Krusta ceļš

 

 

 

 

+ Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

 

Ievada meditācija

 

Jēzu, Tava Māte aicina mūs pārdomāt par Tavām mokām un nāvi. Viņa aicina pagodināt Tavu Krustu. Esmu gatavs kopā ar Viņu sekot Tev Tavā Krusta Ceļā, ar visu mīlestību, līdzīgi tai kādu parādīja Tev mūsu Māte, sekojot Tev līdz pat Kalvārijai. Vēlos nest savu Krustu, līdzīgi, kā Tu nesi savējo. Lūkojoties uz Tavu piemēru iemāci man, kā palīdzēt citiem, viņu krustu nešanā. Iemāci mūs celties pēc kritieniem.

Marija, Jēzus Krusta Ceļā dodos kopā ar Tevi. Nesu savu, savas ģimenes, Baznīcas un visas pasaules krustu. Es gribētu uz saviem pleciem paņemt katru krustu, lai palīdzētu visiem cilvēkiem. Marija, Tu sacīji Medjugorjes draudzes locekļiem: "Jums draudzes locekļi ir liels un smags krusts, bet nebīstieties to nest. Mans Dēls ir šeit, lai jums palīdzētu". (05.IV.1985.)

Šie vārdi ir sacīti arī man, lai vairotu manu drosmi. Paldies tev. Āmen.

 

 

1.stacija

 

          Jēzu, Pilāts Tevi notiesāja uz nāvi.

 

          Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

"Pilāts sacīja viņiem: Jūs atvedāt pie manis šo cilvēku, it kā Viņš būtu tautas kūdītājs; lūk, es Viņu izjautāju jūsu klātbūtnē un neatradu pie šī Cilvēka nevienas no tām vainām, kādās jūs Viņu apsūdzat; Un Herods arī ne, jo es jūs aizsūtīju pie viņa un, lūk, nekas nav darīts, ar ko Viņš nāvi būtu pelnījis…(Lk23;14-15)

"Taisnais aizies bojā, un neviens to neņem pie sirds, dievbijīgie kļūst nedienu nomākti, un neviens to neievēro. Bet pie miera nāk un atdusas savā dusas vietā mierīgi ikviens, kas godam gājis savu taisno ceļu… Par ko jūs smejaties? Pret ko jūs atverat savu muti un izkarat savu mēli? Vai jūs neesat atkritēju bērni, melu dzimums!"(Is57;1-2-4)

"Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnajiem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā."(1Pēt3;18)

 

Jēzu, lūk, esmu tavā priekšā, bet Tu nenotiesāji mani. Tu neskaties uz manām kļūdām, bet vēlies mani no tām atbrīvot. Paldies! Patiesi nožēloju, ka tik daudz esmu tiesājis citus, ka esmu runājis ļaunu  par saviem tuvākajiem, nereaģējot, esmu izdarījis tik daudz netaisnību citiem.

Jēzu, dāvā man žēlastību, no šī brīža pilnībā piederēt Tev. Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri iet krusta ceļus, kāpjot Križevacā, vai kaut kur citur. Esi viņiem žēlsirdīgs, atcel spriedumu, kura dēļ viņi cieš, vai kura dēļ viņi sagādā ciešanas citiem. Lai visi cilvēki kļūst savā starpā par brāļiem un māsām, lai taisnīgie vairs neiet bojā, lai valda mīlestība un miers.

Marija, Tu dzirdēji spriedumu, bet nenosodīji. Paliec ar mani un visiem Saviem bērniem. Paldies, ka sacīji: "Dārgie bērni! Īpašā veidā es ilgojos šovakar aicināt jūs būt izturīgiem kārdinājumos. Padomājiet, kā Visvarenais Dievs dienu no dienas cieš jūsu grēku dēļ. Ja jums atgadīsies ciešanas, salieciet tās kā upuri Dievam. Pateicos, ka atbildat uz manu aicinājumu." (29III.1984.)

 

          (Pēc īsa klusuma brīža upurē Dievam visus savus krustus un ciešanas)

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

 

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

  

 

2.stacija

 

Jēzu, Tu ņēmi uz saviem pleciem Krustu.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Un Viņš savu Krustu nesdams, gāja uz tā saucamo pieres vietu, ebrejiski Golgātu.”(Jņ19;17)

“Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes bija uzkrāvis sev, turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu… Kungs uzkrāva Viņam visus mūsu grēkus. Kad Viņš tika sodīts un spīdzināts, Viņš padevās un neatdarīja savu muti, kā jērs ko ved uz nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā; tā Viņš apklusa un neatdarīja savu muti.”(Is53;4,6b,7)

“Bet Viņš runāja visiem: Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi un ik dienas ņem savu krustu, un seko man… Jo ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemantos visu pasauli, bet pats sevi pazudinās un sev darīs zaudējumus?”(Lk9;23,25)

Jēzu, Tu labprātīgi tajā brīdī paņēmi Krustu, jo tāda bija Tēva griba. Tu atļāvi ņirgāties par sevi, lai mūs atpestītu. Man ļoti žēl, ka tik daudz reižu esmu atgrūdis krustu, izvēloties vieglāko ceļu. Nožēloju, ka pretojos mīlestības un pacietības Krustam izvēloties nesaskaņu, naida, egoisma un nepacietības krustu. Tagad daudz labāk saprotu, ka ar savu izturēšanos apgrūtināju ar krustu sava tuvākā plecus. Piedod man! No šodienas vēlos pieņemt savus krustus, tā pat kā Tu pieņēmi un iemīlēji savējo… Tagad piedodu visiem tiem, kuri tik daudz reižu ir apgrūtinājuši manus plecus  ar smagiem krustiem. Lūdzu par visiem tiem kuri mani ir netaisnīgi apvainojuši, nemīlējuši, par tiem kuri nepiedeva man manas vājības un kļūdas, bet atmaksāja ļaunu ar ļaunu. Es piedodu viņiem un lūdzu Tevi, lai arī Tu man piedotu.

