Pāvests Jānis Pāvils II Uzticēšanās akts Dievmātei

Pasludināts 13.maijā, 1983.g.Fatimā.

 

Ielādēt rakstu doc formāta (26 kB)

 

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja.

Gadu simteņiem Kristus Baznīca lūdzās ar šīs lūgšanas vārdiem.

Stāvu šodien šai vietā, caur Tevi izvēlēts un caur Tevi mīlēts.

Pirms vairākiem gadu desmitiem Tavs kalps pāvests Pijs 12. uzupurēja un uzticēja Tev visu cilvēci, Tavai Bezvainīgai Sirdij.

Šodien mēs stāvam tuvu otrās tūkstošgades beigām, tāpat kā mans priekšgājējs, gribu atjaunot visas cilvēces uzupurēšanu.

Baznīca II Vatikāna koncilā atjaunoja savu lomu un sūtību šai pasaulē, lai atceramies Kristus vārdus: ‘’ejiet ... un sludiniet evaņģēliju visām tautām ... jo es esmu ar jums līdz pasaules beigām. (MT. 28.19-20)

Un tamdēļ, cilvēces un tautu Māte, Tu, kas zini visas viņu ciešanas un cerību, Tu, kas kā Māte pārdzīvo visas viņu novirzes uz labo vai uz ļauno, uz gaismu vai uz tumsu, kas satrauc visu pasauli. Pieņem mūsu saucienus caur Svēto Garu un Tavu Bezvainīgo sirdi, un ietver savā nebeidzamajā Mātes mīlestībā visu cilvēci un tautas, kuru Tev uzupurējam un uzticam ar rūpēm par laicīgo un cilvēces mūžības likteni.

Sevišķā kārtā uzupurējam tās tautas, kuras visvairāk to vēlās.

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās!’’

Nenicini mūsu lūgšanas.

Pieņem mūsu pazemību, uzticēšanos un uzupurēšanos.

Lai svētītas visas dvēseles, kas paklausīgas Mūžīgās Mīlestības aicinājumam.

Lai svētīti visi tie, kas ik dienas ar neizsmeļamu uzticību saņem Tavus vēstījumus un aicinājumus izpildīt to, ko teiks Tavs Dēls Jēzus, dodot baznīcai un pasaulei priecīgu liecinājumu dzīvei, piepildītu evaņģēlijā.

Esi svētīta Tu pāri visam, Kunga kalpone, kas vispilnīgāk esi paklausīga Dieva aicinājumam. Esi svētīta Tu, kas visa esi savienota ar atpestīšanas upuri Tavā Dēlā.

Baznīcas Māte, rādi gaismas ceļu ticībā Dieva tautai, cerībā un mīlestībā. Palīdzi mums dzīvot Kristus īstā patiesībā uzupurējoties par visu cilvēci visā pasaulē.

Uzticot Tev, Baznīcas Māte, visu pasauli un tautas, uzticam to uzupurēšanos par cilvēci, novēlot Tavai Mātes Sirdij.

Bezvainīgā Mātes Sirds! Palīdzi mums pārvarēt ļaunuma draudus, kas tik viegli iesakņojas laikmetīgajās dvēselēs, kas savos neizmērojamajos veidos apdraud mūsu laikmetu un nākotni.

No bada un kara izglāb mūs!

No atomkara, no pašiznīcināšanās, no jebkura kara - izglāb mūs !.

No grēkiem pret cilvēka dzīvību, no viņa agrās iznīcināšanas - izglāb mūs!

No ieļaunošanās un necieņas pret Dieva bērnu,- izglāb mūs!

No visādām nelikumībām cilvēku sadzīvē starp tautām -izglāb mūs! No Dieva bauslību panicināšanas - izglāb mūs! No pastiprinātas Dieva panicināšanas cilvēku sirdīs, izglāb mūs!

Kristus Māte! Pieņem šo visas cilvēces vaidu saucienu! Ciešanām pilnu visu tautu saucienu!

Lai pasaules notikumos vēlreiz parādās žēlsirdīgās mīlestības uzvara!

Lai ļaunums rimst!

Lai pamostas cilvēku sirdsapziņa!

Lai no Bezvainīgās Sirds visiem izplūst cerību gaisma!

Wydawnietvo Pelikan Warszava 1989