Par notikumiem Garabandalā ir iespējams noskatīties

DIEVMATES PARADISANAS GARABANDALA.mp4 (krievu val.)

DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS GARABANDALĀ.wmv (latviešu val.)