Marija, tagad labāk saprotu Tavu klātbūtni. Izlūdz man žēlastību labprātīgi pieņemt un nest savu krustu. Paldies, ka aicini mani uz lūgšanu, lai spētu pieņemt ciešanas, un pieņemt tās ar mīlestību.

”Dārgie bērni! Šajās dienās, kad ar sirds prieku jūs godināt krustu Križevaca kalnā, es ilgojos, lai arī savu ikdienas dzīves krustu jūs pieņemtu ar prieku. Īpaši, dārgie bērni, lūdzieties, lai jūs spētu pieņemt sāpes un ciešanas ar mīlestību, tā kā to jau darīja Jēzus. Vienīgi tad es varēšu jums dāvināt mīlestību un dziedināšanu, saņemot atļauju no mana Dēla Jēzus. Es  pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.”(11.09.1986.)

Marija, nenogurstoši māci mani, kā pieņemt un nest savu krustu.

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

3.stacija

 

          Jēzu, Tu nokriti pirmo reizi.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Priekš vājajiem kļuvu kā vājais, lai iegūtu vājos. Kļuvi viss priekš visiem, lai katrā gadījumā kādus izglābtu."(1Kor9;22)

“Vakaram iestājoties, atnesa pie Viņa daudzus ļaunā gara apsēstos, un ar vārdu Viņš izdzina garus un dziedināja visus, kas bija slimi, lai izpildītos pravieša Isaja vārdi, kas saka: Viņš uzņēma mūsu vājības un nesa mūsu slimības.” (Mt8;16-17)

 

Jēzu, lūkojos, kā nokriti pirmo reizi. Zini, ka Krusts, kuru nesam  no savas gribas var kļūt ļoti smags. Tev obligāti nebija jākrīt, jo varēji pasaukt palīgā eņģeļu leģionus, bet Tu gāji cietoša cilvēka ceļu. Kļuvi visā mums līdzīgs, atskaitot grēku. Paldies, Tev par to Jēzu. Kad domāju par necieņu ko daudzkārt esmu izrādījis pret mīlestību, ticību un cerību par visiem maniem kritieniem, tad varu tikai sacīt: piedod man! Tik daudz reižu esmu atmetis savu krustu. Izvairījos no tā, bet citiem nācās krist zem tā smaguma. Tādejādi zaudēju ticību un cerību. Un kritu izmisumā…

Jēzu, paldies Tev, ka pēc šī kritiena Tu neatkāpies no šī sava ceļa. Paldies, ka nesacīji Tēvam: vairāk nevaru! Tu piecēlies un gāji tālāk. Jēzu dāvā man spēku piecelties pēc katra kritiena. Pavadi mani, lai es vairs atkārtoti nekrītu.

Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuriem gāju garām bez gatavības sniegt palīdzību, šajos gadījumos, nesniedzot veldzi ciešanās. Jēzu, dāvā viņiem žēlastību piecelties. Iemāci mani, kā palīdzēt citiem.

Mans Pestītāj, ir pasaulē daudz personu, kuras stāvot šīs stacijas priekšā bija izlēmušas vairs nekrist, bet tagad no jauna ir satriektas ar ciešanu, grēku un ļaunumu krustu. Lai Tava žēlastība viņus atrod un no jauna pieceļ.

Zem bagātību un īpašumu iegūšanas tieksmes smaguma, mīlestība un taisnība ir sastopamas aizvien retāk. Daudzi cilvēki ir tik ļoti atkarīgi no materiālajiem labumiem un tik ļoti piesaistīti zemei, ka nespēj vairs piecelties. Jēzu, Tu nokriti par visiem, lai visi spētu piecelties un uzsākt augšāmcelšanas ceļu.

(Lūdzies par to personu, kuru pazīsti, un par kuru zini, ka pārdzīvo smagus pārbaudījumus.)

Marija, Tu bezpalīdzīgi lūkojies uz Tava Dēla kritienu…, bet Tava klātbūtne un Tava uzticība noteikti bija liela palīdzība. Paldies par apsolījumu, ka paliksi ar mums.

“Dārgie bērni! Nē, jūs nesaprotat, cik lielas žēlastības Dievs jums ir dāvājis. Jūs pat negribat papūlēties šais dienās, kad Svētais Gars īpašā veidā jums pieskaras. Jūsu sirds ir aizņemta ar zemes rūpēm, bet pievērsiet savu sirdi lūgšanai un tiecieties pēc tā, lai Svētais Gars nāktu pār jums. Es pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.” (09.05.1985.)

Marija, palīdzi mums staigāt, pieceļ mūs kopā ar mūsu krustiem, un lai Tava Dēla kritiens mūs dziedina.

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

4.stacija

 

          Jēzu, Tu satiki savu uzticīgo Māti, Mariju.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Visi, kas ejat pa ceļu, nāciet un skatieties, vai ir lielākas sāpes nekā manas, kuras man licis izjust Kungs, kad uzliesmoja dusmās… padarīja mani vientuļu un cietošu ik dienas. Lūk, tāpēc raudu, manas acis lej asaras; Mierinātājs ir tālu no manis, Tas, kas varētu mani iepriecināt.”(Rdz1;12,13,16)

“Lūk, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlā un par zīmi, kam pretī runās. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas.”(Lk2;34-35)

 

Marija, Tu satiki Savu Dēlu ceļā uz Kalvāriju. Varēji mierināt Viņu tikai ar skatienu. Arī Viņa skatienā juti, ka uzņemas mūsu ciešanas lai mūs atpestītu. Paldies Tev Marija, ka neaizgāji, ka Tava mīlestība bija stiprāka par rūgtumu. Satiekoties ar skatieniem, jūs no jauna pieņēmāt Tēva gribu. Abi cietāt un nesāt Krustu mīlestībā. Marija, izlūdz lai es būtu uzticīgs tāpat kā Tu.

