Un tieši tādēļ tur Medjugorjē Dievmāte parādās, lai mums ļautu saprast, cik debesis ir tuvu. Tas, kas notiek Medjugorjē, tas ir pravieša darbs, tas mums ir aicinājums atkal virzīt savu dzīves ceļu uz debesīm, tādēļ, ka tikai debesis ir svarīgas. Tur, kur es redzēšu Dievu, tur, kur es mantošu savas miesas augšāmcelšanos no miroņiem, tur, kur es būšu tik tuvu manai debesu Mātei. Šodien, šai pasaulē, kur cilvēki ir tik ļoti sakoncentrējušies uz savu es un rūpēm par sevi, pasaulē, kur cilvēks ir it kā ieskauts betona skavās, debesu Māte mums šai Medjugorjes ciematā atver svaiga gaisa avotus. Beidzot iespējams uzelpot no šīs saspīlētās pasaules, jo tur ir redzamas atvērtas debesis. Tālāk viņš saka, cik daudz atnāca pasaulē svētības no Lurdas Dievmātes parādībām un Fatimā, daudz vairāk, nekā visu teologu spriedumi un sarakstītās grāmatas, bet kā saprast to, ka šodien jau 18 gadus Dievmāte parādās, kad agrāk nekad tā nav bijis. Priesteris to izskaidro tā - šodien pasaule ir daudz vairāk slima nekā bija toreiz Fatimas un Lurdas laikos. Šodien pasaule ir slima ar nāvējošu slimību, pasaule it kā dodas pretī savam sabrukumam, un tādēļ ir vajadzīgas tik stipras zāles kā šodien Dievmāte mums pasniedz šai Medjugorjē. Varētu dažus piemērus minēt par Rožukroņa lūgšanu. Rožukronis amerikāņu modē: priesteris Deniss Nolands strādāja Indiānas universitātē kā teoloģijas pasniedzējs un tad viņš 1984.gadā bija aizbraucis uz Medjugorji. Atgriezies no turienes, viņš, protams, pastāstīja savā prasmīgā formā studentiem par visu, kas tur redzēts, un aicināja savus studentus katru dienu pirms lekcijas noskaitīt vienu noslēpumu Rožukroņa. (10 Esi sveicināta..) un studenti tā arī darīja. Un drīz vien šīs lūgšanas augļi un žēlastības sāka kļūt redzamas. Lekcijas kļuva ļoti interesantas, diskusiju veidā, tā, ka studenti paši uzdrošinājās izteikties, viņiem radās liela interese par šiem ticības jautājumiem un viņi ļoti daudz uzzināja un smēlās priekš sevis un saprata, ka Dievs ir dzīvs un Dieva klātbūtne arī šai pasaulē dzīva. Daudzi citi studenti arī sāka Dievu ņemt nopietni un tā pie šī pasniedzēja Denisa sāka nākt pat protestanti, ebreji un ateisti, kuri prasīja, lai arī viņiem iedotu Rožukroni. Šai universitātē kā jau visur, bija tāda kapela un kapellas kopēja stāsta, ka pie viņas esot bijis liels plaukts, atvilktne pilna ar Rožukroņiem un ilgus gadus šos Rožukroņus neviens nelietoja, veselus 11 gadus. Bet tad, kad šis pasniedzējs Deniss pastāstīja un par Medjugorjes Dievmātes parādībām un iedrošinājās uzaicināt studentus lūgties Rožukroni, ļoti drīz visi šie Rožukroņi no kapellas tika izņemti un tos bija vēl jāpapildina. Tad Deniss Nolands otrreiz 1987.gadā devās uz Medjugorji. Kad viņš atgriezās, studenti stāstīja, ka viņš aicināja arī citus pasniedzējus, lai tie atļautu vai studenti kopā ar viņiem palūgtos Rožukroņa vienu noslēpumu, bet pasniedzēji esot sacījuši, ka studenti tikai savā viltībā grib samazināt lekcijas laiku, un tādēļ izdomājuši šo Rožukroni un bijuši tam pretī. Bet studenti paši tomēr palika pie šīs savas mīlestības un katras lekcijas sākumā noskaitīja šīs 10 Esi sveicināta. Vēlāk arī pasniedzēji, redzēdami, ka