Jēzu, piedod man, ka esmu izvairījies no tā, lai satiktu Tevi. Ļoti bieži manas tikšanās ar Tevi ir bijušas tikai virspusējas. Dāvā man žēlastību satikt Tevi jebkurā situācijā. Vēlos satikties ar citiem, pat tad kad ciešu, vai kad cieš viņi. Nevēlos vairs ne no viena aizgriezties, lai arī kas tas būtu, un lai arī kāds viņš būtu. Jēzu, lūzu Tevi par visiem kas cieš un nesatiek nevienu, kas būtu gatavs palīdzēt. Lūdzu Tevi par visiem kas ir panicināti…

Jēzu, lūdzu Tevi par visiem, kas lūdzas “Krusta Ceļu” šeit Križevacā. Lai viņi satiek Tevi! Arī Tu dodies lai satiktos ar viņiem! Lai viņu dzīve izmainās. Lai viņu ciešanas pārvēršas labumā, kas nestu godu Tēvam.

Marija, Tu esi atvedusi daudzus cilvēkus uz Križevacu. Pavadi viņus šajā ceļā, līdzīgi kā pavadīji Savu Dēlu. Lai Tavs skatiens sastopas ar katra svētceļnieka skatienu, lai viņi cerību pilni atgrieztos mājās nomierināti un pamudināti turpināt dzīves ceļu. Paldies par šo brīdinājumu:

”Dārgie bērni! Nē, nē, jūs nespējat mīlēt un nespējat ar mīlestību klausīties vārdus, kurus jums dodu. Pacentieties, lūdzu, saprast, mani mīļotie bērni, ka Es esmu jūsu Māte un es atnācu uz zemi, lai jūs mācītu klausīties ar mīlestību, lūgties ar mīlestību, nevis piespiedu kārtā, it kā jūs nestu krustu. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.”(29.11.1984.)

Marija, vēlos no jauna iemācīties mīlestībā nest man doto krustu un mīlestībā satikt tos, kuri nes savus krustus.

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

5.stacija

 

          Jēzu, Kirenejas Sīmanis palīdzēja Tev nest krustu.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Un kad Viņu veda, tie aizturēja kādu Sīmani no Kirenejas, kas nāca no laukiem, un uzlika viņam krustu, lai nes to Jēzum pakaļ.”(Lk23;26)

“Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī Viņam godībā parādoties, varētu līksmot un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums.”(1Pēt4;13-14)

         

Mans Jēzu, kareivju uzdevums bija radīt Tev pēc iespējas vairāk moku un pienaglot Tevi pie Krusta. Tāpēc arī apgrūtināja ar Krustu šo cilvēku, lai palīdzētu Tev to nest. Piespieda Kirenejas Sīmani, cilvēku, kurš atgriezās no Darba.

Un Tu Sīmani, kā tu juties? Vai nebiji neapmierināts savā dvēselē? Vai nedomāji, kāpēc man viņam jāpalīdz? Strādāju visu dienu un atgriežos darba nogurdināts. Kāpēc man būtu jānes kāda krusts, kurš to ir nopelnījis saskaņā ar mūsu likumu? Kāpēc man jāpiedalās Viņā pazemošanā? Sīmani, ja tu tā domāji, saprotu tevi, bet neskatoties uz to palīdzēji Jēzum nest krustu un uzskatām tevi par veiksminieku. Sīmani, tāpēc tiki apbalvots ar mūžīgo dzīvi. Jēzu, paldies, ka pieņēmi šo palīdzību.

Jēzu, palīdzi man Tevi atpazīt katrā cietošā cilvēkā. Dāvā lai es saprastu, ka varu būt laimīgāks par Kirenejas Sīmani, jo varu Tev palīdzēt katru dienu. Iemāci mani, lai es nepalaistu garām nevienu iespēju izmantot šo laimi, šeit virs zemes.

Jēzu, lūdzu Tevi par visiem tiem, kuriem nevēlējos palīdzēt viņu nelaimēs. Piedod man un dziedini manas brūces.

Paldies par visiem tiem, kuriem varēju palīdzēt Tavā Vārdā, un par visiem tiem, kuri man ir Tavā Vārdā palīdzējuši. Pateicos un lūdzu Tevi par visiem, kuri tev palīdz mīlestībā uz Tevi un Tevī.

Jēzu, šeit ir daudzi, kuri ejot savu krusta ceļu, meklē Kirenejas Sīmani. Lai viņi šeit sajūt Tavu klātbūtni un atgriežoties mājās būtu gatavi palīdzēt citiem nest viņu krustus, tādā veidā līdzdarbojoties Tavās ciešanās.

Marija, paldies par Tavu gatavību mācīt mani kā atpazīt un mīlēt katru cilvēku, kā brāli vai kā māsu. Paldies, ka atgādināji man tieši šodien, ka varu palīdzēt Jēzum.

“Dārgie bērni! Es aicinu, lai jūs ar savām lūgšanām palīdzētu Jēzum īstenot visus Viņa nodomus, ko Viņš vēlas šajā vietā. Nesiet Jēzum arī upurus, lai izpildītos viss, ko Dievs ir ieplānojis, lai sātans nevarētu neko kaitēt. Pateicos, ka uzklausāt manus aicinājumus.”(09.01.1986.)

Marija, kopā ar Tevi, upurēju savas lūgšanas, savus upurus, savu dzīvi, lai pasaulē iestātos miers un valdītu mīlestība.

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

6.stacija

 

Jēzu, Veronika noslaucīja Tavu Seju.

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem”(Ps45;3)

“Viņam nebija nekāda izskata, nedz kāda skaistuma, lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu. Nicināts un ļaužu atmests, vīrs kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs ne par ko viņu neturējām.”(Is53;2-3)

 

Jēzu, izkropļoja Tavu seju. Tavas asinis sajaucās ar sviedriem. Nebija iespējams Tevi pazīt, bet Tava Sirds bija skaista, ļoti skaista; Tā atspoguļoja Tavu Seju. Brīdī kad biji tik panicināts un tik pazemots, spīdēja Tavs iekšējais skaistums.

Un tad drosmīga sieviete uzlūkojusi Tevi, tuvojās lai noslaucītu Tavu seju. Jēzu, Tu neaizmirsi pateikties, Veronika atrada Tavas Sejas atspoguļojumu savā lakatā. Ne visi šai troksnī aizmirsa, ka daudz reizes nožāvēji rūgtuma, nesaskaņu, sāpju un ciešanu asaras. Paldies, Veronika, ka nebaidījies stāties pretī pazemojumiem un nicināšanai, lai nodarbotos ar Notiesāto.

Jēzu, nožēloju, ka ar grēku tik daudz reižu esmu izkropļojis savu un citu sejas. Jēzu, zinu, ka Tu esi vienots ar katru no mums un to, ka to ko esmu darījis citiem, esmu darījis Tev. Piedod man.

Jēzu, Tu gribēji, lai mana seja un mana dzīve atspoguļotu Tavu Seju un Tavu Dzīvi. Tik bieži par to esmu aizmirsis, un Tava gaisma un Tavs prieks nevarēja izkļūt caur mani, lai nonāktu pie citiem. Lūdzu Tevi, nomazgā manu seju no visiem dubļiem un nolīdzini manas grumbas, lai caur mani spīdētu Tava gaisma. Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri gaidīja no manis vairāk mīlestības un sapratnes, tajā pat laikā, kad manu skatienu aptumšoja egoisms un pārgudrība, lai no šī brīža Tava Seja atspoguļojas mūsos un Tava gaisma spīd caur mums priekš visiem.

Paldies par visiem, kuri šodien aprūpē Tavus visvairāk panicinātos brāļus un māsas, jo tādā veidā caur viņiem, viņi palīdz Tev.

Jēzu, atnāc ar palīdzību īpaši manai tautai, lai tā atbrīvotos no laulības pārkāpšanas grēka, ar kuru tik ļoti panicina Tavu Seju, Tavu Vārdu, Tavu Godu un Cieņu. Piedod mums un dāvā mums savas žēlastības.

Marija, Tu savā sirdī pateicies Veronikai par Tavam Dēlam parādīto palīdzību. Izlūdz pie Viņa man un visiem svētceļniekiem, lai Viņa Seja atspoguļojas mūsējās, jo tāda ir arī Tava vēlēšanas.

“Dārgie bērni, šodien aicinu jūs, lai jūs pieņemtu lēmumu, vai vēlaties dzīvot pēc vēstījumiem, kurus jums dodu. Vēlos, lai jūs tos dedzīgi iemiesotu dzīvē, vēlos lai visi būtu Jēzus atspulgs, lai jūs liesmotu šajā neuzticīgajā pasaulē, kura staigā tumsā. Vēlos, lai jūs priekš visiem būtu gaisma un lai jūs šai gaismā liecinātu. Dārgie bērni jūs neesat aicināti uz tumsu, bet uz gaismu, tāpēc dzīvojiet ar gaismu savās dzīvēs. Pateicos, ka atbildējāt Manam aicinājumam."(05.06.1985.)

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

7.stacija

 

          Jēzu, Tu pakriti otro reizi.

 

          Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Es esmu tārps un ne cilvēks, cilvēku apsmiets un ļaužu nievāts. Visi, kas mani redz, nievā mani, savelk lūpas un krata galvu: “Paļāvās uz Kungu, lai Viņu tagad atbrīvo, lai Viņu izrauj no bēdām, ja Viņu mīl”… Es esmu, kā izliets ūdens, visi mani kauli ir salauzti, mana sirds manās miesās ir kā izkusis vasks. Manas smaganas ir izkaltušas un mana mēle līp pie manām aukslējām, nāves pīšļos Tu mani esi guldījis. Ap mani sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielenc…” (Ps22;7-9,15-16,17)

 

Jēzu, pēc tikšanās ar Mariju, Kirenejas Sīmani, Veroniku pakrīti atkal. Tas noteikti bija sāpīgāk un smagāk nekā pirmajā kritienā. Satrakotā pūļa naids gāzās pār Tevi. Jo vairāk redzēja Tavu vājumu, jo vairāk kliedza. Bet Tu turpināji savu ciešanu ceļu, Tu gāji… Ak, paldies Jēzu par Tavu iešanu, par Tavu kritienu, par Tavu celšanos. Piekusu ceļā, no pārbaudījumiem un grūtībām, zaudēju laiku un atgriezos pie ļaunajiem ieradumiem. Jēzu, vēlos tagad no jauna piecelties un apsolu celties pēc katra kritiena.

Paldies, par Tavu pacietību attiecībā uz mani. Pie šī otrā kritiena, lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri no jauna krīt, zaudē drosmi  un šaubās par Tavu žēlastību. Palīdzi viņiem piecelties, lai vairāk neviens nepaliktu nokritis ceļā, nokritis savu kļūdu vai dzīves grūtību dēļ. Lai jauni spēki piepilda viņu sirdis, lai spēcinātā griba aizvestu viņus līdz jaunai atdzimšanai.

Jēzu, lūdzu Tevi par visiem, kuri šeit Medjugorjē uzsāka jaunu dzīvi, bet vēlāk pakrita kārdinājumu vai ļaunu paradumu dēļ, lai viņi nepaliek grēkā, lai pazemīgi un sirds vienkāršībā pieņem šo kritienu. Palīdzi viņiem Kungs un dāvā, lai neviens netiktu pārbaudīts pāri tā spēkiem

Marija, paldies par Tavu parādīšanos, kuras daudziem cilvēkiem palīdzēja piecelties, jo atklāja Tavu mīlestību. Lai mierinājuma un pamudinājuma vārdi, kas ir Tavos aicinājumos skan manā sirdī:

“Dārgie bērni! Es aicinu jūs sagatavoties parādību gadadienai; jūs, draudzes locekļi, lūdzieties vairāk un lai jūsu lūgšana kļūst kā zīme tam, ka jūs esat atdevuši sevi Dievam. Dārgie bērni, es zinu, ka jūs visi esat noguruši. Nē, nē nemākat atdoties Man. Veltījiet sevi Man šajās dienās visā pilnībā. Es pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.”(13.06.1985.)