šī lūgšana ir patiesa, studentiem pievienojās. Un tā visā universitātē iemājoja brīnišķīgs Dieva miera gars. Un tad kāda studente Linda pastāstīja savam pasniedzējam tādu notikumu, ka mēnesi atpakaļ, viņa sacīja, mans tēvs ienāca manā istabā un paziņoja, ka viņš kategoriski grib šķirties ar māti. Tad meitene pieaicināja savu brāli un viņi nolēma katru dienu vakarā paslēpties kaut kur savas mājas pagrabā un lūdzās Rožukroni par savu tēti un mammu. Pēc nedēļas notika brīnums, tēvs atkal ienāca pie meitenes istabā un sacīja, ka šķiršanās tomēr nebūs. Pēc nedēļas atkal meitene pastāstīja savam pasniedzējam, ka pagājušā svētdienā, mēs pirmoreiz visa ģimene, es, brālis mamma un tētis, visi aizgājām uz Svēto Misi, un vēl pēc nedēļas viņa laimīga gavilēdama stāstīja, ka dzīve mājās kļuvusi tik laimīga, kā vēl nekad līdz šim visus 20 gadus. Un tas bija noticis, pateicoties tam, ka šī meitene kopā ar savu brāli sākusi it kā slepeni lūgties Rožukroni par saviem vecākiem katru dienu, veltījot savus vecākus Dieva Mātes gādībai. Cik daudz var panākt ar ticību? Un Dievmāmiņa tur Medjugorjē arī saka, mīļie bērni, veltījiet laiku Rožukroņa lūgšanai un saka, lai priesteri arī lūdzas Rožukroni un aicina arī citus to darīt. Ar Rožukroni, viņa saka, var atrisināt visas problēmas-ģimenes, nacionālas vai internacionālas. Varētu brīnīties, kā tik vienkāršs līdzeklis var tik lielas lietas darīt. Lūgšana Dievmātei Esi sveicināta.., atkārtota uz Rožukroņa zīlītēm, spēj darīt lielas lietas, tā kā pati svētā Jaunava mums ir apsolījusi, ja kam tikai pietiks ticības, Jēzus saka, tam viss ir iespējams. Tā nu šīs lielās lietas ir atkarīgas no mūsu pazemības, un no mūsu ticības, nevis no kādiem speciāliem, īpašiem vārdiem. Un tā nu mēs droši varam ņemt rokās šo vienkāršo Rožukroni un tikai bērnišķi ticēt un mēs redzēsim, ka arī mūsu dzīvē, ģimenē, visapkārt, pilsētā, notiek lielas skaistas Dieva lietas, kā Tobija grāmatā ierakstīts- kad tu lūdzies ar asarām acīs un darīji labus darbus, rūpēdamies par mirušo apbedīšanu, kad tu atstāji savu pusdienu galdu, lai atkal steigtos kādam palīgā, tad tavas lūgšanas eņģelis Rafaels aiznesa Dievam priekšā un tu biji Dievam patīkams. Bet vispirms par to, ka tu biji Dievam patīkams, vajadzēja, ka tevi piemeklē šis pārbaudījums, un lūk, Tobijs kļuva akls un tad sūtīja savu dēlu pasaulē. Un Kungs viņam sūtīja pretī eņģeli un viņš atnesa gan zāles savam tēvam, gan atrada dzīvesbiedru sev, laulāto draugu. Un tas viss tikai tāpēc, ka šī cilvēka sirds vienmēr dega rūpēties par to, lai darītu labu citiem, lai darītu to, kas Kungam Dievam patīkams. Un tagad eņģelis Rafaels saka, Kungs mani sūtīja izdziedināt tevi un atbrīvot no ļaunā gara tava dēla sievu Sāru. Es esmu eņģelis Rafaels viens no 7, kas stāvam Kunga priekšā. Un ko darīt tad, kad Dieva tuvums tik liels. Eņģelis saka, slavējiet Dievu, un teiciet visiem par viņa brīnumainiem darbiem. Šodien atgriezīsies atkal grupa no Medjugorjes, un šodien atkal tie būs cilvēki, kas būs pieredzējuši Dieva brīnumainos darbus. Tā lai debesu Mātes mīlestība veido no visām ticīgajām sirdīm vienu draudzīgu, mīlestības pilnu Dieva bērnu ģimeni.