Marija, lūdzu Tevi par šo draudzi, par visiem svētceļniekiem un par sevi pašu, lai mīlestība visus mūs stiprina, lai mēs bez garlaikošanās, kopā ar Tevi pārdomātu par jaunu atgriešanos…

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

8.stacija

 

          Jēzu, Tu atradi mierinājuma vārdus Jeruzalemes sievietēm

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Viņi skatījās uz to, ko viņi bija sadūruši, un vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu, un būs par viņu noskumuši un sēros, kā ļaudis skumst ikviens par savu pirmdzimto. Tajā dienā Jeruzalemē būs liela raudāšana… Un raudās visa tauta, katra ģimene atsevišķi." (Za12;10-12)

“Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam sekoja, kas par Viņu vaimanāja un apraudāja. Bet Jēzus pret viņiem pagriezās un sacīja: “ Jūs Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo redziet, nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav bērnus nesušas un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: Krītiet uz mums! Un uz pakalniem apklājiet mūs! Jo, kad to dara pie zaļa koka, kas tad notiks pie nokaltuša?” (Lk23;27-31)

 

Jēzu, kluss un pazemīgu sirdi, Tavas mokas nepadarīja Tevi aklu vai kurlu. Uzlūkoji sievietes, kas raudāja par Tevi. Tu nekad nemīlēji glaimošanu. Cilvēku cilts Mocekli, caur Tavām ciešanām un Krustu nevēlējies izsaukt līdzjūtību, bet aicināt uz dziļāku dzīves izmainīšanu.

Jēzu, piedod, ka esmu meklējis mierinājumu lietās, kuras man to nespēja dot. Tik daudz reižu, pašmīlestības dēļ biju kurls uz patiesību un ķēros pie meliem un viltus. Man nebija spēka runāt patiesību mīlestībā. Ar viltīgiem vārdiem māniju sevi un citus. Piedod man vienkāršības trūkumu un visas manas bailes, kuras neaizveda mani pie pastāvīgas patiesības meklēšanas un pie tās atklāšanas ar mīlestību. No šī brīža palīdzi man vairs nekad nemeklēt viltus mierinājumus, nekad tos nepieņemt un nedot citiem. Vēlos, kopā ar citiem dzīvot patiesībā un gaismā. Piedod vecākiem un audzinātājiem, ka tik bieži aizvēruši acis uz patiesību un ka nenācēja to nodot citiem. Piedod visai Tavai Baznīcai, ka agrāk nemācēja izvairīties no virspusējas pasaules problēmu risināšanas, tādejādi aizmirstot balstīties uz mīlestību un piedošanu. Paldies par vārdiem, kas nāk man prātā pie šīs situācijas:

“Dārgie bērni! Es ilgojos jūs vadīt, bet jūs negribat uzklausīt manus ieteikumus. Šodien es aicinu jūs, lai jūs ieklausītos savas Debesu Mātes vēstījumos, un tad jūs spēsiet dzīvot saskaņā ar visu to, ko Dievs saka Man, lai es šos vēstījumus tālāk nodotu jums. Atveriet savu sirdi Dievam, un Dievs darbosies caur jums un dos jums visu, kas vien jums nepieciešams. Es pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.”(25.07.1985.)

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

9.stacija

Jēzu, Tu pakriti trešo reizi

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“...Visa galva ir slima un sirds ir vāja. No kāju pēdām līdz pakausim nav tur vairs nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi, kas nav apkopti un nav ar eļļu ieziesti.” (Is1;5-6)

“Viņš bija ievainots mūsu grēku dēļ un mūsu vainu dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti..."(Is53;5)

“Akmens, ko namdari atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni.”(Ps117;22)

 

Jēzu, par ko vēl varu domāt pie šī jaunā kritiena? Metos ceļos un skatos kas ar Tevi notiek. Esi satriekts un tuvu spēku izsīkumam. Tie, kuri veda Tevi uz vietu, kurā Tevi jāsit krustā, zaudēja pacietību. Tavi kritieni aizkavēja viņu eksekūcijas plānu. Toties Tu Jēzu biji pacietīgs attiecībā uz viņiem, Tu viņiem piedevi. Savas brūces un Tev nodarītos miesas kropļojumus upurēji Tēvam par mums. Paldies Tev.

Piedod man pacietības trūkumu pret mazajiem un vājajiem, un manas bailes, ka izsīks spēki aizsargājot patiesību. Jēzu, piedod man, ka vājuma dēļ trūka man mīlestības apsiet brūces citiem cilvēkiem, ka nemācēju viņus no tām pasargāt. Tāpēc vēlos lūgt Tevi par visiem tiem, kuriem biju krišanas iemesls. Nāc viņiem tagad palīgā.

Lūdzu Tevi arī par visām ģimenēm, kuras ir vecāku grēku dēļ izmocītas; strīdu un pārmetumu dēļ starp tēvu un māti, starp vēcākiem un bērniem. Par ģimenēm, kuras cieš neuzticības, lāstu, dzeršanas dēļ un tamdēļ, ka nogalinājuši nedzimušo mātes miesās. (Izdarījuši abortu) Jēzu, dāvā, lai šīs ģimenes saprot savas kļūdas un iziet uz jaunu ceļu.

Lūdzu Tevi Jēzu, arī par jauniešiem, kuri nododas narkotikām un alkoholam, kļūstot no tiem atkarīgi. Pie šī Tava vissmagākā kritiena, lūdzu Tevi par tiem cilvēkiem, kuri atrodas bezcerīgā stāvoklī, kuri ieradušies šeit lūdzot Tavu palīdzību.

Jēzu, esi visiem stūrakmens. Lai nekad vairs neatmetam Tevi, lai mūsu nams būtu balstīts uz Tevis.

Pasaule Tevi atmeta visā, un tāpēc izjūk ģimenes, iet bojā tautas. Ak, Jēzu esi mums stūrakmens, lai no šodienas mūsu ceļš būtu taisns.

Marija, Tu arī pārdzīvoji šo kritienu. Vēl viens sāpju zobens pārdūra Tavu sirdi, bet nepiekusi ciešanās un arī šo kritienu upurēji, lai mēs no jauna pieceltos. Marija, paldies par vārdiem; par Taviem vārdiem, kurus atgādinu sev ar labpatiku:

“Dārgie bērni! Šodien es gribu jums pasacīt, ka Dievs vēlās sūtīt jums pārbaudījumus, kurus jūs noteikti spēsiet izturēt, ja lūgsieties. Dievs pārbauda jūs ikdienas darbos. Lūdzieties tagad īpaši, lai jūs spētu, saglabājot sirdsmieru, pārvarēt katru kārdinājumu. No visiem šiem pārbaudījumiem, kādiem Dievs ļauj pār jums nākt, jūs kļūsiet aizvien vairāk atvērti Dievam un ar lielu mīlestību tuvosieties Viņam. Pateicos, ka jūs uzklausāt manus aicinājumus.” (22.08.1985.)

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

10.stacija

          Jēzu, Tevi izģērba un deva dzert žulti.

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Bet kareivji piesituši Jēzu pie krusta, ņēma Viņa drēbes un sadalīja tās četrās daļās, katram kareivim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus.”(Jņ19;23)

“Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā…”(Kol3;5-10,12)

“Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā…”(Rom13;12-13)

 

Jēzu, kaunos lūkoties uz to, ko Tev izdarīja. Noplēsa no Tevis drēbes un atstāja Tevi kailu. Tev Dievišķajam Vārdam, caur kuru viss tika radīts un brīnišķīgi izveidots. Atļāvi to, lai noņemtu no mums grēka un nāves lāstu, un dotu mums dzīves un augšāmcelšanās svētību. Jēzu, piedod man, ka izdabāju instinktiem un miesas iegribam, upurējot savu dvēseli un savu prātu. Piedod man, ka lielāku uzmanību pievērsu miesas vajadzībām, nevis dvēseles. Dāvā man atgriešanās žēlastību, lai Tava žēlastība mani piepilda un pārveido, lai no šī brīža dzīvotu saskaņā ar likumu ko dod Tavs Gars. Palīdzi man atbrīvoties no jebkādas nolaidības, nekārtības, naida, ātras iekaršanas, ļaunprātībām.

Lūdzu Tevi Jēzu, to vārdā, kuri ierodas šeit. Lai viņi atgriežas mājās atjaunoti, lai likums, kuru dod Tavs Gars sāk triumfēt pār likumiem, kas valda miesā, lai viņi kļūst par jaunas dzīves lieciniekiem, kuru Tu mums dāvā caur Savām mokām un nāvi, lai visi tiktu ieģērbti Tavas labestības jaunajās drēbēs. Piedod katram personīgi nešķīstības grēkus, izlaidību, vai jebkādu citu nodarīto ļaunumu. Paldies, ka varu par to visu lūgt Tevi ar svaigu spēku.

Marija, nevaru pat iedomāties, kā juties šo notikumu laikā, un vēl mazāk to izjust. Vēlos kaut nedaudz izjust no tā, ko Tu izjuti, vēlos lai Tu mani iemāci dzīvot saskaņā ar to Garu, kurā Tu dzīvoji.

Paldies par vārdiem, kurus esi man sacījusi:

"Dārgie bērni! Es ilgojos jūs no dienas dienā ietērpt svētumā, labestībā, paklausībā un Dieva mīlestībā, lai jūs no dienas dienā kļūtu labāki un aizvien vairāk sagatavoti stāties Kunga sava Dieva priekšā. Dārgie bērni, klausieties un īstenojiet dzīvē manus vēstījumus. Es ilgojos jūs vadīt un mācīt šai atgriešanās ceļā. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem." (24.10.1985.)

Marija, paldies, ka nelūkojies uz manu nabadzību, kuras iemesls ir grēks. Paldies par tavu vēlēšanos ietērpt mani skaistumā.

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

11.stacija

 

          Jēzu, pienagloja Tevi pie Krusta.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

"Ap mani ir sastājušies suņi, ļaundaru bars mani ielenc, mans rokas un kājas ir caururbtas. Es varu saskaitīt visus savus kaulus, bet viņi lūkojas manī ar prieku. Viņi dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu met kauliņus."(Ps22;17-19)

"Viņš jūs, kas grēkodami un savas miesas neapgraizīšanas dēļ bijāt miruši, kopā ar Viņu darīja dzīvus piedodams jums visus grēkus; Viņš izdzēsa pret mums vērsto likuma parādrakstu, kas bija pret mums, un pieņēma to no mūsu vidus, pienaglodams krustā."(Kol2;13-14)

 

Mans Jēzu, Krusts, kuru nesi un kurš atvēra brūces Tavos jau savainotajos plecos, kļuva Tev vēl smagāks pārbaudījums. Neviens nevarētu aprakstīt ciešanas, kuras pacieti krustā sišanas laikā.

Jēzu, Tu atvēri jaunu pestīšanas ceļu, kad klusēji neskatoties uz pazemojumiem, kad nemeklēji atriebību par to ko Tev nodarīja. Paldies Tev, Cietošais starp cietošajiem. Tavas ciešanas mūs cilvēkus atpirka, jo Tu mīlot cieti un ciešot mīlēji.

Piedod man Jēzu, ka ar savu nostāju esmu sitis citus pie koka kas nes nāvi; ar dusmām izsaucu citos bailes un nemieru, ar naidu noslēdzu savas sirds durvis pret citiem. Atbrīvo mani no nevajadzīgām vēlmēm un no tām visam ļaunajām mākām, kuras plēš manu dvēseli.

Jēzu, atbrīvo nabadzīgos kuri ir piesisti pie nabadzības krusta, tamdēļ, ka bagātie viņus izmanto un ekspluatē. Atpestī bērnus, kuri piesisti pie krusta viņu vecāku izturēšanās dēļ. Atpestī mūs, atpestī no jebkādas šķelšanās un no jebkādiem konfliktiem, kas ir starp tautām un starp valstīm. Palīdzi mums. Lai izzūd naids, augstprātība un jebkādas citas iekāres. Lai atdzimst mīlestība, miers, izlīgšana un brālīga saprašanās.