Mūsu svētās Mises nodoms arī šodien lai ir tāds, kā Dievmāmiņa sacīja savos Pasludināšanas svētkos 25.03.99.

Dārgie bērni, es aicinu jūs, lūdzieties ar sirdi. Īpaša veidā, dārgie bērni, lūdzieties par to cilvēku atgriešanos, kuri vēl nepazīst Dieva mīlestību. Lūdzieties par tiem, kuri ar naida zobenu un ikdienas zaimiem caurdur jūsu debesu Mātes Sirdi un mana Dēla Jēzus Sirdi. Lūgsimies dārgie bērni, kopā par visiem, kuri negrib pazīt Dieva mīlestību, neskatoties uz to, ka viņi pieder pie baznīcas un atrodas Baznīcā. Lūgsimies, lai atgrieztos, lai baznīca varētu augšāmcelties mīlestībā. Laiks, kurš jums ir dots lai atgrieztos, šo laiku jūs varat pārdzīvot tikai dzīvojot mīlestībā un lūgšanā. Atdodiet Dievam pirmo vietu savā dzīvē un Jēzus, kurš augšāmcēlies, kļūs jūsu lielākais draugs. Es pateicos..

 

Un tikko 25.05.99 Jaunava Marija sacīja:

Dārgie bērni, šodien atkal aicinu, lai jūs atgrieztos, lai Dievam atvēlētu pirmo vietu un aizvien stiprāk ticētu Dievam. Bērniņi, jūs meklējiet mieru un lūdzaties par viss dažādākām lietām, bet jūs vēl neesat atdevuši Dievam savas sirdis, lai viņš tās piepildītu ar savu mīlestību. Lūk, tādēļ es esmu kopā ar jums, lai jūs pamācītu, un tuvinātu jūs Dieva mīlestībai. Ja jūs iemīlēsiet Dievu pār visam, tad viegli jums kļūs lūgties un atvērt savas sirdis. Es pateicos..

 

Tā, lūk, Dievs no mums neko neprasa, kā tikai ticību un to, lai mēs atdotu Viņam sirdi, un kādēļ Dievs vēlās mūsu sirdi? - ne jau tādēļ, lai no tās ko paņemtu, bet tikai tādēļ, kā Dievmāte saka, lai piepildītu ar savu dievišķo mīlestību. Tādēļ Dievs prasa mūsu sirdi un vai tā nebūs mūsu laime, mūžīgās svētlaimes iesākums, ja mēs tā, atverot Kungam savas sirdis, iemantosim Dieva mīlestības piepildījumu savā dvēselē. Un lai šodien savā sirdī slāpstam pēc tā un lai ticam, ka tas ir iespējams un lai lūdzam to Kunga mīlestības piepildījumu visiem, saviem tuviniekiem, tiem, kas netic, tiem, kas mūs sarūgtina, tiem, kas mums pāri dara, lai viņi pazītu Dieva mīlestību un it sevišķi lai Baznīca augšāmceltos un šī augšāmcelšanās var notikt tikai tad, ja visi cilvēki pieņems Dieva mīlestības dāvanu, kuru Kungs, Vissvētākā Trīsvienība pasniedz mums caur Jēzus Māmiņu tai mazajā Viņas radītajā miera oāzē Medjugorjes ciematā. Lai visi šodien sajūtam debesu Mātes mieru un mīlestības klātbūtni.

 

Rožukronis.

Lai lūgtos grēcinieku atgriešanos. Lūdzieties, dārgie bērni, par visiem, ..lūgsimies kopā par viņu atgriešanos. Laiks, kas jums ir dots lai atgrieztos.