Marija, katrs sitiens atbalsojas Tavā Mātes sirdī. Izturēji visu; noturējies. Paldies par mīlestību, kuru man nes, par Tavu vēlmi aizvest mani līdz pestīšanai. Marija, palīdzi man iznīcināt sevī to visu, kas citus panicina un noliek zem kauna staba, lai no šī brīža es tiktu krustā sists tikai dēļ mīlestības uz citiem. Paldies par Taviem vārdiem:

“Dārgie bērni! Šodien arī jūs aicinu arvien vairāk atvērt savu sirdi Dievam, lai Kungs varētu piepildīt savu gribu šai pasaulē caur jums. Cik jūs atvērsiet savu sirdi, tik arī gūsiet žēlastību augļus. Es ilgojos jūs visus atkal no jauna aicināt uz lūgšanu. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.”(6.03.1986.)

         

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

12.stacija

 

          Jēzu, nomiri pie Krusta.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“…Ja Dievs ir ar mums, kas ir pret mums? Viņš pats savu Dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem To atdevis, ka tad Viņš līdz ar to nebūtu mums visu dāvājis?"(Rom8;31b-32)

“ Jo tam jūs esat aicināti. Jo arī Kristus cieta mūsu dēļ, atstādams jums priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdās. Viņš nekādu grēku nedarīja un Viņa mutē nebija atrodama viltība. Kad Viņu zaimoja, Viņš nezaimoja, ciezdams nedraudēja, bet padevās tam, kas Viņu netaisni tiesāja. Viņš mūsu grēkus aiznesa savā miesā pie krusta, lai mēs miruši grēkiem, dzīvotu taisnībai, Viņa brūces jūs izdziedināja. Jo jūs maldījāties, kā avis, bet tagad esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga.”(1Pēt2;21-25)

“Viņš pazemojās kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.” (Flp2;8)

“Bet pie Jēzus stāvēja Viņa Māte…”(Jņ19;25)

 

Mans Jēzu, lūk, līdz kam Tevi noveda Tava paklausība Tēvam un mīlestība uz mums. Kas no mums jel kad spēs saprast Tavu mīlestību? Ak, paldies, ka mūs tik ļoti mīli, kaut arī mēs neesam tas cienīgi. Lai Tava pārdurtā sirds ir pestīšana mums visiem.

Vēlos atbildēt uz Tavu mīlestību. Krusta pakājē vēlos mīlestībā klausīties un saprast Tavus vārdus. Lai tie iespiežas manā sirdī, līdzīgi kā iespiedās Tavas Mātes Marijas sirdī, kurai bija pietiekoši spēka palikt zem Krusta. (Paliec klusuma)

Debesu Tēvs, paldies, ka devi šo uzdevumu Savam Dēlam Jēzum Kristum.

Jēzu, paldies Tev, ka Tu to izpildīji, līdz pat nāvei pie krusta. Tēvs, paldies, ka uzklausīji Viņa lūgumu - piedot mums.

No savas puses, tāpat piedodu visiem, kuri mani ir apvainojuši un lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri līdz šim nav piedevuši saviem pāridarītājiem. Lai Tava žēlsirdība un Tava Dēla ciešanas liktu viņiem atjēgties, lai cilvēku starpā iestātos miers.

Marija, Tev nebija viegli saprast Tēva gribu, bet pieņēmi to vienotībā ar Savu Dēlu. Paldies, ka mūs pieņēmi kā savus bērnus. Paldies tev apustuli Jāni, ka pieņēmi Mariju mūsu vārdā, priekš visiem, ka varēji šādi Viņai pateikties par mums.

Paldies Marija par šo aicinājumu:

“Dārgie bērni! Šodien es ilgojos jums pasacīt, ka šajās dienās jūsu dzīves centrā būs krusts. Lūdzieties īpašā veidā pie krusta Križevaca kalnā, no kura plūst lielas žēlastības. Tagad savās ģimenēs izdariet īpašu veltīšanos krustam. Apsoliet Kungam, ka jūs nezaimosiet ne Jēzu, ne krustu un tos nenicināsiet. Pateicos, ka atbildat uz maniem aicinājumiem.”(12.09.1985.)

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

13.stacija

 

Jēzu, noņēma Tevi no Krusta un ielika Tevi Tavas Mātes Marijas rokās.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

 “Un, lūk, viens vīrs, Jāzeps vārdā, būdams labs un taisnīgs cilvēks, kas bija pilsētas pārvaldes loceklis, no Arimatejas, Jūdejas pilsētas, kas arī pats gaidīja Dieva valstību, nepiekrita to lēmumiem un darbiem; Viņš aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Un viņš tās noņēma un ietina audeklā, un ielika izcirstā kapā, kur vēl neviens nebija glabāts.”(Lk23;50-53)

 

Jēzu, briesmīgās ciešanas nobeidzi Savu dzīvi šai pasaulē. Atdodams Garu Tēvam nomiri, kā mīlestības un piedošanas varonis. Paņēmi Sev līdzi krustā sisto slepkavu, jo lūdza Tevi, lai Tu viņu pieminētu. Jēzu, paldies par katru Tavu Vārdu, par Taviem darbiem, par katru zīmi ar kuru rādīji, ka mūs mīli.

Marija, Tu stāvēji pie Krusta. Visu dzirdēji, visu izcieti. Turēji Savu Dēlu savās Mātes rokās, pirms nekā Viņu ielika kapā. Ar kādu maigumu un ar kādu mīlestību pieņēmi Viņu pēc noņemšanas no krusta! Neviens, nekad nevarēs to saprast, ne arī aprakstīt…

Paldies, Marija, par Tavu Mātes sirds mīlestību. Paldies, ka pie Pasludināšanas piekriti pieņemt un nēsāt Savās miesās Jēzu. Devi Viņam vietu Savā sirdī. Paldies, ka piekriti tam, lai Dieva Dēls pieņemtu miesu Tavā miesā un kļūtu caur to Cilvēks, un mūsu Pestītājs. Paldies par Tavām rokām, kuras pieņēma Viņu, kad cilvēki piesituši krustā, bija Viņu nonāvējuši. Paldies, ka ticībā un cerībā atdevi Viņu zemei un ieliki kapā.

Marija, caur Tevi, lūdzu piedošanu par visiem grēkiem, kuri ienesa remdenumu manā un to sirdīs, kas ir ap mani. Paldies par Tavu gādību; pieņemt mani ar Savu mātišķo maigumu. Nomierini mani un pavadi tālākā ceļā pie Kunga.

Marija, lūdzu Tevi tagad par visiem pasaules bērniem, un īpaši par tiem, kuri ir ļoti atsaluši, vai mirst garīgi, grēku dēļ. Viņus ir paņēmusi savā varā mūžīgā nāve. Pieņem viņus ar viņu krustiem, lai viņi atdzīvojas Dieva Gara spēkā.

Marija, lūdzu Tevi tāpat par pamestajiem bērniem, kuri nepazīst mātes mīlestības siltumu. Esi viņiem māte, atgriez viņiem vēlēšanos dzīvot. Ak, Marija lūdzu Tevi par visām mātēm, kuru miesas ir kļuvušas par dzīvības kapu, nonāvējot savus bērnus, vai arī pametot viņus pēc piedzimšanas. Atgriez viņām dzīvību. Lai mātes miesas atdzīvojas un no jauna  kļūst par dzīvības šūpuli, nevis kapu. Ak, Marija, paldies par sekojošajiem vārdiem:

“Dārgie bērni! Es jums jau sacīju, ka esmu izvēlējusi jūs īpašā veidā tādus, kādi jūs esat. Es esmu Māte un mīlu jūs visus. Un ikkatru brīdi, kad jums ir grūti, lai jūsu sirdi nenomāc bailes, jo es jūs mīlu pat tad, kad jūs esat tālu no manis un no mana Dēla. Es jūs tikai, lūdzu, neļaujiet, ka mana Sirds raudātu asins asarām to dvēseļu dēļ, kuras grēkojot iet pazušanā. Tādēļ, dārgie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Pateicos, ka atbildējāt uz  manu aicinājumu.”(24.05.1984.)

Marija, no šodienas upurēju Tev lūgšanas par visu pestīšanu.

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

 

 

14.stacija

 

          Jēzu, ielika Tevi kapā.

 

Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam,

Jo caur Savu Svēto Krustu Tu atpestīji pasauli.

 

“Kapu Viņam ierādīja pie bezdievjiem un Viņa dusas vietu pie ļaundariem, kaut gan nekādu netaisnību Viņš nebija darījis un viltības nebija Viņa mutē.”(Is53;9)

“…un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo Tu neatstāsi manu dvēseli mirušo valstībā, nedz arī dosi redzēt Savam Svētajam satrūdēšanu. Tu man esi darījis zināmu dzīves ceļus, un ar līksmību Tu mani piepildīsi Sava vaiga priekšā.”(Aptd2;26-28)

“Kristībā jūs kopā ar Viņu esat apbedīti un Viņā jūs esat augšāmcēlušies.”(Kol2;12)

“Bet kad šeit mirstīgais būs tērpies nemirstībā, tad piepildīsies vārdi, kas rakstīti: Nāve ir aprīta uzvarā. Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur tavs dzelonis? Bet nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir likums. Bet pateicība Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!”(1Kor15;54-57)

 

Jēzu, pieņēmi Krustu, nāvi un kapu, lai kļūtu līdzīgs mums. Caur Krustu svētdarīji ciešanas, caur savu nāvi uzvarēji nāvi, bet caur savu kapu atvēri visus kapus. Paldies! Stāvot pie Tava kapa pārdomāju par savu dzīvi un par tās beigām, kura būs kādu dienu šeit virs zemes. Nezinu ne dienu, ne stundu, bet šobrīd no jauna upurēju Tev savu dzīvi un savu nāvi. Upurēju Tev arī savas bailes no nāves, lai manas pāriešanas brīdis būtu svētdarīts ar Tavu klātbūtni. Dāvā man dzīvot stingrā pārliecībā, ka neizbēgami nāks mirklis, kad būs jāieiet gaismā. Lai nekas man šajā pasaulē neaizkavē, un lai arī nekas netraucē tad doties pie Tevis. Tēvā, dāvā man mūžīgu atpūtu.

Lūdzu Tevi par tiem, kuri mirst, vai atrodas uz nāves sliekšņa, vai tā būtu dabīga nāve un cilvēks tai ir labi sagatavojies; vai pēkšņa, tādu, kuru izsaukusi varmācība, vai izmisums; vai ieļaunojums… Lūdzu Tevi par visiem tiem, kuri ir klātesoši mirstošajiem, lai viņu klātbūtne un palīdzība ir mierinājums mirstošiem viņu pēdējos brīžos. Esi ar viņiem un paņem viņus uz Savu Valstību. Glāb mūs visus no mūžīgās tumsas. Vadi mūs uz gaismu, kura atspīdēja pie Tava kapa trešajā dienā pēc Tavas nāves.

Marija, esi ar mani manā nāves stundā. Paņem manu dzīvi un piekļauj mani pie sevis. Marija, palīdzi man saprast to visu, ko man šeit dāvāji. Lai no šī brīža, dzīvoju ar Tevi patiesā priekā un ik dienas pildītu Tēva gribu, tāpat kā Tu to darīji. Lai manī nomirst viss ļaunums, bet atdzimst dzīvība un labestība. Paldies par aicinājumu:

“Dārgie bērni, vēlos jūs aicināt uz nopietnu attieksmi pret vēstījumiem, kurus jums dodu un pret to izdzīvošanu. Dārgie bērni, jūsu dēļ paliku tik ilgi, lai varētu jums palīdzēt iemiesot dzīvē visus vēstījumus, kurus jums dodu. Un tāpēc, dārgie bērni, mīlestības dēļ uz Mani dzīvojiet pēc vēstījumiem, kurus jums dodu. Paldies, ka atbildat uz Manu aicinājumu."

 

(Tēvs mūsu…; Esi sveicināta, Marija…; Gods lai ir…)

Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

Apžēlojies pār mums.

          (Es ticu…)

+Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.